Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Biskopsämbetets administrativa chef Lisa Wade och biskop Bernt Eidsvig i Oslo tingsrätt. Foto: Stein Gudvangen / Norska Dagen

Fuskade till sig medlemsbidrag

"En katolik är en katolik, var vederbörande än bor i världen". Så argumenterade Oslos katolska stift när man i fredags bestred statens krav på att kyrkan ska betala tillbaka motsvarande 43,7 miljoner svenska kronor i statsbidrag, skriver den norska tidningen Dagen.

Nyheter · Publicerad 00:01, 8 dec 2016

Katolska kyrkan i Norge får statsbidrag beräknat utifrån antalet medlemmar.

Upprördheten blev därför stor när det i februari 2015 uppdagades att Oslos stift mellan 2011 och 2014 registrerat uppskattningsvis 5000 icke-katoliker som medlemmar genom att leta sig fram till katolsk-klingande efternamn i telefonkatalogen.

Upptäckten ledde till att både biskop Bernt Eidsvig och ekonomichefen Thuan Cong Pham anklagades för att ha dragit in motsvarande 54,5 miljoner svenska kronor i medlemsbidrag genom fusk och grovt bedrägeri.

Förundersökningen drog ut på tiden och först för en dryg vecka sedan stod det klart att biskopen slipper åtal, medan ekonomichefen åtalas för grovt bedrägeri på 2 miljoner kronor.

Dessutom måste biskopsämbetet böta 1 miljon kronor, vilket man enligt norska media också avser göra.

Däremot anser biskopsämbetet inte att kulturdepartementet, som administrerar statsbidragen till trossamfunden, har rätt att be stiftet återbetala 43 miljononer kronor som man fått i statsbidrag under perioden 2011-2014.

– Vi önskar inte en dom som tillåter oss att fortsätta med "telefonkatalogmetoden". Vi vill betala statsbidraget för dem som nu svarat biskopsämbetet att de inte är katoliker eller som inte vill stå med i biskopsämbets register, sa biskopsämbetets advokat Lars Holo i rätten enligt ett utalande på biskopsämbets hemsida.

Den stora frågan under veckans rättegång är vilka villkor som staten respektive stiftet kan ställa för att en person ska anses vara medlem av Katolska kyrkan i Norge, eller som i detta fall Oslos katolska stift.

Staten hävdar att det behövs en aktiv handling för att en person ska registreras som katolik.

Men det katolska stiftet hävdar, för övrigt i likhet med katolska kyrkan i Sverige, att alla katoliker i landet kan anses som medlemmar av den lokala katolska kyrkan, oavsett om de aktivt anmält sig som medlemmar eller inte. Det räcker alltså med att vara döpt katolik eller att ha konverterat till katolska kyrkan någonstans i världen för att kyrkorättsligt ses som en medlem av kyrkan i det land där man bor.

I Sverige betyder detta synsätt att Skattemyndigheten varje år, för katolska kyrkans räkning, tar in en procent av alla myndiga katolikers beskattningsbara inkomst av tjänst.

Denna avgift dras automatiskt genom skattsedeln för alla över 18 år, med undantag för dem som begärt och fått en särskild dispens av kyrkan.

Systemet, som infördes 2002, råkade tidigt i blåsväder eftersom flera katolska församlingar visade sig ha anmält personer till medlemsregistret som inte själva ansåg sig vara katoliker.

Av närmare 60 000 registrerade medlemmar 2002 ansåg sig 6 744 inte skyldiga att betala någon avgift till kyrkan.

Vilket EU-land ska bli först med att flytta sin ambassad?

Israelkommentar Hemkommen efter ännu en intressant resa till Jerusalem känner jag mig inspirerad att kommentera ambassadflyttningarna i Israel. I skrivande stund har...

Sötpotatis – en gröda med svensk potential

Visst älskar sötpotatisen värme, men kan Kanada så kan vi. Den svenska sötpotatisen har potential, enligt Sveriges lantbruksuniversitet.