Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Gemensam begravningsavgift för hela landet

Gemensam begravningsavgift kommer bli en verklighet år 2017 i hela landet utom Stockholm och Tranås, beslutade riksdagen på onsdagen.

Nyheter · Publicerad 09:30, 31 maj 2013

Enligt Kyrkans Tidning så är förslaget regeringens sätt att få bort de stora skillnader i begravningsavgift som i dag finns. Den högsta avgiften har invånarna i Övre Älvdals församling i Karlstads stift med 76 öre per skattekrona. Lägst avgift har invånarna i Stockholms kommun med 6,5 öre.
Nu kommer alla utom de som bor i Stockholm och Tranås få en enhetlig begravningsavgift.
–  Det är beklagligt att Stockholm och Tranås inte omfattas av den gemensamma begravningsavgiften. Det är däremot glädjande att regeringen lyssnat på Svenska kyrkan och vill utreda hur Tranås och Stockholm ska kunna ingå i systemet, säger ärkebiskop Anders Wejryd till Kyrkans tidning.
– Svenska kyrkan hade föredragit en kommunvis utjämning av begravningsavgiften.

Orsaken till att avgiften inte ändras i Stockholm och i Tranås är att Svenska kyrkan där inte är huvudman för begravningsverksamheten, som i övriga landet.
Begravninsavgiften ligger i genomsnitt på 24 öre för landets 731 kyrkliga huvudmän, rapporterar Kyrkans tidning.

Samuel Björk
samuel.bjork@varldenidag.se 

Läkare bekräftar fosterbild i abortfilm

Ofödda. På nätet finns det många filmer som uppges visa fostret vid en verklig abort. Världen idag lät överläkaren Eva Uustal titta på en av dessa filmer för...

Svenskar kritiska till lagförslag om könsingrepp

Könsdysfori. Åtta av tio svenskar tycker att det är en dålig idé att låta 15-åringar genomgå kirurgiska ingrepp i könsorganen utan sina föräldrars medgivande. Det...