Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.
Romarbrevet 12:21

Världen idag

Hård israelisk kritik mot Svenska kyrkan: "Total ensidighet"

Israels Sverigeambassadör Isaac Bachman är mycket kritisk mot Svenska kyrkans förhållningssätt till Israel. Ett möte med ärkebiskop Antje Jackelén på måndagen ledde inte till någon försoning.

Nyheter · Publicerad 14:26, 12 mar 2015

Svenska kyrkan är ensidig i sitt sätt att se på Israel och konflikten i Mellanöstern. Det menar ambassadör Isaac Bachman. Ärkebiskop Antje Jackelén bjöd nyligen in ambassadören till ett möte, som ägde rum i måndags, men inför mötet hade spänningarna snarare förstärkts, då Bachman i ett debattinlägg i Sydsvenskan några dagar före mötet radat upp exempel på det han menar är "ensidig propaganda mot Israel".
Ett av exempel han nämner är dokumentet Christmas Alert från Kairos Palestine-rörelsen, som Svenska kyrkan lade ut på sin hemsida i december förra året. I dokumentet uppmanas till bojkott och sanktioner mot Israel, och till att visa solidaritet med fängslade palestinier som utfört attentat mot judar.
Bachman ifrågasätter också i artikeln att ärkebiskopen under Svenska kyrkans teologifestival i februari firade gudstjänst tillsammans med den inbjudne palestinske pastorn Mitri Raheb, "en känd propagandist mot Israel och ersättningsteolog". Bachmans menar att allting sammantaget "väcker frågor om den totala ensidighet som präglar Svenska kyrkans synsätt".

Antje Jackelén skriver i ett genmäle i Sydsvenskan att Bachman är "uppenbart felinformerad", och beklagar att ambassadören som bjudits in till kyrkan väljer att angripa henne inför mötet.
Enligt ärkebiskopen har Svenska kyrkan aldrig förordat någon bojkott av israeliska varor, men däremot "en ursprungsmärkning av varor från ockuperade områden".
Ärkebiskopen påpekar att kyrkans officiella hållning till judendomen är fastslagen i dokumentet Guds vägar från 2001. Hon citerar från dokumentet: "I vår kyrka vill vi arbeta för att få bort allt som kan tolkas som antisemitism eller förakt för det judiska folket och försvara dess rätt till sin historia, sin tro och sina seder". Hon försvarar också Mitri Raheb och skriver att han i sin predikan under Teologifestivalen tydligt tog avstånd från ersättningsteologi.

Måndagens möte dem båda emellan tycks inte ha fört med sig någon ökad samsyn. Ambassadör Bachman skriver efter mötet på Israelidag.se, ambassadens egen nyhetssida, att hans kritik tyvärr kvarstår: "Det gavs inga svar i mötet på den extremt systematiska anti-israeliska partiskhet som visas av kyrkan på många sätt, som jag mödosamt bevisade i min artikel".

Antje Jackelén vill ändå hoppas att något positivt kom ut ur mötet trots att åsikterna fortsatt går i sär.
– Jag tror ambassadören fick en bättre uppfattning om bredden och professionaliteten i Svenska kyrkans internationella arbete, både i Mellanöstern och i andra delar av världen, säger ärkebiskopen till Dagen.

Deir Yassin – myten som bidrog till de palestinska flyktingarna

Israelkommentar Myten om den så kallade massakern i den ”fredliga” arabiska byn Deir Yassin i april 1948, strax... torsdag 2/4 00:00

När det kniper vill staten ha kyrkans hjälp

Ledare Förra veckan mötte statsministern trossamfunden: kristna, judar, muslimer och buddhister. På sin... torsdag 2/4 00:00

Döljer Jesus sanningen för vissa?

I Bibeln står det på flera ställen att Jesus säger att han talade i liknelser för att vissa... torsdag 2/4 00:10

Döljer Jesus sanningen för vissa?

I Bibeln står det på flera ställen att Jesus säger att han talade i liknelser för att vissa...