Att vörda Herren är början till vishet, att känna den Helige är förstånd.
Ordspråksboken 9:10

Världen idag

Full Gospel Sverige fick ny ordförande

Johan Eklöf valdes i helgen till ny ordförande för den svenska grenen av Full Gospel Business Men's Fellowship International, FGBMFI. Den kristna föreningen har sedan sitt grundande i Sverige på 1960-talet samlat män som velat dela sitt vittnesbörd med andra.

Nyheter · Publicerad 19:01, 22 mar 2017

Ett 70-tal personer hade samlats till Full Gospel:s årskonferens som hölls i Kungsporten i Huskvarna på lördagen.

– Det som framför allt hände var att Johan Eklöf från Göteborg tog över som ordförande efter mig, berättar Alf Liljehall, som avgick efter 19 år på posten.

– Johan var vice ordförande tidigare så nu bytte vi plats, han och jag. Han är lika gammal som jag var när jag tillträdde, 53 år, så nu har han åtminstone 19 fina år framför sig.

Det är bara män som av tradition kan vara medlemmar i Full Gospel Business Men, som grundades i USA 1952. Men många möten i landets omkring tio lokalavdelningar är öppna för både kvinnor och män.

– Internationellt sett har man börjat bygga upp kvinnliga grupper kopplade till vår organisation. Och det är nog bara en tidsfråga innan grupperna blir helt blandade i Sverige, säger Alf Liljehall, som ändå ser en poäng med uppdelade samlingar.

– Det man framför allt vinner när man samlar män och kvinnor var för sig är en större öppenhet inom gruppen, i synnerhet när man talar om relationer.

Även om namnet skulle kunna skvallra om något annat, så är Full Gospel Business Men i dag framför allt en plats där män av olika åldrar, både yrkesverksamma och pensionerade, samlas för att tala om sin kristna tro.

Temat för årskonferensen var "Vi berättar om Jesus", och flera av deltagarna delade sina livsberättelser. Men temat kunde lika gärna vara mottot för hela organisationen.

– Vår målsättning är att vinna människor och få dem frälsta. Och samtidigt som vi alltid poängterar vikten av att vara med i en lokal församling, så kan man faktiskt behöva en annan gemenskap också, säger Alf Liljehall.

– Inte minst fungerar våra möten som en chans att träna upp frimodigheten att berätta för andra om våra upplevelser.

Full Gospel betonar betydelsen av att ta emot Jesus som sin personliga frälsare, och av andedop. Men Alf Liljehall uppskattar att det bland de omkring 350 medlemmarna i Sverige finns företrädare för de flesta kristna inriktningar i landet, och säger att det hör till hederskodexen att inte tala illa om andra kristna.

Medelåldern i föreningen är hög. På lördagens årskonferens låg flertalet medlemmar betydligt närmare den äldste, en 93-åring, i ålder än den glade femåring som också gästade samlingen.

– Visst är det en hög medelålder. Men vi ser det också så här: vem bryr sig egentligen om de här männen som börjar närma sig pensionsåldern? Man skulle kunna tänka så att de är svåra att omvända, och att de haft hela livet på sig. Men vi tycker att vi har ett ansvar just här, säger Alf Liljehall.

– Sen har vi också en grupp män som redan pensionerats, som mist den självklara sociala samvaron på arbetet och inte alltid har så lätt att finna nya vänner. För dem tror jag vi kan vara en viktig gemenskap.

Full Gospel

Full Gospel Business Men's Fellowship bildades i Los Angeles 1952, på initiativ av den unge mejeriarbetaren Demos Shakarian.

FGBMFI finns i dag i omkring 150 länder.

Det är bara män som är betalande medlemmar, samtidigt som flertalet möten är öppna även för kvinnor.

I Sverige finns lokalavdelningar på ett tiotal orter. Regelbundna möten hålls i lokalavdelningarna för Stockholm, Göteborg, Luleå, Uppsala, Dalarna, Götene-Mariestad, Mullsjö-Habo och Småland.

Jag ville förnimma en bråkdel av det som slavarna nästan ständigt måste ha känt.

Gästkrönika Härom veckan deltog jag i en krigsminneshelg bredvid Hitlers största slavprojekt i Norge. Det var en gripande upplevelse, som även svenska skolelever... tisdag 15/10 00:00

Stefan Salmonsson blir pastor i Norge

Församling. Reseevangelisten Stefan Salmonsson, som tidigare varit pastor inom Trosrörelsen i Sverige, har nu installerats som pastor i Sarpsborg i Norge. Han... söndag 13/10 15:00

Kristen tro visar vägen till försoning och fred

Ledare Årets fredspristagare heter Abiy Ahmed. Även om han tillhörde förhandsfavoriterna till priset är han inte lika känd i Sverige och svensk kristenhet... tisdag 15/10 00:00