Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.
Romarbrevet 12:21

Världen idag

Framåtanda när ledare i Sverigebönen samlades

En fortsatt satsning på 6 juni, men också ökat fokus på lokal bön året runt ute i landets städer och orter. Sådant lyftes fram när nätverket Sverigebönen i helgen samlade ett 40-tal av sina regionledare och referenspersoner till ledarträff i huvudstaden.

Nyheter · Publicerad 14:36, 19 feb 2020

Dagen som hölls i Citykyrkan andades framåtanda och hade bland annat skörden i Guds rike i fokus. David Ekerbring, som är ordförande i Sverigebönens ledningsgrupp, talade om patriarken Isak som grävde upp brunnar för att hitta det friska vattnet.

– Vi måste ha en fräsch ström av det levande vattnet, sade Ekerbring som till vardags är pastor i församlingen Agape i Norrköping.

Han delade sin upplevelse av att det är en ny tid i Sverige, något han bland annat fått uppleva i sin egen församling.

– Vi har på bara några år sett en fördubbling av nya människor i församlingen. Många i landet märker att det är en ny tid, sade han.

Bland deltagarna fanns bland annat också Merzek Botros, pastor arabiska församlingen i Centrumkyrkan i Sundbyberg, som länge varnat för islamismen i Sverige. Han påpekade att islam söker ett inflytande i samhället och att de kristna behöver vaka över detta i bön.

Samtidigt erinrade han om de många muslimer som fått möta Jesus efter flyktingvågen 2015.

– Bönen är verktyget för att möta dessa flyktingar från platser där många är trötta på religion och islam, sade Botros.

Även vikten av att bygga lokala ”bönealtaren”, det vill säga platser med regelbunden bön om andligt genombrott på varje ort, lyftes fram under lördagen.

– Ansvaret är att moget, gemensamt och med kunskap söka sin orts bästa, och aktivt representera Kristi kropp i bön, sade Torbjörn Erling från Sverigebönens referensgrupp.

Nätverkets satsning på bön den 6 juni fortsätter som tidigare. Förra året hölls bön på 290 orter. Samtidigt samlar nätverket till strategisk regelbunden bön på olika platser under året, och enligt Sverigebönens ledare, Patrik Sandberg, har dessa platser blivit allt fler de senaste två–tre åren.

Han nämner sin egen stad Stockholm som exempel och konstaterar att bönerna ger resultat.

– Så många frälsta och döpta som jag ser nu har jag aldrig sett på 25 år, säger Sandberg, tacksam för lördagens regionsledarträff.

– Dagen andades framåtanda med skörden för Guds rike i fokus. Nu går vi med Sverigebönen och många andra initiativ i mars in i 40 dagar av bön och fasta.

Inte på 25 år har jag sett så många frälsta och döpta.

Nya möjligheter för kyrkan i coronatider

Ledare En av många följder av coronaepidemin har med de lokala församlingarnas förutsättningar att fira... lördag 28/3 00:00

Rysk ledarkupp ett varnande exempel

Ledare Mitt under pågående coronakris sker dramatiska politiska förändringar av närmast statskuppliknande... torsdag 26/3 00:00

De vill ge unga utrymme att växa

Lärjungaträning. Paret Stenstrand brinner för att hjälpa unga ledare att växa och hålla i det långa loppet. Något de... fredag 27/3 11:20

Tro inte på lögnen att du är svag när du visar dig sårbar.

Ungkrönika ”Hur är läget?” Det lär vara den allra vanligaste fråga vi får. Men hur ofta är vi egentligen... lördag 28/3 00:00

Tro inte på lögnen att du är svag när du visar dig sårbar.

Ungkrönika ”Hur är läget?” Det lär vara den allra vanligaste fråga vi får. Men hur ofta är vi egentligen...

De vill ge unga utrymme att växa

Lärjungaträning. Paret Stenstrand brinner för att hjälpa unga ledare att växa och hålla i det långa loppet. Något de...