Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Henriksson tar över efter Odell

Emma Henriksson blir ny gruppledare för Kristdemokraterna i riksdagen. Det beslutet fattade partiets riksdagsgrupp på tisdagskvällen.- Det känns väldigt roligt och hedrande, säger hon.

Nyheter · Publicerad 00:00, 22 feb 2012

Mats Odell meddelade på måndagen att han lämnar posten som gruppledare i riksdagen. Han motiverade beslutet med att han inte vill bidra till ännu en personvotering. På riksdagsgruppens möte under tisdagen fattade man beslutet att utse Emma Henriksson, partiets familjepolitiska talesperson som också varit vice gruppledare, till Mats Odells ersättare.

- Nu blir det viktigt att ha kraft och engagemang att prata politik, att föra ut våra viktigaste frågor. Hur vi ska förbättra samhället för barn och ungdomar, säger Emma Henriksson till Svenska dagbladet och understryker vikten av att ha respekt för att det inom KD finns olika åsikter och ståndpunkter.
- Det är viktigt att vi lyssnar på varandra och samtalar med varandra. Inte om varandra.

Anders Andersson blir första vice gruppledare, Mikael Oscarsson är kvar som andra vice gruppledare. Mats Odell finns kvar i gruppstyrelsen, han sitter också kvar som ordförande i riksdagens näringsutskott.

En skammens vecka i FN

Israelkommentar Vad förenar skurkstater såsom Kuba, Iran, Nordkorea och Venezuela? De senaste åren har representanter för bland annat dessa regeringar samlats i...

Rapport: Rättsosäker prövning av konvertiter

Kyrkornas konvertitutredning Asylprövningen för afghaner som konverterat till kristendom är rättsosäker och godtycklig, enligt en kartläggning som omfattar 619 afghanska...