Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

I Folket hus i Ludvika bjuder pingstpastor Bo-Anders Stenstrand in till stor release för sin nyskrivna evangelie-synops: Mannen som förändrade världen. "Det blir som att läsa en roman, men det är bara Guds ord", säger han. Foto: Privat

Ger romanbibel till en hel kommun

Alla hushåll i Ludvika ska få ett eget exemplar av ”Mannen som förändrade världen”. Denna purfärska bok – där evangelierna återges i romanform – är skriven av stadens egen pingstpastor, Bo-Anders Stenstrand.

Nyheter · Publicerad 08:30, 11 apr 2016

Boken sjösätts med en temadag i Folkets hus den 16 april. Där medverkar även pingstledaren Pelle Hörnmark, bibelexegeten Seth Erlandsson och förläggaren Anders Robertsson.

– Vi vänder oss till kristna men också till den breda allmänheten, berättar Stenstrand om dagen, som även bjuder på mingelkaffe och sång.

Men i fokus står den nya boken. Ludvikapastorn berättar att bok­idén föddes under de bibelstudier om Jesu liv som pingstförsamlingen haft under två års tid.

– Här upplevde jag som ett personligt tilltal att på ett enklare sätt förmedla berättelsen om Jesus, ett sätt där evangelierna inte är uppdelade i verser och kapitel. Folk har inte så lätt att ta till sig detta, menar Bo-Anders Stenstrand.

Som ett resultat började han med sin bok. Det är en synops, det vill säga en kronologisk berättelse, utifrån de fyra evangelierna. Texten består av exakta bibelcitat hämtade ur Folkbibeln och som knyts ihop av författaren. Tanken är att texten ska flyta harmoniskt.

– Det blir som att läsa en roman, eller en biografi. Men det är bara Guds ord, understryker författaren.

”Mannen som förändrade världen". Så heter den nya boken som bland annat ska delas ut till alla hushåll i Ludvika. Även kommunens skolor kommer att få ett erbjudande.

– Detta skulle kunna användas som bredvidläsning i religionsundervisningen, menar Ludvikapastorn som är entusiastisk.

Att få ut evangeliet på ett begripligt sätt ser han som ödesfråga.

– I dag vet Sveriges befolkning inte vem Jesus är, säger han.

– Vår djupaste tanke är att den som läser denna text om Jesus ska bli så berörd av honom att de kommer till tro och får uppleva livet från honom.

Storgåva från megakyrka ska rädda ofödda

Abort. En amerikansk megakyrka vars pastor kunde ha aborterats av sin mor, har donerat 50 000 dollar – drygt 460 000 kronor, till ett rådgivningscentrum för...

Paulus brev hyllades av författare i Sveriges Radio

Media. Vi behöver Paulus mer än någonsin. Det skriver författaren Mattias Hagberg i en essä som publicerats av Sveriges Radio. I texten finns både bibelord...