Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Gideoniterna öppnar för kvinnliga medlemmar

Gideoniterna i Sverige har beslutat att låta kvinnor bli medlemmar på samma villkor som män, och lämnar som en följd av detta den internationella Gideonitrörelsen. Samma beslut har redan fattats av de brittiska Gideoniterna, som även de kommer att lämna moderorganisationen. – Det här är ett sätt att säkerställa bibelutdelningsarbetet i Sverige långsiktigt, säger direktor Olle Nordahl.

Nyheter · Publicerad 14:39, 11 jul 2018

Gideoniterna är en ideell organisation som har som mål att dela ut biblar. Mest kända är de kanske för de biblar som läggs ut på hotell. I genomsnitt har Gideoniterna i Sverige delat ut cirka 100 000 Nya testamenten om året de senaste årtiondena.

Efter sitt senaste årsmöte bryter nu svenskarna med den internationella moderorganisationen, som inte velat godkänna beslutet att låta kvinnor bli medlemmar på samma villkor som män.

– Det här gäller omgående, från förra helgen, säger direktor Olle Nordahl.

– Nu kommer vi att prioritera den som är mest kompetent för de olika arbetsuppgifterna, oavsett kön. I övrigt fortsätter arbetet precis som tidigare, säger han till Världen idag.

Tidigare har de kvinnor som varit gifta med manliga medlemmar kunnat bli så kallade auxiliarer, med ansvar för att i första hand dela ut biblar inom vården. Nu blir alltså de cirka 1 000 kvinnorna inom Gideoniterna medlemmar på samma villkor som de cirka 2 000 männen.

Olle Nordahl berättar att det funnits en diskussion om villkoren för kvinnor och män inom Gideoniterna mer eller mindre ända sedan den svenska organisationen anslöt sig till de internationella Gideoniterna 1974.

– Men vi har hållit undan frågan och valt att prioritera arbetet med Bibeln och inte låta oss bli upptagna av inre diskussioner, säger han.

– Men någonstans blev det nu läge att välja.

Trycket att förändra villkoren har kommit både inifrån och utifrån, berättar Olle Nordahl.

– Vi har märkt att församlingar varit tveksamma att ge utrymme till oss och hänvisat just till medlemsvillkoren, säger han.

– Det har inte varit några specifika samfund eller på specifika platser, utan församlingsledare som markerat mot detta. Och det har ökat successivt.

Men även personer som föreslagits medlemskap har ställt sig frågande till att ge av sin tid och kraft åt en organisation, där villkoren för män och kvinnor varit så olika mot vad de är vana vid från den egna församlingen eller arbetsplatsen.

– Vår slutsats blev att den här förändringen behövdes för att säkerställa bibelutdelningsarbetet i Sverige långsiktigt, säger Olle Nordahl.

– Vi hamnade i en skärningspunkt, där styrelsen valde att prioritera arbetet i Sverige framför internationella hänsynstaganden.

Även de internationella Gide­on­iternas allt större inriktning på att stötta medlemmarna i deras arbetsliv och kristna liv, är något som skiljer sig från hur den svenska grenen valt att lägga upp arbetet.

– De allra flesta som gått med hos oss har inte gjort det för att finnas med i en organisation som stöttar dem i det kristna livet, utan för att de velat dela ut biblar, säger Olle Nordahl.

– Den stöttande rollen är vi vana vid att församlingarna har, och det har vi alltid varit tydliga med.

Det formella utträdet ur de internationella Gideonierna sker omgående, men först om ett år byter man namn till ”Goda nyheter för livet”.

Samtidigt firar den svenska bibelutdelningen, som fram till mitten av 1960-talet skedde under namnet Resande kristna köpmäns förening, 100 år.

Även Gideoniterna i Storbritannien har valt att slopa skillnaden mellan kvinnor och män inom organisationen, och kommer som en följd att lämna den internationella rörelsen.

Ny ”tv-skatt” kan drabba döda

Politik. Att riksdagen inför en "tv-skatt" utan att samtidigt öka kraven på public service, och som till och med kan drabba döda, väcker stark kritik. En av...

Trettio år i fängelse för ett förlorat barn

Ledare Lagstiftning Trettio år är en lång tid för den som sitter i fängelse. I Sverige är det ett straff som så gott som aldrig utdöms. Snitt-tiden i fängelse för så...

Ringrostig på engelska? Här är tipsen

Språk. Do you understand this? Bra, men du kanske känner dig lite ringrostig och upplever att din engelska har haft bättre dagar. Språkforskaren Pia...