Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Gertrud Åström, orförande i Sveriges kvinnolobby (t v) och Maria Ahlin, ordförande i Freethem, är kritiska till Amnestyförslaget om att verka för avkriminalisering av sexköp. Foto: Tobias Björkengren / Eva Janzon

Hård kritik mot Amnesty

Ett förslag från Amnesty om att verka för avkriminalisering av sexköp väcker upprörda reaktioner.– Sexhandel och mänskliga rättigheter är helt oförenliga, säger Maria Ahlin, ordförande i organisationen Freethem.

Nyheter · Publicerad 00:00, 31 jan 2014

Det är den brittiska tidningen The Daily Mail som har tagit del av ett dokument som enligt tidningen visar att Amnestys internationella sekretariat i London vill arbeta för att avkriminalisera både köp och försäljning av sexuella tjänster.
Förslaget väcker besvikelse och upprörhet hos flera organisationer i Sverige. Sveriges kvinnolobbys ordförande Gertrud Åström säger att hon blev bestört när hon fick höra om förslaget.
– Det märkligaste är att Amnesty som är en organisation baserad på mänskliga rättigheter, faktiskt föreslår att vi ska skriva om de mänskliga rättigheterna, säger hon.

I Sverige är det sedan 15 år tillbaka inte olagligt att sälja sexuella tjänster, men däremot att köpa sexuella tjänster.
I dokumentet som The Daily Mail hänvisar till står det enligt tidningen: "Amnesty International motsätter sig kriminalisering eller bestraffning av verksamhet relaterad till köp eller försäljning av samtycken sex mellan vuxna".
Gertrud Åström menar att en legalisering av sexköp endast gynnar och skyddar sexköpare och hallickar.
– Om jag nu har läst rätt menar Amnesty att en legalisering på något sätt skulle vara bra för dem som är i prostitution. Men det finns ingen som helst empirisk data för detta, tvärtom tyder all empirisk data på att legalisering leder till mer trafficking, mer våld och fler övergrepp, säger hon.
Gertrud Åström säger att hon förväntar sig att Amnesty i Sverige tydligt tar avstånd från förslaget.
– Jag tycker att de ska fråga sig själva vad de står för. Prostitution och människohandel är sedan 1949 adresserad som en av de allvarligaste formerna av övergrepp mot mänskliga rättigheter, säger hon.

Maria Ahlin är ordförande på organisationen Freethem, som arbetar med information och opinionsbildning om prostituion och människohandel för sexuella och andra ändamål. Hon säger att hon är förvånad över förslaget.
– Sexhandel och mänskliga rättigheter är helt oförenliga, säger hon.
Samtidigt understryker Maria Ahlin att det än så länge handlar om ett förslag och att det inte finns någon konsensus hos Amnesty i frågan.
– Vi väljer ändå att tro det bästa om dem. Jag hoppas att det här landar i någonting sunt, och jag hoppas att Amnesty Sverige går ut så snart som möjligt och stödjer den svenska lagstiftningen.

Att förslaget talar om sex som båda parterna är överens om, är Maria Ahlin tveksam till.
– Det handlar om synen på frivillighet. Jag är regelbundet ute på Malmskillnadsgatan i Stockholm och jag samtalar med dem som prostitueras. Det jag ser är att även de tjejer och killar som inte har en hallick, ändå känner sig tvingade in i prostitution, ofta av socioekonomiska orsaker, säger hon.

När Världen idag söker Amnesty Sveriges talesperson är hon inte anträffbar, med anledning av ett sedan tidigare inbokat seminarium, men på organisationen hemsida står det i ett uttalande att artikeln i The Daily Mail "hänvisar till ett internt diskussionsunderlag – ett förslag som det inte finns något beslut om och därför inte är Amnestys ståndpunkt". I uttalandet från organisationen står det också att Amnesty inte stödjer legalisering av prostitution, men att "förslaget tar upp frågan om avkriminalisering".
Vidare står det i uttalandet: "Runt om i världen, upplever människor som säljer sex att de inte kan gå till polisen när de har blivit utsatta för övergrepp, att de diskrimineras vad gäller tillgång till sjukvård."
Amnesty Sverige uppger att en remissgrupp håller på att tillsättas just nu och att policyförslaget kommer att diskuteras på årsmötet i maj. I juni ska "de samlade synpunkterna från de olika Amnestysektionerna" diskuteras vid ett internationellt möte.
Amnestys slutliga hållning i frågan kommer troligtvis komma vid organisationens internationella rådsmöte 2015.

Arash Asadi
arash.asadi@varldenidag.se

En skammens vecka i FN

Israelkommentar Vad förenar skurkstater såsom Kuba, Iran, Nordkorea och Venezuela? De senaste åren har representanter för bland annat dessa regeringar samlats i...

Rapport: Rättsosäker prövning av konvertiter

Kyrkornas konvertitutredning Asylprövningen för afghaner som konverterat till kristendom är rättsosäker och godtycklig, enligt en kartläggning som omfattar 619 afghanska...