Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.
Matteus 11:28

Världen idag

GW Persson: Inte bara Mats Löfving som var inblandad

Att Mats Löfving fick bli den ende syndabocken i utredningen av polischefshärvan var helt fel. Det anser kriminologiprofessorn Leif GW Persson.

Det var tre personer inblandade, påpekar han till TV4.

Nyheter · Publicerad 18:00, 27 feb 2023

På onsdagskvällen kom det tragiska beskedet att Mats Löfving, regionpolischef i Stockholm, hade hittats död i sitt hem. Tidigare under dagen hade Löfving, i en internutredning, pekats ut som jävig i samband med beslut som han tog då han var chef över dåvarande underrättelsechefen Linda Staaf.

Världen idag har berättat om härvan som ligger till grund för utredningen vid flera tillfällen. Det handlar om att Löfving och Staaf hade en privat relation med varandra, och att det är oklart om tillsättningen av Staaf gick rätt till samt ifall det var rätt att ge henne tjänstevapen och höja hennes lön.

När utredningen presenterades på onsdagen sade utredaren Runar Viksten att det inte var fel av Mats Löfving att, under sin tid som chef för polisens nationella operativa avdelning Noa, ge jobbet som underrättelsechef till Linda Staaf. Däremot hade Löfving, enligt Viksten, gjort sig skyldig till jäv i fyra fall efter att Staaf fått sin tjänst: När han tilldelade henne ett tjänstevapen; när han gav henne en lönehöjning; när han godkände hennes bisyssla som författare och när han förlängde hennes chefsförordnande.

Enligt utredaren Runar Vik­sten hade Linda Staaf dock rätt att bära vapen – det var endast fel att det var just Löfving som tilldelade henne det. Och enligt Viksten har inte Thornberg gjort något fel – han litar på hans uppgifter om att han inte skulle ha fått vetskap om relationen förrän i december 2021 – och då agerat utifrån uppgifterna.

Efter att utredningen presenterades har dock dessa uppgifter ifrågasatts. Den tidigare chefen för särskilda utredningar, Ebba Sverne Arvill, säger till Expressen att hon redan ett år tidigare upplyste Thornberg om relationen.

Nu går kriminologiprofessorn Leif GW Persson till storms mot att endast Mats Löfving pekas ut som syndabock i polisens interna utredning.

– Att han [Löfving] skulle bli klandrad, det tror jag att han var väl medveten om, men jag tror inte att det ingick i hans föreställningsvärld att han ska bli klandrad på det här viset och att de övriga inblandade – djupt inblandade – Linda Staaf och hans högste chef – att de då skulle bli helt friade så att säga. Och det är inte så det har gått till naturligtvis. Och detta är alldeles åt ”hevitte” för att uttrycka mig mycket milt, säger han till TV4.

Leif GW Persson är även starkt kritisk till att Anders Thornberg själv valde ut utredaren.

– Här har vi tre personer – Thornberg, Löfving och Linda Staaf – som ska granskas och så får en av dem välja en utredare, vilket ju är fullkomligt befängt med tanke på att de har motsatta intressen, säger han.

Världen idag har tidigare berättat att Anders Thornberg ”friats” i en utredning gjord av Runar Viksten förut, närmare bestämt när det gäller Säpos agerande kring terrordådet på Drottninggatan 2017, då Thornberg var chef för Säpo.

Enligt GW Persson borde inte polisen ha tillsatt en utredning över huvud taget.

– [Det skulle] inte ha hanterats av polisen, utan det skulle ha hanterats på sedvanligt sätt av en oberoende utredare, säger han till TV4.

Att Viksten och Thornberg lät framföra slutsatserna i ett personalärende och ”tog heder och ära av Löfving” på en offenlig presskonferens är så nära en ”offenlig avrättning” man kan komma, menar GW Persson då han intervjuas i SVT:s Agenda.

Professorn hoppas att Thornberg ”tar sitt förnuft till fånga” och ”begär avsked” inom kort ­– eller att regeringen ser till att avskeda honom. Han ger även ett råd till Löfvings anhöriga.

– I det här läget, om jag vore anhörig till Mats Löfving, så skulle jag överväga eller inleda en talan mot arbetsgivare, rikspolisstyrelsen och dess högste chef för att de har brustit i sitt arbetsgivaransvar, med ett utfall som är det mest tragiskt tänkbara som finns, säger han till TV4.

I SVT:s Agenda på söndagskvällen bemöter utredaren Runar Viksten kritiken från bland annat Leif GW Persson. Han får exempelvis svara på frågan huruvida det är lämpligt att ta ett utredningsuppdrag från en person som är en av dem som ska granskas – det vill säga Anders Thornberg. Programledaren Anna Hedemo påpekar att all skuld faller på Mats Löfving i utredningen.

– Jag har gjort flera utredningar åt myndigheter. Det är inte så att man tittar på om slutsatserna kommer att misshaga uppdragsgivaren eller inte. Det vore ju fullständigt befängt om man som utredare skulle ha det förhållningssättet, säger Viksten i programmet.

– Jag har gjort utredningar åt regeringskansliet ett otal gånger. Man går in som utredare förutsättningslöst och har ambitionen att det här ska vara objektivt på alla sätt, och inte handla om hänsynstaganden till den ene eller den andre, fortsätter han.

När det gäller kritiken mot att inleda en utredning innan brottsutredningen var klar menar Viksten att det hade varit omöjligt att vänta.

– Skulle man vänta på det straffrättsliga spåret, då handlar det såvitt jag kan bedöma om ett till två år, och det var förstås totalt oacceptabelt för Polismyndigheten som ville ha klarlägganden här och jag har svårt att tänka mig att regeringskansliet skulle tycka att det var rimligt att vänta så lång tid på den straffrättsliga processen.

Han säger också att han var mån om att inte ”klampa in i” brottsutredningen samt att det var ett stort massmedialt tryck på en utredning.

På frågan om det inte var kränkande att redovisa ett personal­ärende på en offentlig presskonferens svarar Viksten att han har svårt att förstå det resonemanget.

– [Sedan var det] ett stort journalistiskt tryck på den här utredningen, säger han.

Han påpekar vidare att han anser att det är viktigt med öppenhet och transparens.

Sammantaget säger han att han står fast vid sina slutsatser och sitt agerande i samband med rapporten, men att han beklagar Mats Löfvings död.

Världen idag har varit i kontakt med polismyndigheten för att höra hur de ser på kritiken, och får beskedet att ett officiellt utlåtande kommer att komma inom kort. Varken Anders Thornberg eller Linda Staaf ställer i nuläget upp på intervjuer, uppger de.

Vikstens rapport togs bort från polisens hemsida på söndagen.

”Rapporten finns kvar och går att ta del av, i sin helhet, via registrator enligt våra vanliga rutiner. Den är dock inte längre publicerad på polisen.se då syftet till att den publicerades där initialt inte föreligger längre”, skriver polisen.

Här har vi tre personer som ska granskas och så får en av dem välja en utredare, vilket ju är fullkomligt befängt med tanke på att de har motsatta intressen.

Utredningarna

• Rikspolischef Anders Thornberg gav i december 2022 Runar Viksten i uppdrag att göra en ”genomlysning” av Polismyndighetens hantering av tillsättningen av Linda Staaf som underrättelsechef och beslut som kopplades till denna anställning.

• Utredningen skulle inte omfatta straffrättsliga prövningar.

• Huruvida Mats Löfving hade gjort sig skyldig till tjänstefel var även forum för en åklagarledd utredning. På grund av att Löfving dött läggs den utredningen nu ner.

Utredning: Utbildade barnmorskor väljer bort sjukvården

Vård. Det råder inte brist på utbildade barnmorskor i Sverige – men de saknas inom sjukvården, inte minst... onsdag 31/5 10:00

När den egentlige angriparen går fri

Israelkrönika Så hände det igen. En stor sak, men det är rätt säkert att få skandinaver eller européer har hört... onsdag 31/5 00:00