Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Hett i riksdagens debatt om IS-återvändare

Flera partier vill skärpa straffen ytterligare för terroristbrott. Sverigedemokraterna vill även att IS-svenskar ska kunna straffas retroaktivt. – Samtliga som rest har varit väl medvetna om att deras stöd går till att oskyldiga människor torteras och mördas, sade Adam Marttinen (SD).

Nyheter · Publicerad 14:44, 14 mar 2019

Riksdagen höll under tisdagen, på SD:s begäran, en debatt om hur IS-återvändare ska hanteras.

– En majoritet av svenska folket kräver att vi gör mer än vad den rödgröna regeringen aviserat i kampen mot Islamiska statens kvarlevor, sade Adam Marttinen (SD).

Han hävdade att Sverige är det enda land i EU som inte har en lagstiftning som gör att man kan straffa IS-återvändare.

SD vill att den kommande lagen som kriminaliserar samröre med och deltagande i terroristorganisation ska gälla retroaktivt.

– Samtliga som rest har varit väl medvetna om att deras stöd går till att oskyldiga människor torteras och mördas, och då tycker jag att kravet på ett retroaktivitetsförbud inte bara kan diskuteras. Retroaktivitetsförbudet ska helt förbises när det kommer till kriminalisering av deltagande i Islamiska staten, sade Marttinen.

Både SD och Moderaterna anklagade regeringen för saktfärdighet. Johan Forssell (M) påpekade att flera lagförslag som regering och opposition var överens om redan 2015 och 2017 ännu inte är införda.

– Regeringens senfärdiga hantering har försatt Sverige i en allvarlig situation, sade Forssell.

Han pekade på lagen som ska kriminalisera samröre med terroristorganisationer, på lagen som ger Säpo tillgång till signalspaning även när förundersökning pågår, och på lagen som ger polisen rätt till hemlig dataavläsning.

Forssell föreslog också ökade möjligheter till hemlig rumsavlyssning när det gäller terrorrelaterade brott, och möjligheter att använda hemliga tvångsmedel i preventivt syfte. Han föreslog även att Säpo bör få rätt att kalla alla IS-återvändare till förhör, även om det inte pågår en brottsutredning.

Inrikesminister Mikael Damberg uppgav att flera av de lagförslag som Moderaterna efterlyser nu är på gång.

Regeringens linje är i övrigt att en internationell tribunal bör upprättas på plats i Syrien och Irak, något som även andra partier stödjer.

Hittills har inga återvändande svenskar som stridit för Islamiska staten dömts i Sverige.

Läkare bekräftar fosterbild i abortfilm

Ofödda. På nätet finns det många filmer som uppges visa fostret vid en verklig abort. Världen idag lät överläkaren Eva Uustal titta på en av dessa filmer för...

Svenskar kritiska till lagförslag om könsingrepp

Könsdysfori. Åtta av tio svenskar tycker att det är en dålig idé att låta 15-åringar genomgå kirurgiska ingrepp i könsorganen utan sina föräldrars medgivande. Det...