Saliga är de som vandrar i fullkomlighet, som lever efter Herrens undervisning.
Psaltaren 119:1

Världen idag

Domenics föräldrar Christer och Annie Johansson. Foto: Eva Janzon

HD prövar inte Domenic-fallet

Högsta domstolen överprövar inte hovrättens beslut att ta vårdnaden ifrån föräldrarna till tvångsomhändertagne Domenic Johansson. Enligt det kortfattade beslutet från Högsta domstolen finns inget skäl att meddela prövningstillstånd.– Den enskilda människan får tydligen inte vinna över samhället i Sverige, säger Ruby Harrold-Claesson, juridiskt biträde till den elvaårige pojkens föräldrar, Annie och Christer Johansson.

Nyheter · Publicerad 18:03, 2 maj 2013

Domenic Johansson var på väg att emigrera till Indien sommaren 2009 med sina föräldrar, när polisen tog honom från flygplanet på Arlanda. De överlämnade pojken till socialtjänsten, som förde honom till en jourhemsfamilj på Gotland.
De skäl som angavs var att pojken inte gått i skola under det föregående läsåret och antogs vara socialt isolerad. Det var aldrig tal om några övergrepp eller andra brottsliga handlingar, och enligt nära släktingar var relationen mellan son och föräldrar mycket god.
– Fallet Domenic är en skamfläck för Sverige, som vill kalla sig civiliserat och demokratiskt, säger Ruby Harrold-Claesson.
– Hur ska man annars beskriva ett land som tillåter myndighetspersoner att bryta mot Europakonventionen och ta ett barn från ett flygplan, när föräldrarna inte begått något brott.

Hon är besviken över Högsta domstolens hantering av hennes överklagan, som bland annat innehållit ett internationellt expertutlåtande om hemundervisning och en anmälan om jäv mot en av domarna i Svea hovrätt.
Domenic Johansson har de senaste åren bott i ett familjehem på Gotland, inte långt från sina biologiska föräldrar. Dessa fråntogs helt sin redan tidigare begränsade umgängesrätt med sonen, sedan pappan vid ett tillfälle hösten 2010 tagit med sig sonen och behållit honom hos sig och familjen över helgen.

Socialnämnden på Gotland ansökte under 2011 om att föra över det juridiska föräldraskapet till en utomstående person, bland annat för att förhindra föräldrarnas rätt till insyn och viss inverkan på sin sons liv.
Tingsrätten på Gotland gick emot socialnämnden, som dock överklagade domen till Svea hovrätt. Hovrätten beslutade i sin tur att gå på socialnämndens linje, och frånta föräldrarna den juridiska vårdnaden.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Sanningen om universums orsak och moralens källa finns i Bibeln

Ledare Vad är sanning? Finns det en objektiv sanning, eller är sanningen flytande och temporär? Eftersom... lördag 26/11 00:10