Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Eva Saffo Said Foto: Eva Janzon

Från nära noll till en självklarhet

För tio år sedan fanns i bästa fall kör och söndagsskola. I dag har nästan alla 24 församlingar i det syrisk-ortodoxa ärkestiftets en livaktig barn- och ungdomsverksamhet.

Nyheter · Publicerad 10:00, 3 dec 2012

Förklaringen är Ungdomsinitiativet, och dess 3 000 medlemmar mellan sex och 25 år. Utvecklingen har dock inte kommit av sig själv.
– Vi var tre personer som år 2000 började känna att vi saknade en organiserad ungdomsverksamhet i vår kyrka, berättar Eva Saffo Said, som vid den tiden bodde i Trollhättan.
– För min del kände jag en stor längtan efter att lära mig mer om min tro i gemenskap med andra unga.
Fyra år tidigare hade den syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige delats i två stift, och den ungdomsorganisation som fanns gick med in Syrisk-ortodoxa patriarkaliska ställföreträdarskapet i Sverige.

Under två år lobbade och nätverkade Eva Saffo Said och hennes vänner så gott de kunde, och lade grunden för det som 2002 konstituerades som Ungdomsinitiativet. I dag ordnar förbundet och dess lokalföreningar läger och kurser för alla åldersgrupper, och har blivit något av en självklarhet.
– De vuxna har insett hur viktiga barnen och ungdomarna är för helheten, och för att vi gemensamt ska kunna föra vidare det tvåtusentåriga arv som vår kyrka förvaltar, säger Eva Saffo Said.

Eva Janzon

 

LÄS ÄVEN:

- En gala till stöd för kristna fränder

Storgåva från megakyrka ska rädda ofödda

Abort. En amerikansk megakyrka vars pastor kunde ha aborterats av sin mor, har donerat 50 000 dollar – drygt 460 000 kronor, till ett rådgivningscentrum för...

Paulus brev hyllades av författare i Sveriges Radio

Media. Vi behöver Paulus mer än någonsin. Det skriver författaren Mattias Hagberg i en essä som publicerats av Sveriges Radio. I texten finns både bibelord...