Men Jesus sade till Simon: ”Var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor.”
Lukasevangeliet 5:10b

Världen idag

Carl Sjögren är ny kyrkoherde i Mölndals pastorat. Han har väckt uppseende efter en intervju i Mölndals-Posten, där han förklarar att han inte kommer att viga samkönade par. Foto: Per Larsson/ Skara stift

Hans ovilja att viga homopar har resulterat i hård debatt

Den nya kyrkoherden i Mölndals pastorat, Carl Sjögren, debatteras just nu på sociala medier. Orsaken är en intervju i Mölndals-Posten, där han uppger att han inte kommer att viga samkönade par.

Nyheter · Publicerad 14:39, 15 okt 2018

Flera tidningar har berättat om artikeln i Mölndals-Posten, där kyrkoherden redogör för sin syn på äktenskapet.

– Svenska kyrkan har ju numera två olika äktenskapssyner, där båda är accepterade. Men jag anser att äktenskapet är för man och kvinna. Samtidigt är det väldigt tydligt att vi inte ska diskriminera. De samkönade par som vill vigas här ska få en jättefin vigsel, men jag kommer inte att förrätta de vigslarna, säger han i artikeln.

Efter intervjun har många kritiserat kyrkoherden på sociala medier. ”En sån där gör att man allvarligt funderar på att gå ur kyrkan. Sorgligt och omodernt är det”, skriver en person. ”Han bör byta jobb omgående”, skriver en annan.

Några av kommentarerna uttrycker stöd för kyrkoherden. ”Att lagstifta om vad människors religiösa tro skall omfatta är ju uppriktigt sagt av kartan för all anständighet och gör att ni agerar precis som den ni kritiserar” och ”Ställ samma krav på imamer och invänta reaktion”, skriver två av debattörerna.

Carl Sjögren själv säger till SVT nyheter att han kan förstå reaktionerna, men att grundfrågan handlar om ifall äktenskapet alltid ska vara en förening mellan en man och en kvinna.

– Jag menar att det är viktigt att det är så. Men jag är jätteglad att det finns många i mitt arbetslag som inte tycker som jag.

Sjögren anser inte att hans val att avstå från att viga homosexuella par är att betrakta som diskriminering.

– Min uppgift som kyrkoherde är att se till att alla par som vill leva tillsammans får en fantastisk vigsel. Det kommer de att få med hjälp av mina fantastiska medarbetare, säger han.

Kyrkoherden förespråkar mångfald och menar att det är viktigt att svenska kyrkan får vara en trosgemenskap, inte en åsiktsgemenskap.

Carl Sjögrens företrädare, den nuvarande biskopen Susanne Rappman, var engagerad i HBTQ-frågor. Men tillsättningen av den nya kyrkoherden ska inte ses som en förändrad riktning inom pastoratet. Det säger ordföranden i kyrkorådet, Eva Forsell Aronsson, till SVT Nyheter.

– Detta är ett tecken på att vi inom kyrkan klarar att härbärgera alla typer av åsikter i den här typen av frågor. Att vi kan rymma många olika människor med många olika åsikter.

Eva Forsell Aronsson menar också att man har följt kyrkans regler när Carl Sjögren anställdes.

– Det är så här det är bestämt av kyrkomötet, som fungerar som kyrkans riksdag, att det ska finnas möjlighet att välja.

Vigselrätt och vigselskyldighet

Rätten att avstå vigsel (och andra kyrkliga handlingar) har funnits sedan länge och gäller inte bara vigsel för par av samma kön. Möjligheten att avstå vigsel regleras i Äktenskapsbalkens 4:e kapitel, 3:e paragrafen.

Viselförrättare inom trossamfund har ingen skyldighet att viga, vilket borgerliga vigselförrättare har. Enskilda präster har vigselrätt, inte vigselplikt. Detta beslutades när äktenskapslagstiftningen ändrades våren 2009.

Däremot har Svenska kyrkan som organisation vigselskyldighet. Det betyder att kyrkoherden är skyldig att hitta en präst som vill utföra vigseln. Men en präst som av någon anledning inte vill eller kan utföra vigseln kan inte beordras att göra det.

Flera motioner till kyrkomötet har föreslagit att den som vill bli prästvigd måste vara beredd att viga samkönade par. Hittills har dessa motioner avslagits.

Källa: Svenska kyrkans nationella kyrkokansli

Jag skulle beskriva det som att Herrens härlighet uppfyllde rummet

Ledarkrönika När vi var relativt nya i Vänersborg började församlingen en barnverksamhet i ett område av staden... torsdag 22/7 00:00

Vems väg går du på?

Inför söndag Åttonde söndagen efter trefaldighet: Andlig klarsyn Jag har valt sanningens väg,rättat mig efter... torsdag 22/7 00:00

FN-konferens mot rasism ledde till ny våg av antisemitism

Israelkommentar Denna höst har det gått tjugo år sedan FN:s världskonferens mot rasism gick av stapeln i Durban,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier