Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

Familjen Himmelstrand måste betala 100 000 kronor i vite för att ha hemundervisat sin dotter som har en autismspektrumstörning. Foto: Arkiv

”Hemundervisare kan lämna landet”

Högsta förvaltningsdomstolen har genom ett beslut fastställt att en familj, som inte längre bor i Sverige, måste betala 100 000 kronor i vite för att föräldrarna hemundervisat sin dotter under ett år. "Vi lever i ett land som vi kan lämna om vi inte är tillfreds med lagstiftningen", kommenterar kommunal­rådet i Uppsala, där familjen tidigare bodde.

Nyheter · Publicerad 00:00, 21 aug 2013

Jonas Himmelstrand är far till barnet i fråga och verksam i Rohus, riksföreningen för hemundervisning i Sverige. Han påpekar att vitesbeloppet på 100 000 kronor är flera gånger högre än vad som krävts för hemundervisning på senare år, och att det inte föregåtts av någon utredning av familjens ekonomi.
– Jag kan inte komma ifrån känslan att beloppet sattes i proportion till hur mycket man ogillar att vi hemundervisat, säger han till Världen idag.
Jonas Himmelstrands dotter, som har en autismspektrumstörning, hade hemundervisats med  kommunens godkännande i tre år, när barn- och ungdomsnämnden i Uppsala kommun avslog familjens ansökan för skolåret 2008/2009.

Familjen överklagade beslutet, fort­satte att hemundervisa och även att skicka in ansökningar till kommunen om tillstånd för hemundervisning för de läsår som följde.  Samtliga avslag fattades före sommaren 2011, då man började tillämpa den nya skollag som begränsar möjligheten till hemundervisning genom att – utöver insyn och ett fullgott undervisningsalternativ – kräva "synnerliga skäl".
För att tvinga Jonas Himmelstrand och hans hustru Tamara att sätta sin dotter i skola, utfärdade kommunen hösten 2010 ett vite för varje skoldag som flickan stannade hemma. Föräldrarna överklagade beslutet ända upp till Högsta förvaltningsdomstolen, som valde att inte pröva frågan.  Avslaget på deras ansökan om hemundervisning har paret överklagat till Europadomstolen för mänskliga rättigheter.
Det som avgjorts i och med beslutet från Högsta förvaltnings­domstolen den 14 augusti, är att kommunen har rätt att utdöma vitet, och vända sig till Krono­fogden om beloppet inte betalas.

Familjen Himmelstrand bor dock sedan drygt ett år tillbaka på Åland, Finland, och tycker att vitet är fel på flera sätt.
– Vår advokat menar att detta handlar om ett grovt förbiseende av Högsta förvaltningsdom­stolen, eftersom man tillämpat viteslagen felaktigt, säger Jonas Himmelstrand.
– Ett vite kan utdömas för att man ska uppnå ett önskat beteende, inte som bestraffning eller allmänprevention.
Enligt viteslagen ska vitet inte dömas ut om ändamålet med vitet förfallit. I det här fallet har familjen lämnat Sverige, och det har alltså på drygt ett år inte varit aktuellt att barnen uppfyller svensk skolplikt.
Cecilia Forss (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Uppsala kommun, ser dock inte detta som ett skäl till att avstå från vite.
– Vite utdöms om man väljer att inte följa ett myndighets­beslut som tidigare beslutats, kommenterar hon saken i ett mejl till Världen idag.
– Självklart döms inte ett vite ut för en tid som man bor i ett annat land. I det här fallet avser det en tid då familjen bodde i Uppsala.

För de svenska medborgare som kommer i kläm när deras livsstil inte gillas av samhället är det bara att lämna landet, menar hon vidare.
– Jag tycker att vi ska vara oerhört tacksamma att vi lever i ett land som vi kan lämna om vi inte är tillfreds med lagstiftningen, skriver Cecilia Forss som svar på en fråga om huruvuda hon beklagade att familjen sett sig tvingad att lämna Sverige för att få undervisa sina barn på det sätt den önskar.
Flera hemundervisande familjer har lämnat Sverige sedan den nya skollagen trädde i kraft 2010.
– Jag kan inte se att familjen Himmelstrand har sådana särskilda skäl som Skollagen anser ger möjlighet till hemundervisning, vilket inte heller domstolarna sett. Eftersom jag tycker att lagen är så klar ser jag ingen möjlighet för kommunen att fatta ett annat beslut än att barnen ska gå i en av Skolverket godkänd skola, uppger Cecila Forss.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Renhetskultur är något helt annat än hederskultur

Ledare De senaste månaderna har man från flera håll försökt att kleta begreppet ”hederskultur” på Sveriges... lördag 10/4 00:00

Inflytelserik fransk filosof anklagas för pedofili i ny bok

Frankrike. Var den franska filosofen Michel Foucault, som är känd för sina reflektioner kring maktstrukturer... söndag 11/4 12:00

Ett osannolikt men avslöjande samtal med en jordansk chaufför

Israelkommentar Att verkligheten och rapporterna från Israel sällan stämmer är vi här i Israel vana vid, men ibland...

Liberalteologin urholkar bibelns gudomliga inspiration

Bibeltro eller bibelkritik (del 2/4). Utifrån bibliskt perspektiv kan man knappast betrakta liberalteologin som kristen, eftersom den...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier