Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Kungssgymnasiet i Jönköping. Foto: Arkiv

Grönt ljus för morgonbönen

Kungsgymnasiet i Jönköping kan fortsätta att erbjuda sina elever frivilliga dagliga andakter och kristna samlingar vid större högtider. Det står klart efter nästan ett och ett halvt år av förhandlingar med Skolinspektionen.

Nyheter · Publicerad 04:00, 18 apr 2012

– Vi har fått godkänt för att starta ett samhällsprogram till hösten. Men det allra viktigaste, både för oss och för andra friskolor i Sverige, är att vi nu vet mer om hur myndigheten ser på konfessionella inslag i utbildningen i förhållande till den nya skollagen, säger rektor Andreas Alnervik.

Historien började med att Kungsgymnasiet, som startades för fem år sedan av Jönköpings kristna skolförening, vintern 2010 ansökte om att få plussa på sitt estetiska gymnasieprogram med ytterligare tre program. I samband med den prövningen ifrågasatte Skolinspektionen gymnasiets kristna karaktär, som framför allt kommer till uttryck genom dagliga morgonsamlingar. Först i slutet av mars i år godtog Skolinspektionen skolans sätt att säkerställa frivilligheten i dessa inslag: genom att be dem som inte vill delta att meddela rektor detta i början av varje termin.
– Min bedömning är att det från Skolinspektionens sida har funnits ett intresse av att driva det här så långt man bara kunde för att få en gynnsam praxis. Men vi har vägrat att backa från hur vi ger uttryck åt vår kristna värdegrund, säger Andreas Alnervik.

Gymnasiets omkring 60 elever erbjuds morgonsamling varje dag, större samlingar kring de kristna högtiderna och skolavslutningar med kristna inslag. Dessutom har man ibland inbjudna gäster, som missionärer, ungdomspastorer eller andra med ett tydligt kristet budskap
Bosse Nyberg, rektor och ordförande i Kristna friskolerådet, välkomnar Skolinspektionens beslut för Kungsgymnasiet. Han hoppas att det ska ligga till grund för en positiv praxis som kan omfatta även de övriga drygt 50 kristna friskolorna i Sverige, och helst uppmuntra till fler.
– Bara ett fåtal konfessionella skolor har hittills granskats utifrån sina konfessionella inslag och enligt den nya skollagen från 2010, säger han, och tillägger att Kristna friskolerådet har utlovats ett möte med Skolverket och Skolinspektionen inom en nära framtid för att diskutera tolkningen av lagen.
– Undervisningen även i konfessionella skolor ska ju vara icke-konfessionell, samtidigt som konfessionella frivilliga inslag tillåts i utbildningen. Det kan bli problematiskt med gränsdragningen.

I Bosse Nybergs egen skola, Källskolan i Upplands-Bro, diskuterar man med föräldrarna om det frivilliga deltagandet i sådant som veckans bönestund redan när barnen skrivs in i skolan. Detta har prövats och godkänts av Skolinspektionen.
–  Skolorna vill följa lagen och vi vinnlägger oss om en god dialog med myndigheterna. 
Världen idag har sökt Skolinspektionens handläggare, men hade vid pressläggning inte fått svar. 

EVA JANZON

Kärnan i en andlig reformation

Ledare I Gamla testamentet finns ett intressant dubbelverk från tiden efter Israels babyloniska fångenskap. Det är böckerna Esra och Nehemja, som skildrar...