Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

Påståendena som i TV4 framfördes i ett inslag Jesu födelse är svaga, menar teologen Stefan Gustavsson. Foto: Fredrik Sandberg/TT & Rickard L Eriksson

Hävdade att Jesus inte föddes i Betlehem – får mothugg

Jesus föddes med all sannolikhet inte i Betlehem. Det menade en historiepoddare i TV4:s Nyhetsmorgon på trettondedagen. Men teologen och författaren Stefan Gustavsson ger inte mycket för det påståendet.

Nyheter · Publicerad 10:00, 10 jan 2023

Urban Lindstedt är journalist med stort intresse för historia, och driver bland annat en historiepodd. På trettondedagen var han inbjuden av TV4:s program Nyhetsmorgon för att förklara varför vi firar trettondedag jul. Han konstaterade då tidigt att Jesus funnits.

– Det är ingen tvekan om det, sade han.

Men han lade snabbt till att det ”knappast” stämmer att Jesus skulle ha fötts i Betlehem.

– Det var ju något [man lade till] när man skrev Bibeln, för att man ville falla in i gamla profetior att nya Messias skulle komma från Betlehem. Så det där är liksom bara en konstruktion, säger han i sändningen, där uttalandet får stå oemotsagt.

Stefan Gustavsson, teolog och författare, ger dock inte mycket för det påståendet.

– Att det på ett ställe i Gamla testamentet står att Messias ska födas i Betlehem är i sig inget argument för att Jesus inte skulle kunna födas där, menar han.

Stefan Gustavsson tillägger att allt historiskt material som finns om Jesu födelse säger att han föddes i Betlehem, vilket står i både Lukas- och Matteusevangeliet.

– Utan att ha ett annat och bättre källmaterial ska det mycket till för att underkänna det enda källmaterial som finns, menar Stefan Gustavsson.

I intervjun i TV4 lyfter Urban Lindstedt fram Nasaret som den plats där Jesus ”mest sannolikt” föddes. Stefan Gustavsson framhåller att det är uppenbart att Jesus växte upp i Nasaret, men menar att han inte föddes där.

– Det finns ingen anledning att hävda att Jesus inte är född i Betlehem. I så fall måste man ha ett oberoende argument för det. Evangelierna som säger att Jesus växte upp i Nasaret säger också att han föddes på en annan plats, nämligen Betlehem, säger Stefan Gustavsson och tillägger:

– Man behöver ha något mer på fötterna för att kunna vifta bort en uppgift som kommer från ett material som man samtidigt tar på allvar när det säger att Jesus växte upp i Nasaret.

Urban Lindstedts påstående i programmet om att de vise männen ”sannolikt aldrig funnits” håller Stefan Gustavsson inte heller med om.

– Det blir bara ett naket påstående. Det bygger inte på något. Vi har ett källmaterial som pratar om stjärntydare som besöker Jesus, och det var en stor grej på den tiden att utläsa händelser på jorden utifrån stjärnvärlden. Så i sig är det inget osannolikt.

Det finns ingen anledning att hävda att Jesus inte är född i Betlehem.

Tystnad när islamism togs upp i brittisk tv

Storbritannien. När den kände ateisten Richard Dawkins i en intervju får frågor om islamism blir han plötsligt... fredag 31/3 07:00

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

Varför kristen och evolutionist?

Teistisk evolution (del 7/7). Evolutionshypotesen har ett massivt stöd i dagens kultur, i den akademiska världen, skolan och i... fredag 31/3 00:00

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00