Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.
Romarbrevet 12:21

Världen idag

Här tränas vanliga kristna i att förstå tro och politik

Vilka konsekvenser bör den kristna tron ha i politiska avvägningar? Vad är statens uppgift och vilken roll ska kyrkan ha i samhället? Sådana frågor tas upp när Församlingsfakulteten i Göteborg under hösten håller föreläsningsserie på temat "Den kristne, staten och politiken".

Nyheter · Publicerad 12:00, 8 nov 2018

När Världen idag besökte den andra föreläsningskvällen var rubriken "Kristen människosyn och politiska ställningstaganden". Torbjörn Johansson började med att redogöra för den teologiska människosynen och jämförde med den vetenskapliga och sekulära.

– Alla vetenskaper arbetar utifrån förnuftet och teologin utifrån vad Gud har uppenbarat i sitt ord. Luther lovprisar förnuftet och vad människan kan förmå genom det, men jämfört med den teologiska definitionen är det nästan ingenting, sa Johansson.

– Det är en slående kontrast mellan synen att människan är bestämd ovanifrån till Guds avbild, ämnad för evigt liv och synen att hon är utvecklad från djuren genom utslagning av de mindre lämpade, fortsatte han.

Torbjörn Johansson tog också upp flera slutsatser som kan dras utifrån den kristna människosynen, till exempel när det gäller synen på abort och dödshjälp.

Samtidigt med den höga människosynen menade Luther att människan, genom syndafallet, är skadad och benägen till alla slags onda gärningar. Därför behövs en världslig överhet som kan tygla hennes onda sida.

– Gud styr världen på två olika sätt, lag och evangelium har olika funktioner. En mördare har inte förbrukat sitt människovärde och har möjlighet till omvändelse, men staten måste också tillämpa rättvisa, sa Torbjörn Johansson som också är rektor på fakulteten.

Han berättar för Världen idag att tanken med föreläsningskvällarna är att belysa hur en kristen kan se på sin plats i staten och politiken utifrån ett evangeliskt-lutherskt perspektiv.

Serien är ett samarrangemang med Nätverk för teologi och samhälle, som också håller i ett samtalsforum efter föreläsningarna. Torbjörn Johansson förklarar att idén med nätverket är att reflektera över samhället utifrån ett kristet perspektiv.

– Vi tycker att det har saknats mötesplatser för de här två intressena, samhällsfrågor och kristen reflektion, säger han.

Initiativtagare till nätverket är barnläkaren Magnus Göransson, som arbetar på Barncancercentrum i Göteborg.

– Jag har alltid intresserat mig för teologi och frågor om livets början och slut. Det har förstärkts i och med mitt arbete. Nu är till exempel dödshjälp för barn aktuellt i Belgien, säger han och berättar om syftet med nätverket.

– Den kristna tron berör ju alla livets områden. Jag som många andra behöver hjälp att hantera mycket som vi upplever tveksamt i det här samhället. Kanske några vill engagera sig mer politiskt. Då vill vi om möjligt utrusta dem för det, säger han.

Höstens föreläsningsserie tar upp olika aspekter på hur en kristen kan leva med två medborgarskap, i Guds rike och samtidigt i en nation på jorden.

– Vi granskar hur man har sett på den lutherska tvåregementsläran historiskt, vilka problem som har funnits och vilka lösningar som kan finnas för det i dag, berättar Torbjörn Johansson.

På nätverkets samlingar vill man undvika partipolitik. Anledningen är, förklarar Johansson, att Gud har gett oss ett förnuft, där vi har frihet att komma fram till olika beslut politiskt.

En mördare har inte förbrukat sitt människovärde och har möjlighet till omvändelse, men staten måste också tillämpa rättvisa

Nätverk för teologi och samhälle

Ett forum för angelägna frågor i skärningspunkten mellan teologi och samhälle.

Har föredrag och informella samtalskvällar på Församlingsfakulteten i Göteborg.

Källa: teologisamhalle.se

Bibliska värden återvänder i coronas spår

Ledare Många länder har de senaste veckorna infört drastiska begränsningar av medborgarnas rörelsefrihet.... onsdag 1/4 00:00

Kraftfullt försvar för fåken

Språk. Det hotade ordet fåk – som provinsiellt betyder yrsnö eller snöstorm – är det i särklass hittills... måndag 30/3 07:00

Vem har gjort mest gott – Bill Gates eller Moder Teresa?

Arbetslivskrönika Moder Teresa är en av vår tids stora humanitära hjältar. Med Calcutta (i dag Kolkata), Indien, som... onsdag 1/4 00:10

Vem har gjort mest gott – Bill Gates eller Moder Teresa?

Arbetslivskrönika Moder Teresa är en av vår tids stora humanitära hjältar. Med Calcutta (i dag Kolkata), Indien, som...