Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare.
Filipperbrevet 3:20

Världen idag

Hemaborter pågår redan i Sverige som forskningsstudie

Förra veckan röstade riksdagen för att be regeringen att se över abortlagen, så att kvinnor inte ska behöva ha fysisk kontakt med vården för att göra medicinsk abort tidigt i en graviditet.

Men de så kallade hemaborterna pågår redan som en studie i Stockholm.

Nyheter · Publicerad 07:00, 5 maj 2022

Abortlagen tolkas i dag så som att det första av två abortpiller alltid måste tas på sjukhus, medan det andra pillret kan tas i hemmet.

Som Världen idag tidigare berättat röstade samtliga kristdemokrater utom en, som avstod från att rösta, för tillkännagivandet. Enligt tidningen Dagen skedde det efter att ett meddelande till KD-ledamöterna gått ut kort före omröstningen.

Världen idag har sökt flera KD-ledamöter för att fråga hur man ser på den snabba svängningen som skedde i frågan inför omröstningen.

”Det här var väl inte en beslutsprocess jag gillade”, skriver Tuve Skånberg i ett kort sms till Världen idag.

I övrigt har svaren uteblivit.

Moderaterna är det parti som först började tala om en lagändring för att kvinnor som befinner sig tidigt i en graviditet ska slippa ta sig till ett sjukhus för att få sina abortpiller.

De vill också att man bör utreda att specialiserade barnmorskor tillåts föreskriva medicinsk abort – något som i dag tillkommer läkare.

Andra länder har gått före, med pandemin och risken för smitta som förevändning. De undantag som infördes i Frankrike och England har nu permanentats, så att gravida kvinnor kan hämta ut alla abortpiller på apotek, efter en konsultation på distans med vården.

I Sverige började man dock redan före pandemin att titta på hur aborter skulle kunna genomföras utan fysiska besök på sjukhus. Detta genom en studie som jämför medicinsk abort efter rådgivning via internet, jämfört med rådgivning handlagd av gynekolog eller barnmorska.

”I Stockholm pågår nu en randomiserad studie för att se hur telemedicin kan införas vid tidiga aborter. Man har där visat att ultraljudsdatering inte är nödvändigt om kvinnan vet sin senaste mens, det är god korrelation”, står det i ett höstnummer av tidskriften Kvinnoläkaren.

Studien leds av Kristina Gemzell Danielsson, professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska institutet. Hon berättar att man ska rekrytera sammanlagt 1 500 kvinnor, som antingen får vårdkontakt per internet, eller fysiskt på sjukhus, för att göra abort före vecka 10.

I december 2021 gav regeringen i uppdrag åt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) att genomföra en ”systematisk översikt av publicerad forskning avseende positiva och negativa effekter av att genomföra hela den medicinska aborten i hemmet”.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2023.

Det här var väl inte en beslutsprocess jag gillade.

Kristendomsfientlig present från SVT till Socialdemokraterna

Ledare Socialdemokraterna kan via LO och sitt eget Kombilotteri pumpa in stora pengar i valrörelsen. Nu... lördag 20/8 00:10

Makten över elhandeln glider bort från nationen

Ledare Magdalena Andersson inledde en partiledardebatt häromkvällen med något så ovanligt som beröm till... fredag 19/8 00:10

Vi ska gå omkring och dofta Kristus

Denna söndag luktar det Skutskär över hela Sverige, och speciellt på vissa delar av... lördag 20/8 00:00

Fem partier beredda att runda lagen om partibidrag

Granskning. Fem av riksdagens åtta partier är beredda att på olika sätt kringgå lagen om partifinansiering... fredag 19/8 15:00

Ebba Busch försvarade samvetsfrihet inom vården

Ledare I Aftonbladet TV:s partiledardebatt i onsdags angrep återigen Annie Lööf (C) – som för fyra år... fredag 19/8 00:00

Sjöng i anden under fredagsbönen i moskén

Missionsglimten Douzhan arbetar bland muslimer i ett land i Centralasien. Han brinner för att se hela området bli... fredag 19/8 00:00

Senaste nytt

    Terrordåd är inte hjältedåd

    Israelkommentar I lördags kväll besköts väntande vid en busshållplats i närheten av Västra muren i Jerusalem. Två...

    Vi ska gå omkring och dofta Kristus

    Denna söndag luktar det Skutskär över hela Sverige, och speciellt på vissa delar av...
    Följ Världen idag i sociala medier