Att vörda Herren är början till vishet, att känna den Helige är förstånd.
Ordspråksboken 9:10

Världen idag

Han fördelar svensk hjälp till Nineves kristna

Kristna och yazidier har börjat återvända till sina samhällen på Nineveslätten i norra Irak. Förra veckans strider mellan Iraks armé och kurdisk peshmerga skapade ett avbräck i den utvecklingen, säger Emanuel Youkhana, som leder biståndsorganisationen Capni. Han tror ändå lugnet snart lägger sig så att livet kan fortsätta i byarna.

Nyheter · Publicerad 11:50, 3 nov 2017

Emanuel Youkhana är klosterföreståndare och präst i Österns assyriska kyrka, och grundare av Christian Aid Program, Capni. Det är en organisation som sedan 1990-talets början stöttat kristna samhällen och kyrkor, först i den kurdiska delen av Irak och sedan även på Nineveslätten, norr om staden Mosul.

– När IS angrep Mosul och samhällena på Nineveslätten hjälpte vi flyktingarna, vare sig de bodde i läger och hos andra familjer eller i kyrkor. Nu styr vi om arbetet för att stötta dem som återvänder till sina byar, berättar han på telefon från organisationens huvudkansli i Dohuk, i den kurdiska regionen KRG.

Själv har Emanuel Youkhana gått rakt emot flyktingströmmen.

– Innan IS kom hade jag flyttat till Tyskland efter några år i Libanon, och reste till Irak några gånger om året för att besöka projekten. Nu gör jag tvärtom. När IS kom reste jag till Irak, och svor att inte lämna landet förrän IS också lämnat det.

Ändå är han kvar, efter att den irakiska armén, tillsammans med bland annat kurdiska styrkor, drivit ut terrorgruppen från regionen. Den nya utmaningen har blivit att göra det möjligt för människor, framför allt kristna och yazidier, att återvända till förstörda byar.

– Till Bashika har 250 familjer återvänt, till Karakosh hela 3 000. Men det är fler som väntar och tvekar, och det kan man förstå, särskilt i det här läget. Men jag är ändå ganska optimistisk och tror att dialogen mellan Erbil och Bagdad ska leda till att fler kommer att våga återvända, säger Emanuel Youkhana.

Den dialog han nämner är de samtal som inleddes efter förra veckans strider i just de kristna byarna, mellan peshmergan och den irakiska militär som ville driva tillbaka kurderna från deras framskjutna positioner utanför KRG:s gränser.

Händelsen gör Emanuel Youkhana både förtvivlad och besviken.

– Det sänder en oerhört negativ signal till människor. Jag är verkligen besviken på Bagdad, som borde ingjuta tillit hos de här människorna, som varit offer för IS. I stället kom de till de kristna och jazidiernas region med stridsvagnar och artilleri, stödda av shiamilis med aggressiva flaggor, säger han.

Flera hundra familjer flydde från staden Teleskuf, ett kommersiellt center för kristna och yazidier, och två bröder skadades i striderna.

– Tack vare våra donatorer kunde vi snabbt gå in med nödhjälp i form av mat och andra förnödenheter. Och trots allt finns det mycket som pekar på att man sansat sig och inlett en dialog. I så fall kan människor återvända igen inom de närmaste veckorna, säger Emanuel Youkhana.

Capni får stöd för sitt arbete av kyrkor och organisationer i många länder. En samarbetspart är Evangeliska fosterlandssstiftelsen, EFS, under benämningen Swedish Church Relief.

Just nu samlar EFS in medel bland annat till Capnis fritidsaktiviteter för barn genom kampanjen Ninevehjälpen.

– Det är verkligen stort för oss, för vårt folk, att känna att det finns solidaritet bland systrar och bröder i andra länder, säger Emanuel Youkhana.

– Människorna här behöver gå från hopplöshet till hopp och då räcker det inte med vackra ceremonier eller med böner som läggs ut på Instragram, utan det krävs materiell hjälp. Därför tackar vi särskilt kyrkan i Sverige för den här kampanjen.

Omsorg om barnen som ska leva tillsammans i Irak efter IS är en hjärtefråga för Capni och Emanuel Youkhana.

– Capni har renoverat 20 skolor, som kommer att ta emot barn av alla etniciteter och religioner. Nästa vecka påbörjar vi ett nytt program som handlar om att lära ut barns rättigheter i skolorna. Det är ett sätt att lägga grunden för en ny generation, säger han.

– Vi planerar också att ha yrkesutbildning för ungdomar från olika bakgrund och hjälpa dem att starta mikroprojekt tillsammans.

Att Capni hjälper till med att bygga upp samhällen, beror inte bara på att den irakiska staten inte gör tillräckligt för de återvändande.

– Vi kan inte återskapa den kristna demografin. Men en sak kan vi göra, och det är att betjäna det irakiska samhället på ett sådant sätt att vi återupprättar kristenheten som aktör i den här delen av det "bibliska landet": genom att driva skolor och genom att hjälpa till att utbilda ungdomar, säger Emanuel Youkhana.

– Ingen enda familj har hittills återvänt från exilen, vad jag vet. Jag tror heller inte att de kommer att återvända för att leva permanent här. Men många kommer ändå att hjälpa till att ge nytt liv åt den här regionen, genom företag eller andra resurser. Det är gott så.

"En sak kan vi göra, och det är att betjäna det irakiska samhället på ett sådant sätt att vi återupprättar kristenheten som aktör i den här delen av det "bibliska landet".

Stefan Salmonsson blir pastor i Norge

Församling. Reseevangelisten Stefan Salmonsson, som tidigare varit pastor inom Trosrörelsen i Sverige, har nu installerats som pastor i Sarpsborg i Norge. Han... söndag 13/10 15:00

Tack, Uppdrag Granskning, för samtalet ni öppnat för

Ledare SVT:s Uppdrag Granskning lät sig inte kväsas. Trots att de under Stockholm Pride fick ta emot den negativa utmärkelsen ”Rosa tisteln” av RFSL för... lördag 12/10 00:00

Förbud är den nya liberala friheten

Ledare Sveriges skolväsende vilar på en nära tusenårig kristen grund. Det senaste halvseklet har suddat ut det mesta av kristet innehåll, men... torsdag 10/10 11:55