Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Anna-Karin Hatt (t h) är en av kandidaterna till ordförandeposten i Centerpartiet. På fredagen gjorde hon ett utspel i Aftonbladet Debatt som väckt stor förvåning hos Kristdemokraterna. Med på bilden är de två övriga kandidaterna, Anders W Jonsson samt Annie Lööf. Foto: FREDRIK PERSSON / SCANPIX

Hatt kritisk till vårdnadsbidraget

En av de tre kandidaterna till ordförandeposten i Centerpartiet slog på fredagen in en rejäl kil i allianssamarbetet. I en debattartikel i Aftonbladet om jämställdhet i familjepolitiken, menade hon att vårdnadsbidraget inneburit ett "kraftigt kliv bakåt i svensk jämställdhetspolitik".

Nyheter · Publicerad 09:30, 22 aug 2011

Anna-Karin Hatt, IT- och regionminister samt en av kandidaterna till ordförandeposten i Centerpartiet, gjorde på fredagen ett debattutspel i Aftonbladet angående familjepolitik och jämställdhet.
Hon fördömde regeringens politik och propagerade för att vårdnadsbidraget skulle avskaffas och menade att "eftergiften" till Kristdemokraterna var "ett kraftigt kliv bakåt i svensk jämställdhetspolitik".
– Vårdnadsbidraget är en kvinno- och fattigdomsfälla framför allt för utrikes födda kvinnor som redan har en svag anknytning till arbetsmarknaden, menar Hatt.

Mikael Oscarsson, riks­dags­ledamot för Krist­demokraterna och en av de drivande bakom reformen med vårdnadsbidraget är förvånad över Hatts utspel:
– Hon är inne på någon slags social ingenjörskonst som till och med går över Alva Myrdals nivå. Den hållning som hon snickrar på är allt annat än valfri, säger Oscarsson.
– Det som däremot borde vara det självklara från ett borgerligt, icke-socialistiskt håll, är att säga att vi satsar lika mycket pengar på alla barn oavsett vilken form av barnomsorg föräldrarna väljer att få. Det blir fel när vi vill stöpa alla i samma form.
En dagisplats i genomsnitt kostar 144 000 kronor per år, medan det vårdnadsbidrag som betalas ut ger familjen 36 000 kronor per år. Att utjämna den orättvisan borde vara Alliansregeringens nästa steg, om något, menar han:
– Visst är vi en bit på väg, men där vi är nu kan inte vara slutstationen, säger Oscarsson.

På Centerpartiets hemsida kan man läsa om den egna familjepolitiken:
"Politiker ska inte tala om för människor hur de ska leva sina liv. Målet ska i stället vara att ge familjerna verktyg och möjligheter att själva välja hur man på bästa sätt kan kombinera arbete med ansvar och omsorg för sina barn."
Att nu en företrädare för ett Alliansparti väljer att till och med göra avsteg från sitt egna partis politik till förmån för något som kan komma från Vänsterpartiet eller Socialdemokraterna, tycker Mikael Oscarsson är tråkigt, och menar att Hatts krav på att man ska avskaffa vårdnadsbidraget går till och med stick i stäv mot vad svenska folket vill.

Emma Henriksson är riksdagsledamot och Krist­demo­kraternas familjepolitiska talesperson. Hon tycker att det är anmärkningsvärt att Anna-Karin Hatt så obefogat går på vårdnadsbidraget:
– Det visar tydligt att många politikers syn på familjepolitik är att man ska styra familjer, säger hon till Världen idag.
Att antyda att jämställdhetsutvecklingen gått bakåt på grund av att vårdnadsbidraget infördes menar hon inte finns något stöd för.
– Den rapport många har som stöd mot vårdnadsbidraget lyckades inte på något sätt påvisa att det hade en negativ inverkan i Sverige. Däremot tyckte rapportförfattarna att det borde vara så, men det är ju en annan sak, säger hon.

En opinionsundersökning som genomfördes under förra året av Sifo, visar att 82 procent vill ha kvar eller utveckla vårdnadsbidraget och en överväldigande majoritet på båda blocksidorna vill att föräldrarna själva ska få bestämma över sin barnomsorg.
– Det hör forntiden till att styra och ställa över folket, menar han. Såna här frågor löser man över köksbordet – föräldrar emellan, säger Oscarsson.
– Helt klart är att om Centern väljer Anna-Karin Hatt som ordförande så får man en ordförande som går åt helt andra hållet när det gäller familjepolitiken.

Kristdemokraternas parti­ledare är förvånad över attacken mot en av KD:s hjärtefrågor:
– Jag tycker att det är ett förbluffande uttalande för att komma från en person som kallar sig liberal. I det borde ligga att människor själva får bestämma hur de vill ta hand om barnen under de första åren, sade Hägglund till Aftonbladet.
– Jag förstår att kampen om ordförandeposten är hård och att hon vill profilera sig, men just det här utspelet tror jag snarare försvårar för henne.


Samuel Björk
samuel.bjork@varldenidag.se

Hon läste Staksets bok – kom till tro på Gud

Vittnesbörd. En av dem som kommit till tro genom Sebastian Staksets bok är Linda Eriksson. Hon hade alltid lidit av ångest och tyckte att livet var meningslöst,...

Valdeltagandet avgör inriktning

Israelkommentar Det är uppenbart att valdeltagandet avgör valen i demokratiska nationer, men i Israel är procentandelen som röstar särskilt avgörande. Detta beror på...

Väktare sätts in efter prideuppståndelse

Sölvesborg. Väktare sätts in i Sölvesborgs kommunhus efter uppståndelsen kring kommunens stopp för användning av prideflaggan. Kommunchefen Lars Ericsson anser...