Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Het debatt om dödshjälp

Bör sjukvården medverka till att avsluta patienters liv? Det var frågan som stod i fokus i Kulturhuset i Stockholm i torsdags. ”Låt människor själva bestämma hur de ska dö”, menade dödshjälpsförespråkarna. ”Vården ska rädda liv, inte ta liv”, menade dödshjälpsmotståndarna.

Nyheter · Publicerad 11:09, 26 mar 2018

Stundtals hettade det till när frågan om dödshjälp debatterades i Kulturhuset på torsdagen. På ena sidan stod Per Ewert, direktor för den kristna tankesmedjan Claphaminstitutet, och Thomas Lindén, överläkare och ordförande för Läkarförbundets etik- och ansvarsråd. På andra sidan stod Staffan Bergström, professor i internationell hälsa, och PC Jersild, tidigare läkare och sakkunnig i Statens medicinsk-etiska råd.

– Dödshjälpsförespråkarna försöker hitta den perfekta modellen för dödshjälp, men problemet är att det inte finns någon sådan modell. Dödshjälp som sådan inrymmer en dynamik som alltid vill spränga gränserna och utvidga vilka grupper som kommer i fråga, sa Per Ewert.

I fokus för debatten stod bland annat den så kallade Oregonmodellen som innebär att den som förväntas dö inom sex månader kan beviljas dödshjälp.

Per Ewert menade att ett av problemen med modellen är den visat sig kunna inkludera personer som säger nej till behandling.

– I allmänhet ses självmord som en tragik och samhället har ett aktivt suicidpreventivt arbete. Det vore hemskt om vi i den svåra situationen i livets slut vänder på det och säger: Nu uppmuntrar vi självmord, sa Per Ewert.

Han fick medhåll av Thomas Lindén.

– Som de flesta läkarförbund i världen har vi tagit ställning mot dödshjälp. Vi tycker att läkare och samhälle ska värna liv och hälsa, sa han.

Per Ewert och Thomas Lindén menade att det kan finnas ekonomiska motiv bakom kraven på dödshjälp. Försäkringsbolag i USA och Kanada kan säga nej till dyra behandlingar med hänvisning till att ”det finns ett billigare alternativ”, menade de.

– Den senaste rapporten om Oregon visar att den andel som tar det dödliga giftet på grund av att de inte vill ligga familj och samhälle till last har ökat till 55 procent, sa Per Ewert.

Staffan Bergström och PC Jersild argumenterade främst med personliga berättelser. Bergström berättade hur han i sitt arbete som läkare kommit i kontakt med patienter som försökt ta sina liv och att han tidigt fick veta att läkare utförde ”barmhärtighetsaktiv dödshjälp” i hemlighet.

PC Jersild berättade om att hans sjuka 89-åriga storasyster hade bett honom om en burk med piller för att ”få slut på eländet”.

– Hon var arg för att hon inte fick lämna ett liv som hon inte ville leva. Efter ett tag så bestämde hon sig för att sluta äta och dricka. Det tog tre veckor innan hon dog. Hade det inte varit bättre om jag fått skriva ut den där pillerburken åt henne? sa han.

Per Ewert och Thomas Lindén påpekade att de vill se en god vård i livets slutskede.

– En god palliativ vård minskar efterfrågan på dödshjälp, sa Thomas Lindén.

– Vård som innebär skydd, tröst och omsorg ska vi stödja. Men vi ska inte lämna en medmänniska i livets svåraste stund med ett dödspiller, sa Per Ewert.

De kom även in på frågan om det sluttande planet, det vill säga föreställningen om att ifall man öppnar upp för dödshjälp går det lätt utför.

– I vissa europeiska länder ger man numera dödshjälp till beslutsinkompetenta personer, exempelvis barn, svagbegåvade och dementa, sa Thomas Lindén.

Han frågade sig även vem det är som definierar vad som är ett ”ovärdigt liv”.

– Är det ovärdigt att vara beroende av andra? sa han.

Staffan Bergström och PC Jersild menade att det måste vara upp till varje person att bestämma.

– Vi som inte vill bli beroende av vården och andra människor, varför kan inte vi få välja? sa PC Jersild.  

Han påpekade även att personerna det handlar om ”redan är på väg mot döden”.

– Vi är alla på väg mot döden, kontrade Per Ewert.

Vård som innebär skydd, tröst och omsorg ska vi stödja. Men vi ska inte lämna en medmänniska i livets svåraste stund med ett dödspiller.

”De kristna är Mellanösterns hopp”

Mellanöstern. Boenden i ruiner, skyhöga matkostnader och muslimska grannar som radikaliserats. Det är vad många kristna återvändare möter i Syrien och Irak. Trots...

Bejakar prostitution – hyllas av politiker

Ledare Margot Wallström skrev den 8 juli på sin Facebooksida om hur hon följt med poliser och socialarbetare ner i den undre världen och hur hon upplevde...

Trump mötte människor som förföljts för sin tro

USA. Förföljda troende från ett tiotal olika länder besökte nyligen USA:s president Donald Trump. Några tackade presidenten för hans administrations...