Att vörda Herren är början till vishet, att känna den Helige är förstånd.
Ordspråksboken 9:10

Världen idag

Foto: Jessica Gow/TT

Hägglund: Lag om samvetsfrihet skulle bli otymplig

På måndagen svarade socialminister Göran Hägglund (KD) på en interpellation om införandet av en samvetsfrihetsklausul från sverigedemokraten Julia Kronlid. Hägglund vidhåller sin syn att lagstiftning om samvetsfrihet ska undvikas.

Nyheter · Publicerad 00:00, 28 apr 2014

Julia Kronlid utgick i sin interpellation bland annat från fallet med barnmorskan Ellinor Grimmark som gjorde en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen efter att ha nekats en utlovad tjänst till följd av sin syn på abort. "Göran Hägglund har uttalat att detta bör kunna lösas med överenskommelser på varje arbetsplats. Det är dock just detta som inte fungerat i fallet Ellinor", skrev Kronlid.

Socialministern menade att frågan om samvetsfrihet är komplicerad eftersom olika intressen står mot varandra.
- Å ena sidan har vi den enskilde yrkesutövarens känsla att vilja utföra det som han eller hon tycker är rätt och riktigt och som ligger i enlighet med de egna värderingarna.
I andra vågskålen ligger de rättigheter som finns i svensk sjukvården, däribland abort, framhöll Hägglund som också menade att det är svårt att jämföra med andra länder där det fungerat att kombinera rätt till abort med samvetsfrihet eftersom kultur och historia skiljer sig åt.

- För mig är samvetsfrihet en rätt för dig och mig och alla andra att hysa vilka uppfattningar vi vill, att följa vårt samvetes inre röst. Medan en samvetsklausul är något annat, en rätt att avstå vissa handlingar eller utföra vissa handlingar som är i överensstämmelse med det egna samvetet och det är då lagfäst, sa han.

En lagstiftning skulle bli otympligt och klumpig, och det skulle dessutom vara svårt att sätta upp gränser för vad som ska inrymmas menade Göran Hägglund och exemplifierade med att blodtransfusioner är förbjudna inom viss religiös riktning.
- Ska sjukvårdspersonal då kunna säga, jag vill inte delta i det?

Istället ska samvetsfriheten lösas lokalt i samverkan mellan arbetsgivare och den som vill bli anställd, anser han.

Julia Kronlid menade att samvetsfrihet bör gälla när det handlar om etiskt komplexa frågor kring liv och död, såsom abort och dödshjälp. Och hon var inte nöjd med hur KD agerat i frågan.
- Det är sorgligt att Kristdemokraterna i regeringen inte kunnat kämpa för samvetsfrihet, sa hon.

Gudstron är grunden för Nobelpristagaren

Forskning. En av årets tre Nobelpristagare i kemi, John B Goodenough, är med sina 97 år den äldsta Nobelpristagaren någonsin. Men han är också kristen och... söndag 20/10 09:00

Lauren Daigle vann stort på Dove Awards

Musik. Lauren Daigle blev en av de stora vinnarna under tisdagen med vinster i tre tunga kategorier när det kristna musikpriset Dove Awards delades ut i USA... lördag 19/10 18:59

Allt handlar om mötet med personen Jesus

Ledare Kristendomen handlar inte i första hand om en uppsättning värderingar. Kristendomen handlar inte i första hand om ett lärosystem. Kristendomen... lördag 19/10 00:00