Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade.
Matteusevangeliet 5:6

Världen idag

Elon, Dan och Carl Henric Svanell - tre generationer av en familj som på olika sätt bidragit till Filadelfiakyrkan i centrala Stockholm. Foto: Eva Janzon

Här möts tre generationer

Elon Svanell har predikat som pingstpastor i 60 år. Sonen Dan är ordförande i Immanuels­kyrkan i Stockholm. Sonsonen Carl Henrik är snart färdig präst i Svenska kyrkan. På tisdagen samlades de tre i Filadelfiakyrkan i Stockholm, för ett samtal under ledning av journalisten Birger Thureson.

Nyheter · Publicerad 00:00, 16 nov 2012

– Ingenting!
Elon Svanells svar på Birger Thureson första fråga – nämligen om vad den drygt 80-årige predikanten sysslar med nu för tiden – lockade hjärtligt skratt från åhörarna på Mötesplats Rörstrand.

Att de tre herrarna Svanell både gjort och gör mycket, i Filadelfiakyrkan och i andra sammanhang, blev dock mycket tydligt under timmen. Utgångs­punkten för samtalet var de tres förflutna i den anrika pingstförsamlingen vid S.t Eriksplan. Här har Elon Svanell verkat som pastor i årtionden, här startade kommunikatören och Socialdemokraternas förre presschef Dan Svanell en gång i tiden Radio Rörstrand och här föddes Carl Henric Svanells intresse både för dramatik och sociala frågor.

För även om Dan Svanell och sonen Carl Henric gick vidare till andra kyrkor, är de präglade av Filadelfia.
– Härifrån fick jag med mig omsorgen om de utsatta, som var ett naturligt inslag i gudstjänsterna, sa Dan Svanell.
– Det jag framför allt fick med mig härifrån var kunskapen om Bibeln som källa för etisk reflektion och för bilden av Kristus, sa Carl Henric.
– Men det jag kom att sakna var ett sätt för hur detta kan tolkas och få konsekvenser. Jag behövde hitta ett sammanhang där jag kunde uttrycka detta på ett annat sätt.
Carl Henric Svanell går sista veckan på Svenska kyrkans pastoralinstitut i Uppsala, och prästvigs i Storkyrkan i Stockholm i januari.

Elon Svanell sa att han följt sin son och sonson på deras sökande efter vägar, och att han hade förståelse för deras val.
– Jag ser Guds ledning i vad som hänt, och när Calle berättade att han ville bli präst i Svenska kyrkan kände jag att detta var hans väg, sa han. Något som förenar de tre generationerna är dessutom intresset för politik. Dan Svanell berättade att samhällsfrågor varit självklara diskussionsämnen när familjerna samlats.
– Jag tycker inte att kyrkan ska ta partipolitisk position, men att man däremot ska göra det som enskild kristen. Men kyrkan bör vara vaksam på när samhället på olika sätt går stick och stäv mot kristna värderingar, sa Dan Svanell, som är medlem i styrelsen för Anna Linds minnesfond, där Mona Sahlin är ordförande.

Hans son har avlagt magisterexamen i etik med politisk inriktning, och har en tydlig vision om kyrkans roll som samhällets samvetsröst.
– Jag har landat i några punkter som bör vara kyrkans ledord: att alltid främja fred, rättvisa, människovärde och solidaritet. Det är ju ord som i sin tur måste fyllas av innehåll, men reflektionen kring dem måste stå i centrum för kyrkans röst i samhället, vare sig det gäller flyktingfrågor eller socialförsäkringar.
Carl Henric berättade att han länge sökte efter ett partipolitiskt sammanhang att engagera sig i, men att han sedan insåg att hans roll som präst och teolog snarare var att "tolka evangeliet och predika konsekvenserna i efterföljelse".

Även Elon Svanell bekände sig till ett stort politiskt intresse i ungdomen, även om han aktivt valde bort partipolitiken när han gick med i kyrkan. Att kyrkan måste göra sin röst hörd i samhällsdebatten är dock självklart för honom.
– Var ska vi vara salt om inte i samhället? undrade han.

Ett folk som bejakar kallelsen att både synas och höras.

Ledarkrönika ”Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört” (Apg 4:20). De här orden – Petrus... torsdag 26/11 00:00

Vi kan vara stolta över dem som gått före oss i tron.

Inför söndag Ps 24 ”Gör porten hög, gör dörren bred …” Så sjunger vi i adventspsalmen 107 i svenska psamboken.... fredag 27/11 00:00

Nu inleds rättegång för upploppet i Malmö

Brott. Busskurer krossades, lyktstolpar vältes och polisfordon utsattes för skadegörelse. Sex personer har... fredag 27/11 11:00

Många tror att problemet fortfarande stavas Israel

Israelkrönika I lördags lade den i nuläget mest kände sångaren i Egypten, Mohamed Ramadan, ut en bild på...