På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?
Psaltaren 56:5

Världen idag

Han varnade i Världen idags premiärnummer – fick rätt

I Världen idags allra första nummer, för 18 år sedan, varnade flottiljchef Tommy Pålsson för beslutet att lägga ner huvudstadsregionens sista flygförsvar, Mälardalens flygflottilj F16. Nu föreslår Försvarsberedningen att den ska öppnas på nytt. – Det är mångfaldigt dyrare att göra på det sätt som vi nu har gjort, säger en mycket kritisk Tommy Pålsson till Världen idag.

Nyheter · Publicerad 12:38, 27 sep 2019

I det allra första numret av Världen idag, den 28 september 2001, varnade flottiljchefen Tommy Pålsson på F16 i Uppsala för att lägga ner huvudstadens enda luftförsvar.

Han varnade för inställningen att glesbygdsstöd och regionalpolitik var viktigare än militärstrategiska argument och påpekade att debatten, i stället för att handla om hur Sverige ska försvara sig mot angrepp, fokuserade på mer fredliga företeelser som arbetstillfällen och glesbygdsstöd.

Tommy Pålsson beskrev i Världen idag i september 2001 att Ryssland befann sig i en liknande situation som Tyskland på 1930-talet.

– Landet har samma ekonomiska problem, en stark ledare kan lätt ena landet, precis som Hitler gjorde med den tyska befolkningen, sade Tommy Pålsson, som varnade för att svenska politiker intecknar väldigt mycket, när ekonomin står i fokus för försvarsbesluten.

Flottiljchef Tommy Pålsson jämförde den gången med omdebatterade politiska beslut som fattades i slutet av 1920-talet i Sverige, då stora delar av det svenska försvaret lades ner.

Nu är cirkeln sluten. Nästan 18 år efter att flottiljchef Tommy Pålsson kommenterade nedläggningsbesluten i Världen idag, kom Försvarsberedningens slutrapport i mitten av maj i år, där ett av förslagen var att F16 ska återuppstå som flygflottilj och bli en framtida bas för både stridsflyg och skolflyg.

Med anledning av Försvarsberedningens förslag bad Världen idag F16:s förre flottiljchef läsa igenom och kommentera den 18 år gamla intervjun i tidningen.

– Jag är nästan förvånad över att det stämmer så bra i dag, lika väl som då år 2001. Det jag är lite förvånad över är att jag pratar om Ryssland och Putin. Det har ju verkligen visat sig att han styr och ställer i omvärlden, på ett sätt som vi inte trodde då, säger Tommy Pålsson efter att ha läst igenom artikeln.

– Som i Östersjön, ”Fredens innanhav” som man sade på Sovjet­tiden. Där det händer mycket, lägger han till.

Den förre flottiljchefen påpekar återigen det faktum att F16:s nedläggning handlade väldigt mycket om regionalpolitik.

– Vi ställdes mot F4 i Jämtland. En ledamot i Försvarsutskottet sade till mig i enrum: ”Mitt parti kommer aldrig att stödja att F16 är kvar, vi kan aldrig lägga ner förband runt om i landet med tanke på hur arbetsmarknaden ser ut. Ditt problem är att du ligger där du ligger”, minns Tommy Pålsson, och konstaterar att besluten inte alls handlade om luftoperativ verksamhet eller försvarseffekt.

– Jag hoppas att de är klokare i dag, summerar han.

Det var den militära underrättelsetjänsten Must som klargjorde att den ryska förmågan inte kommer att finnas på tio år och att det inte kommer att finnas några konflikter, vilket politikerna tog som en inteckning att minska resurserna till försvaret och dra ner på ekonomin.

Tommy Pålssons kontor på F16 i Uppsala togs över av generalmajor Tony Stigsson, chef för Operativa insatsledningen, som i en intervju med Allmänna försvarsföreningen, i samband med att regeringen tillsatte honom i augusti 2004, slog fast att ”Försvarsmaktens resurser räcker hyggligt för de uppgifter och hot som den kan ställas inför i den närmaste framtiden”.

Ett år senare greps Tony Stigsson, misstänkt för misshandel och vårdslöshet med försvarshemligheter, och dömdes senare till fängelse för misshandel.

Enligt uppgift till TV4:s Kalla fakta röjde Stigsson försvarshemligheter för sin före detta fru. Hon uppges ha fått hämta honom vid det hemliga bergrum varifrån försvaret ska ledas i krig och tagit del av hemliga dokument.

Vid husrannsakan hos Tony Stigsson hittades 70 hemliga dokument. Utredningen om vårdslöshet lades ner, då det inte stod klart att någon obehörig sett dem. Han slapp alltså en spiondom likt den för svenske storspionen Stig Bergling, som på uppdrag av Moskva i hemlighet var säkerhetspolitisk rådgivare åt drusledaren Walid Jumblatt i Libanon i början av 1990-talet – just när Stigsson var ställföreträdande bataljonschef vid den svenska FN-bataljonen i Libanon.

– Det visar sig ju nu när man har ambitionen att bygga upp att det är lätt att rasera, men det är otroligt svårt, tar lång tid och kostar mycket pengar att bygga upp någonting som man har tagit bort. Jag tycker att det var lika felaktigt då som jag tycker det är i dag, fortsätter Tommy Pålsson sin analys av de snart 20 år gamla försvarsbesluten.

– Min utgångspunkt är att försvaret ska försvara rikets säkerhet, landets gränser och territoriella integritet. Att då ta bort de luftoperativa delarna från Mellansverige, från landets huvudstad och befolkningscentra i Mälardalen, för att lägga det uppe i norr och i söder, det är fullständigt befängt, betonar han.

– Jag brukar skoja och säga att om man på Försvarshögskolans strategiprov fick uppdraget att lägga ut två flottiljer i Sverige och lade dem i Luleå och Blekinge, då skulle man bli avstängd från utbildningen.

Tommy Pålsson nämner rekryteringsproblemen som en stor utmaning och konstaterar att de blev minst lika stora som han varnade för.

– Det är kanske inte självklart att flytta till Norrbotten, Blekinge eller Såtenäs för den som är intresserad av att utbilda sig inom Flygvapnet. Detta förklarade jag gång på gång för alla partiledare och för hela Försvars­utskottet. Det visade sig att det skulle bli precis så.

Den förre flottiljchefen pekar på Sveriges granne i öster, som är en totalitär stat, och hur polariseringen i världen har ökat.

– Jag tror inte att det finns en omedelbar fara för angrepp, men ser man på hur Ryssland uppträder i Östersjön mot vårt flyg är det ett sätt som vi aldrig har sett tidigare. Om vi inte har ett trovärdigt försvar blir vi ett vakuum i området.

Han beskriver hur F16 var kärnan i luftförsvaret i Sverige. Det var den största flottiljen i landet med uppgiften att luftförsvara huvudstaden och viktiga befolkningscentra.

– Det är långt till Stockholm från Norrland och Blekinge. Kan man inte landa för att få vapen och bränsle på närmare håll, är det svårt att verka.

Vilket hade varit billigast, att behålla verksamheten i en något bantad form, eller att som nu bygga upp allt igen efter att först ha raserat allt?

– Det är mångfaldigt dyrare att göra på det sätt som vi nu har gjort. Man har tagit bort infrastrukturen, ledningssystemen, stridsledningsanläggningarna och krigsflygfälten. Man kan inte bara sitta på flottiljerna utan behöver en infrastruktur.

I intervjun för 18 år sedan gläds Tommy Pålsson över att 100 000 personer besökte F16 under flygdagarna 2001. År 2018 hade besöksantalet vuxit till uppemot 150 000 personer, trots att F16 lagts ner.

– Försvarsberedningens rapporter är bra. Problemen uppstår när pengarna ska fram, vilket innebär att det hela tiden saknas pengar till verksamheten. Jag är rädd för att det blir likadant den här gången. Att söka miljötillstånd för utökad flygverksamhet tar lång tid, säger Tommy Pålsson, som menar att både politiker och försvaret gick lite vilse när man menade att Ryssland inte längre var ett hot och i stället koncentrerade sig på internationella konflikter i exempelvis Afghanistan.

– Där hade inte flygvapnet någon uppgift. Den omställningen kostade stora pengar, många miljarder, och tog mycket energi och tid, innan nu pendeln har slagit tillbaka, summerar F16:s förre flottiljchef utvecklingen.

Min utgångspunkt är att försvaret ska försvara rikets säkerhet, landets gränser och territoriella integritet.
Jag tror inte att det finns en omedelbar fara för angrepp, men ser man på hur Ryssland uppträder i Östersjön mot vårt flyg är det ett sätt som vi aldrig har sett tidigare.

Var lugn – jordens resurser kommer att räcka till för alla

Ledare Att världens befolkning växer framställs ofta som ett hot mot mänskligheten. Men för oss som tror... torsdag 6/5 00:10

Tänk om värme blev den känsla människor associerar till när de tänker på kristna?

Ledarkrönika I vår församling har vi tre värderingsord som vi håller högt. De tre orden är: varmt, relevant och... torsdag 6/5 00:00

Israel beskylls för apartheid 200 gånger i spridd rapport

Israelkommentar Human Rights Watch (HRW) är en ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier