Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.
Matteus 11:28

Världen idag

Hillsongpastor försvarar arbete för ”rasjämlikhet”

Hillsong i Sverige har de senaste åren intensifierat ett arbete för ”ökad rasjämlikhet” i församlingen. Pastorn Andreas Nielsen tycker att uttrycket är en något klumpig översättning men att ambitionen att exempelvis öka representationen av personer med annan bakgrund än svensk, trots kritik från vissa håll, är helt rätt.

Nyheter · Publicerad 09:00, 16 jun 2021

Världen idag har tidigare berättat om Pingst FFS initiativ att i en enkät ställa frågor till församlingarna hur det ser ut i kyrkbänkarna och i ledarskapet när det gäller etnicitet, ursprung och hudfärg.

I Hillsongs församlingar världen över pågår ett arbete för att bekämpa rasism och bli bättre på jämlikhet och likabehandling. Sedan ett par år har Hillsong i Sverige också lagt fokus på att lyfta mångfald, jämlikhet och inkludering, begrepp som pastor Andreas Nielsen hellre använder än rasjämlikhet.

– För oss som kyrka är detta bara ett av många områden, men det är otroligt viktigt med alla människors lika värde. När det kommer till rasism är det något som många är utsatta för och Guds hus och Guds rike behöver vara ett föredöme i världen för hur det ska se ut.

Hela Hillsongs personal har utbildats om rasism och diskriminering, och Nielsen säger att de i församlingen fått upp ögonen ännu mer för att detta är både ett större och delvis annorlunda problem än vad man trott.

– Vi har jobbat hårt internt med oss själva och för nästa generation, vi har skaffat kunskap och målet är att alla människor ska ha samma förutsättningar och ska känna sig hemma här.

Upplever ni i Hillsong att personer med annat ursprung än nordiskt/västeuropeiskt är diskriminerade på något sätt?

– Efter individuella samtal med många i vår kyrka förstår vi att det finns både erfarenheter och förutsättningar som vi behöver ta hänsyn till. I mångt och mycket behandlas man inte på samma sätt i samhället, och där tänker vi att kyrkan behöver vara annorlunda. Vi ser olika ut, men alla måste ha samma förutsättningar i vår kyrka.

Ni talar om att representation är viktigt, varför?

– Det du ser på en plattform är det du kommunicerar, att ”så ser här du ut om du ska ha en plattform”. Vi behöver förstå värdet av det, annars sitter unga killar och tjejer där som inte kan se sig själva i den rollen och inte ens vågar försöka, säger Andreas Nielsen, och betonar att man aldrig kommer att avvika från bibliska principer.

Det finns kritiker som anser att det här sättet att dela upp människor utifrån hudfärg har sin grund i politiska och ideologiska rörelser till vänster, exempelvis den så kallade wokerörelsen. Vad säger du om det?

– Vi delar inte upp människor efter hudfärg, men det finns personer som har sämre förutsättningar än andra. Människor är inte sin hudfärg, men vi kan inte heller låtsas att det bara är hjärtat som räknas när samhället inte ser ut så.

– Vi tror att det finns fantastiska ledare och predikanter som ska få plats och få en framtid i vår kyrka. Guds principer, bibliskt ledarskap och leverne är något vi aldrig tummar på.

Andreas Nielsen tycker att man förenklar om man gör politik av mångfaldsarbete.

– Vi är inte en del av wokerörelsen, vi vill förvalta och ta ansvar för människor i vår kyrka och kunna göra skillnad i samhället. Om vi tittar på våra kyrkor är vi inte tillräckligt bra representerade på plattformarna utifrån hur det ser ut i bänkarna, menar han.

– Vår gemenskap måste vara en spegelbild av Guds kärlek till alla människor.

Vi delar inte upp människor efter hudfärg, men det finns personer som har sämre förutsättningar än andra.

Låt oss be om den helige Andes gåvor och kraft

Ledare Vi har nyligen firat pingst, och traditionellt har detta varit en konferenshelg i Sveriges... torsdag 1/6 00:10

Guds kraft okänd för många

Ledare TV4:s succéserie ”Det okända” sändes i 25 säsonger mellan 2004 och 2019. Temat för serien var... torsdag 1/6 00:00