HERRENS namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd.
Ordspråksboken 18:10

Världen idag

Gomérs framtid i Ja till livets styrelse osäker

Bekymrad och skeptisk. Det är orden som Ja till livets ordförande Stefan Swärd använder för att beskriva vad han tänker om att hans företrädare fram till maj i år, Gunilla Gomér, går till Sverigedemokraterna. Nu ska prolife-organisationen diskutera om Gomér kan sitta kvar i styrelsen eller inte.

Nyheter · Publicerad 16:44, 18 nov 2014

– Jag tycker inte att det är passande att vi har en sverigedemokratisk politiker i Ja till livets styrelse, säger Stefan Swärd som i debatter och på sin blogg tydligt kritiserat SD och menat att partiets politik är oförenlig med kristen tro.
På tisdagsmorgonen pratade Stefan Swärd med Gunilla Gomér och redogjorde för sin syn. Samtidigt understryker Stefan Swärd att han som styrelseordförande inte ensam fattar beslut om vem som ska sitta i styrelsen.
– Mitt uppdrag är att leda styrelsens arbete. Men det här är min uppfattning. Jag kommer under tisdagen att skriva ett brev till styrelsen och valberedningen, där jag beskriver vad som hänt och vad min uppfattning är i den här typen av frågor.

Stefan Swärd menar att all form av prolife-arbete som är ”kristet präglat” måste drivas utifrån en helhetssyn när det gäller engagemang för utsatta människor.
– Jag är väldigt bekymrad och skeptisk till Gunilla Gomérs beslut. Vi kan inte hitta en trovärdighet i ett kristet engagemang för de ofödda barnens rättsskydd och människovärde, om vi inte också kämpar för andra utsatta grupper. Flyktingar och flyktingströmmar är en av de mest uppmärksammade frågorna i det sammanhanget.

När Åke Green uteslöts ur IOGT-NTO på grund sina uttalanden i en fråga som inte handlade om alkohol och nykterhet, var det många kristna som reagerade och tyckte att uteslutningen var problematisk. Det kan ligga nära till hands att jämföra det med Gomérs situation nu. Kan det inte räcka med att hon delar Ja till livets syn på abortfrågan för att hon ska kunna representera och engagera sig i verksamheten?
– Det handlar om helt olika frågor. I Åke Greens fall handlade det om uteslutning ur organisationen. I det här fallet handlar det om ett styrelseuppdrag. Jag tycker inte att det går att göra en jämförelse där.
– I vårt arbete försöker vi bredda perspektivet, framför allt genom Ja till livets systerorganisation Provita, som också jobbar med till exempel traffickingfrågor. Då handlar det inte om abort, utan om nutida former av slavhandel. För mig är det tydligt att den här typen av frågor hänger ihop. Det handlar om kampen för de utsatta. När jag argumenterar i abortfrågan och när jag argumenterar för att flyktingar ska få stanna i Sverige, så gör jag båda de sakerna för att rädda liv. Det går inte att dra vattentäta skott mellan de här frågorna. Här tycker jag inte att Sverigedemokraterna har den sociala profilen.

Har Gunilla Gomér inom Ja till livet lyft SD som ett bra alternativ för den som vill se en mer restriktiv abortpolitik?
– Att hon gick med i partiet kom plötsligt. Hon har inte yppat ett ord om detta för mig eller i styrelsen. Bland människor som är engagerade i abortfrågan finns olika uppfattningar. En del tycker att vi ska vara partipolitiskt oberoende på ett konsekvent sätt, medan andra kanske ser känsligheten i den här frågan, just i förhållande till Sverigedemokraterna.
– Vi får ta en intern diskussion och se hur vi löser detta. Men att det finns olika uppfattningar, framför allt mellan mig och Gunilla Gomér, är helt uppenbart.

Kan Gunilla Gomér fortsätta vara medlem i Ja till livet, även om ni kommer fram till att hon inte kan sitta kvar i styrelsen?
– Vi ställer inga krav när det gäller medlemskap, förutom att man betalar medlemsavgiften. Sedan utgår vi från att våra medlemmar sympatiserar med våra åsikter. Att vara medlem är öppet för vem som helst. Det vi talar om är känsligheten i att företräda organisationen och sitta i styrelsen för den.

Gunilla Gomér säger till Världen idag att diskussionen om hennes framtid i styrelsen nu får ha sin gång, och att hon egentligen inte vill ge någon kommentar.
– Men jag tänker inte ta strid för min styrelseplats på något sätt, men jag tycker att det är bra att det blir en diskussion.
Hon tycker också att det inte borde spela någon roll vilka partier Ja till livets styrelseledamöter är aktiva i.
– Att man vill minska antalet aborter borde vara huvudfrågan, säger Gunilla Gomér.

Stefan Swärd menar att det inte går att dra vattentäta skott mellan engagemang i abortfrågan och engagemang i att låta flyktingar stanna. Vad tänker du om det?
– Det finns väldigt tydliga riktlinjer för vad Ja till livets ansvarområde är. Det är att jobba för minskade aborter och mot dödshjälp, och inte invandringspolitik. Andra frågor hör hemma i andra forum, säger Gunilla Gomér.

Arash Asadi
arash.asadi@varldenidag.se

Anställda hoppar av barnklinik som behandlar könsdysfori

Storbritannien. Fem anställda vid Britain’s National Health Service (NHS) har valt att lämna sina tjänster på en klinik som arbetar med barn som kan ha könsdysfori....

Dagen efter katastrofen – men före jublet

Ledare Under en vecka på året blir de vanliga samtidspolitiska diskussionerna jämförelsevis små. Frågor som annars utlöser stora och infekterade debatter...