Herren har blivit min borg, min Gud är min tillflykts klippa.
Psaltaren 94:22

Världen idag

Frälsningarmén vill gå från verksamhet till gemenskap

”Välkommen hem – livet med Jesus”, är Frälsningsarméns nya vision som sjösätts under hösten och ska gälla fram till 2025. Det skriver samfundet i sin tidning Stridsropet. Tanken är att fokus ska skifta från verksamhet till gemenskap.

Nyheter · Publicerad 09:00, 18 okt 2020

Med sin nya vision vill Frälsningsarmén hjälpa kårer och verksamheter att rikta in sig på att samtala, skapa relationer, erbjuda tillhörighet och att bygga Guds rike tillsammans, skriver Stridsropet.

Viktiga delar av visionen har sitt ursprung i ett dygn för unga vuxna som hölls under våren 2019.

– Där lyftes bland annat att ”kyrkan måste vara ett hem” för att vara relevant för unga vuxna. Vi har haft otroligt mycket bra verksamhet, men det har inte i så stor grad som vi önskat lett till att människor har ”hittat hem” till en gemenskap, säger Ewa-Marie Kihlagård, biträdande divisionschef och nationell ungdomssekreterare på Frälsningsarmén.

Förändringen ska förstås som ett skifte från att präglas av aktiviteter, till att allt samfundet gör ska präglas av dess identitet.

På sin hemsida skriver Frälsningsarmén att den nya kursen stakades ut under några kurs- och inspirationsdagar i början av september. En av dem som deltog som ledare var Simon Paulin, kårledare vid kår 393 i Stockholm.

– Frälsningsarmén har varit väldigt duktig på att bygga verksamheter och har på så vis nått många människor. Det ska vi vara stolta över, men det har nästan överskuggat att bygga en nära, andlig gemenskap på kårerna, vilket borde vara navet i allt vi gör, säger han enligt hemsidan.

I de strategiska vägvalen inom visionen uppmanas kårerna prioritera relationsbyggande gemenskap och lärjungaträning framför annan verksamhet, och att de sociala institutionerna bör skapa mer hemkänsla och samarbete med närliggande kårer.

I strategigruppen för visionen ingår även programchef Kjell Karlsten, biträdande sektionschef Elisabeth Hjerpe samt Markus och Ewa-Marie Kihlagård, divisionschef respektive biträdande divisionschef för södra divisionen.

Visionen för 2015–2020 var ”Jesus till alla”.

Vi har haft otroligt mycket bra verksamhet, men det har inte i så stor grad som vi önskat lett till att människor har ”hittat hem” till en gemenskap.

17-åriga Signe levde utan skärmar under sex månader

Ung. Det tillhör inte vanligheterna att en 17-åring väljer att leva skärmfritt. Men för Signe Strålin... lördag 24/10 13:27

17-åriga Signe levde utan skärmar under sex månader

Ung. Det tillhör inte vanligheterna att en 17-åring väljer att leva skärmfritt. Men för Signe Strålin...

Varför tro på uppståndelsen?

Mot väggen De första kristna hävdade att de mött Jesus uppstånden. Varför ska vi ta det påståendet på allvar?...