Hela lagen uppfylls i ett enda budord: Du ska älska din nästa som dig själv.
Galaterbrevet 5:14

Världen idag

Hemaborter pågår redan i Sverige som forskningsstudie

Förra veckan röstade riksdagen för att be regeringen att se över abortlagen, så att kvinnor inte ska behöva ha fysisk kontakt med vården för att göra medicinsk abort tidigt i en graviditet.

Men de så kallade hemaborterna pågår redan som en studie i Stockholm.

Nyheter · Publicerad 07:00, 5 maj 2022

Abortlagen tolkas i dag så som att det första av två abortpiller alltid måste tas på sjukhus, medan det andra pillret kan tas i hemmet.

Som Världen idag tidigare berättat röstade samtliga kristdemokrater utom en, som avstod från att rösta, för tillkännagivandet. Enligt tidningen Dagen skedde det efter att ett meddelande till KD-ledamöterna gått ut kort före omröstningen.

Världen idag har sökt flera KD-ledamöter för att fråga hur man ser på den snabba svängningen som skedde i frågan inför omröstningen.

”Det här var väl inte en beslutsprocess jag gillade”, skriver Tuve Skånberg i ett kort sms till Världen idag.

I övrigt har svaren uteblivit.

Moderaterna är det parti som först började tala om en lagändring för att kvinnor som befinner sig tidigt i en graviditet ska slippa ta sig till ett sjukhus för att få sina abortpiller.

De vill också att man bör utreda att specialiserade barnmorskor tillåts föreskriva medicinsk abort – något som i dag tillkommer läkare.

Andra länder har gått före, med pandemin och risken för smitta som förevändning. De undantag som infördes i Frankrike och England har nu permanentats, så att gravida kvinnor kan hämta ut alla abortpiller på apotek, efter en konsultation på distans med vården.

I Sverige började man dock redan före pandemin att titta på hur aborter skulle kunna genomföras utan fysiska besök på sjukhus. Detta genom en studie som jämför medicinsk abort efter rådgivning via internet, jämfört med rådgivning handlagd av gynekolog eller barnmorska.

”I Stockholm pågår nu en randomiserad studie för att se hur telemedicin kan införas vid tidiga aborter. Man har där visat att ultraljudsdatering inte är nödvändigt om kvinnan vet sin senaste mens, det är god korrelation”, står det i ett höstnummer av tidskriften Kvinnoläkaren.

Studien leds av Kristina Gemzell Danielsson, professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska institutet. Hon berättar att man ska rekrytera sammanlagt 1 500 kvinnor, som antingen får vårdkontakt per internet, eller fysiskt på sjukhus, för att göra abort före vecka 10.

I december 2021 gav regeringen i uppdrag åt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) att genomföra en ”systematisk översikt av publicerad forskning avseende positiva och negativa effekter av att genomföra hela den medicinska aborten i hemmet”.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2023.

Det här var väl inte en beslutsprocess jag gillade.

Drev mot Kronlid avslöjar maktelitens intolerans

Ledare Nu har arbetet börjat för våra nyvalda riksdagsledamöter. I måndags var det val till... torsdag 29/9 00:10

Viljan att ge sig till det som sker i församlingen

Ledarkrönika Samhällsproblemen är stora och de ska med rätta belysas, men jag vill här ägna några rader åt att... torsdag 29/9 00:05

Mississippi bäst i USA på att värna religionsfriheten

USA. Mississippi är den amerikanska delstat som bäst försvarar religionsfriheten och New York är den som... onsdag 28/9 22:00

Ny dokumentär förevigar Sean Feuchts lovsångsturné

USA. När de amerikanska myndigheterna försökte tysta lovsången under coronapandemin klev Sean Feucht... onsdag 28/9 13:00

Är du en soffpotatis eller en sättpotatis?

Bönekrönika torsdag 29/9 00:00

Gospelsångarna tillbaka där allt en gång började

Musik. Under 50 år har gospelkvartetten One way brothers från Närke underhållit med sång och musik i...

Ett svar på frågan om Israels styrka

Israelkrönika Många har frågat sig hur det judiska folket har kunnat bevaras som ett folk och en kultur under de...

Nya rön krävde ett alternativt sätt att förklara evolutionen

Skapelsetro (del 4/8). De flesta sekulariserade nutidsmänniskor anser att evolutionen är någonting fullständigt...
Följ Världen idag i sociala medier