Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

77 år gammal och med siktet inställt på en plats i Sveriges riksdag. Beslutet att pastor Stanley Sjöberg nu tänker ge sig in aktivt i politiken har väckt uppmärksamhet. Reaktionerna är många – både positiva och negativa, och själv säger han att det plötsligt inte kändes otänkbart att acceptera några år i riksdagen. Foto: Arash Asadi

Han får både ris och ros

Beskedet att predikanten och pingstprofilen Stanley Sjöberg ska engagera sig för Kristdemokraterna i kommande valrörelse har väckt uppmärksamhet. Än mer har han fått reaktioner på en av huvudorsakerna till sitt engagemang; att motverka kristna röster på Sverigedemokraterna.

Nyheter · Publicerad 00:00, 1 jul 2013

Han har i många år varit medlem i Kristdemokraterna och deltagit i debatter kring frågor som ligger partiet nära. Men att han som 77-åring skulle ge sig in mer aktivt i politiken var mer oväntat. Också för honom själv.
– Jag blev ombedd att ställa upp i ett provval. Min första tanke var att finnas med för att stödja andra, till exempel Mats Odell.

Han kom tia i provvalet för KD i Stockholms län och gensvaret på nyheten har gjort att han i tanken närmat sig den potentiella möjligheten att bli riksdagsledamot.
– Det känns plötsligt inte otänkbart att acceptera att ge några år i riksdagen. Det finns ju en rad frågor som jag brinner för och det behövs fler där med en tydlig kristen bekännelse.

Även om han har fått många positiva tillrop efter nyheten, har det också kommit flera upprörda mail över att han, som kristen ledare, aktivt tar strid mot Sverigedemokraterna. Själv tror han att SD-sympatier bland kristna ofta grundar sig i okunskap.
– Man har inte satt sig in i SD-politikernas tänkande och man förstår inte vad deras inflytande leder till, om de blir starkare.

Vad är det du menar krockar mellan Sverigedemokraternas politik och kristen tro?
– Egentligen finns det inget politiskt parti i Sverige som fullt ut genomför de värderingar som aktivt utgår från de tio budorden, Bibelns grundläggande etik och de ideal som Jesus har gett oss som förebild. Det som nu är aktuellt, är hur de som har sina släktrötter i Sverige ska relatera till  flyktingar, invandrare, människor av annan hudfärg och etnisk bakgrund. Jesus manifesterade vid upprepade tillfällen att samarierna och romarna bejakades i samhällets gemenskap. Apostlarna förnyade denna värdegrund, som vi kan läsa i Nya testamentet.

Att man som kristen kan landa i många olika politiska övertygelser är självklart, menar Sjöberg.
– Man kan vara kristen och stödja Vänsterpartiet, trots marxismens antikristna ideologi. Socialdemokraterna har många kristna, som förhoppningsvis inte accepterar det partiet sympatiserar med i relation till kulturen, det ofödda barnets människovärde och Israels historiska rätt till sitt land.
– Tyvärr finns problemet även bland dem som tillhör Kristdemokraterna i relation till det senaste utspelet om att kvinnor som gjorts om till män ska kunna få föda barn.

Han menar att SD:s syn på kyrkan skulle kunna leda till en utveckling där mångfalden, av också kristna samfund, begränsas.
–  SD anknyter till "Fädernas kyrka" och tänker ungefär som Vladimir Putin i Ryssland om den ortodoxa kyrkan. Det riskerar nedvärdering, och historiskt har det visat sig att det kan leda till förföljelse av fria evangeliska församlingar.

Man kan tänka sig att det finns värdekonservativa kristna som närmar sig SD till exempel för deras mer restriktiva syn på abort, hur ser du på det?
–  Sverigedemokraterna motiveras inte av att det ofödda barnet är en Guds gåva och har ett unikt människovärde, utan säger nej till fri abort ur befolkningssynpunkt, av humanistiska skäl, säger han och tillägger:
– Jag tänker inte driva någon politisk kampanj mot SD. Det är viktigt att försvara vår demokrati och respektera olika åsikter och politiska förslag.
–När jag ifrågasätter SD är det för att stödja en öppen dialog och medverka till större kunskap och medvetenhet.

Viktig strid för livet har inletts i USA

Ledare Krig inleds inte alltid med en stor smäll. Ibland smyger de i gång, tills det en dag står klart att man står mitt i en stor strid. Det är en sådan...

Sparare kan tänka sig offra chipsen

Godis, hämtmat och uteluncher är sådant som många kan tänka sig offra för att spara mer. Män har större sparmarginaler än kvinnor och kan i snitt...