Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag.
Efesierbrevet 4:30

Världen idag

Invånare i nordiska länder har fått en mer negativ bild av Sverige under coronapandemin, visar en undersökning. Foto: Johan Nilsson/TT

Grannländer alltmer negativa till Sverige

Den negativa bilden av Sverige växer i de nordiska länderna. En undersökning bland grannländernas invånare visar att närmare hälften ändrat sin bild av Sverige senaste året. De flesta till det sämre – på grund av coronastrategin.

Nyheter · Publicerad 14:00, 26 mar 2021

Svenska institutet har undersökt attityden till Sverige bland invånarna i de nordiska länderna. I genomsnitt har 44 procent ändrat uppfattning, 39 procent av dem till en mer negativ.

Hanteringen av coronapandemin beskrivs av de tillfrågade som bristfällig och felaktig, vilket försämrat deras bild av Sverige.

Även hanteringen av migrationsfrågor och kriminalitet förekommer som skäl till en försämrad bild, framför allt i Danmark.

Jämfört med andra länder så är nordbor mer negativa till Sverige, enligt myndigheten, som hänvisar till tidigare studier.

– Vi tror att det har att göra med att man bedömer Sverige inrikespolitiskt. När man är mer insatt blir man mer kritisk, säger Madeleine Sjösted, generaldirektör på Svenska institutet.

Jämförelsen av kännedom om Sverige och attityd visar att ju mer man vet om Sverige desto starkare åsikt.

Oroande att extrema läror sprids vid teologiska utbildningar

Ledare Utbildning av nästa generations präster, pastorer och ledare har stor betydelse för den kristna... lördag 25/3 00:00

Israels ambassadör oväntat kallad till möte med USA

Israel. I tisdags blev Israels USA-ambassadör med kort varsel kallad till ett möte med president Joe Bidens... lördag 25/3 20:00

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10