Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

I dag finns ingen samlad statistik över vilka kvinnor som genomgår abort och vilka som väljer att föda. Förslag på ett så kallat abortregister finns men problemet är att det av många ses som övervakning. Foto: Scanpix

Handlingsplan för färre aborter dröjer

Regeringen har inte lyckats ta fram en strategi för att bland annat få ner antalet oönskade graviditeter.  En rapport med förslag till förebyggande arbete har beretts i regeringskansliet i två år utan att man kommit vidare med konkreta förslag. Inte heller Folkhälsoinstitutets önskan om en nationell strategi på området sexuell hälsa har landat ordentligt.

Nyheter · Publicerad 00:00, 29 aug 2011

– Vi har en självbild av att vi är så bra på de här frågorna, och jag tror det hindrar oss från att se behovet av att ta ett helhetsgrepp. Dessutom blir det lätt en diskussion om moral, trots att det inte är syftet med insatserna och åtgärderna, säger Annika Qarlsson (C).

Hennes motion om att påskynda arbetet med en nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) avslogs i våras, med hänvisning till att frågorna bereds inom regeringskansliet.

 

Det finns flera förslag om hur Sverige ska arbeta mer slagkraftigt med att bland annat få ner de höga aborttalen och skapa en bättre sex- och samlevnadsundervisning i skolorna. Senast i juni överlämnades en rad förslag från en nordisk konferens om sexuell och reproduktiv hälsa.

Det handlar bland annat om att se över subventioneringssystemet för preventivmedel, rådgivningen, ungdomsmottagningarna och strukturen för skolundervisningen. Dessutom behövs ”utarbetade kvalitetsindikatorer för det förebyggande arbetet kring sexuell och reproduktiv hälsa”.

 

Något som efterlysts länge är större kunskap om vilka kvinnor som genomgår aborter. Detta skulle möjlig-göras med någon form av abortregister, vilket dock är en känslig fråga.

– Vi kan se att ett register skulle stödja arbetet med att hitta de grupper som är mer riskutsatta, säger Monica Ideström, projektledare för 2010 års nordiska konferens vid Smittskyddsinstitutet.

– I dag har vi bara en uppsättning siffror som ser likadana ut som på 1970-talet, vilket gör att vi famlar i blindo på många sätt. Problemet är att ett register skulle ses som övervakning.

Samtidigt är frågan om Sveriges höga aborttal ses som ett problem eller inte.

I sitt öppningsanförande vid den nordiska konferensen sa socialminister Göran Hägglund (KD) att ”ingen ska känna sig tvingad till abort på grund av omständigheter som går att påverka”, och att ”visionen borde vara ett samhälle där aborter inte efterfrågas”.

 

Ändå saknas diskussionen om stöd till gravida kvinnor helt i konferensrapporten. Och konferensens moderator, Åsa Regnér från Riksförbundet för sexuell upplysning, avslutar dagen med att fråga om det inte i själva verket är så att Sveriges höga aborttal ”är ett tecken på att vår verksamhet fungerar”.

 

Eva Janzon

eva.janzon@varldenidag.se

 >>LÄS MER:

Heligt Dackeuppror mot stängda kyrkor kan vara på väg

Ledare ”Jag tror att jag ska anmäla den där församlingen.” De orden fälldes helt nyligen av en ung kristen... torsdag 15/4 00:10

När allt blir mörkt finns det ändå någon där som leder framåt.

Inför söndag Ps 23 Psalmen om den gode herden är en av världens mest kända bibeltexter, och förmodligen har du... torsdag 15/4 00:00

Israelisk student hjälpte Nasa – fann två asteroider

Astronomi. En arabisk-israelisk student har fått två asteroider uppkallade efter sitt namns initialer plus... fredag 16/4 14:50

Israelernas styrka: argumentation

Israelkrönika Interna israeliska debatter, där de politiska ståndpunkterna ofta går i diametralt motsatta...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier