Under sång och dans ska man säga: ”Alla mina källor har jag i dig.”
Psaltaren 87:7

Världen idag

Frikyrkor drabbas av de höga elpriserna – ”stora ökningar”

En del kristna frikyrkor sitter lugnt i båten med ett långt fast elavtal. Andra församlingar, exempelvis Livets Ord, behöver inom en snar framtid se över sin elförbrukning.

– Då osäkerheten kring priset framöver är stor räknar vi med stora ökningar för elen nästa år, säger Anna Nilsson som är verksamhetschef på Livets Ord.

Nyheter · Publicerad 09:13, 25 okt 2022

Världen idag har frågat några av landets frikyrkor om, och i så fall hur, de påverkas av stigande elpriser. Livets Ord i Uppsala är en av dem som kommer påverkas. De har i dag ett bundet elavtal, men det går ut inom en snar framtid.

– När elavtalet går ut så påverkas vi självklart, beroende på vad priset ligger på då. Då osäkerheten kring priset framöver är stor räknar vi med stora ökningar för elen nästa år och jobbar på att se över vilka åtgärder vi kan göra för att minska elförbrukningen, säger Anna Nilsson via mejl till Världen idag.

Livets Ords verksamheter har dock ännu inte påverkats av de stigande elpriserna.

– Inte i dagsläget då vi har bundet elavtal för tillfället, säger Anna Nilsson.

Filadelfiakyrkan i Stockholm har ett elavtal som innebär fast pris under vintermånaderna december, januari och februari, men under övriga året drabbas de av de höga elpriserna. Församlingens lokaler är stora och elförbrukningen hög. Verksamhet pågår som vanligt, men med högre elräkningar jämfört med samma tid i fjol.

– Alla medarbetare hjälps åt med att spara el, till exempel släcka lampor och en översyn för att spara energi av ventilation och fläktar görs. Vi sänker temperaturen i salar när det inte är samling i. Vi involverar alla i att försöka sänka energiförbrukningen, vi vill ta vårt ansvar, säger Miguel Malaguti som är fastighetsansvarig i församlingen.

Pingstkyrkan i Karlshamn ligger i Blekinge och tillhör därmed elprisområde 4 med högre pris jämfört med norra Sverige. Pastorn Stanley Karlman uppger att församlingens verksamhet inte påverkats, men att man sedan en tid tillbaka intagit ökad medvetenhet vad gäller elförbrukning.

– När det gäller belysningen har vi redan gjort ganska mycket. Vår kyrka är delvis belyst på utsidan och där använder vi oss av lågenergilampor. Vi tänker även på att släcka lamporna efter oss där vi har varit, säger han.

Stanley Karlman berättar att församlingen även driver en second hand-butik där man vid dagens slut tänker på att stänga av fläktarna som, beroende på årstid, tillför lokalen varm alternativt kall luft.

Pingstkyrkan i Helsingborg befinner sig i en för dagen gynnsam situation.

– För oss är det just nu inget större bekymmer, vi har våra elpriser bundna i ett och ett halvt år till. Det är vi tacksamma över, säger pastorn och föreståndaren Elloise Nordkvist.

Enakyrkan i Enköping, som är ansluten till såväl Pingst som EFK, delar lokal med ett bolag som driver konferensanläggning, lunchrestaurang och hotell. Anläggningen kräver mycket el.

– Det är svårt att veta hur mycket det påverkar församlingen, vi har ju en liten del av byggnaden, säger Enakyrkans pastor och föreståndare Krister Hultberg.

– Vi har inte drabbats så väldigt hårt ännu, vilket beror på hur våra elavtal ligger. Men det är klart, om den här utvecklingen fortsätter kommer det att påverka oss framöver, fortsätter Hultberg och berättar att man just nu utreder eventuell tillförsel av solpaneler till byggnadens stora takytor.

Svedjeholmskyrkan i Örnsköldsvik driver inte bara församling, utan även skolverksamhet vilket kräver många kvadratmeter inomhusyta.

– Vi har ett elavtal som är bundet året ut. Just nu påverkas inte vår verksamhet, säger Ö-viksförsamlingens pastor Thomas Nordberg.

Liksom Svedjeholmskyrkan tillhör även Korskyrkan i Älvsbyn ett av de två nordliga prisområden där elen generellt är billigare.

– I nuläget påverkas vi inte alls som församling. Vi har ett låst elavtal som sträcker sig två år framåt i tiden, säger Korskyrkans pastor och föreståndare Tomas Dahnson.

Vi vill ta vårt ansvar.

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10