Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Resultatet av ett positivt graviditetstest är ofta inte välkommet. Antalet aborter fortsätter att ligga på en hög nivå i Sverige. Under 2010 gjordes 37 693 aborter, nära 7 000 fler än tio år tidigare. Tonårsaborterna har minskat, men nära åtta av tio gravida tonåringar gör abort. Foto: Scanpix

Fortsatt högt aborttal

Antalet aborter i Sverige fortsätter att ligga på en hög nivå. Tonårsaborterna har minskat något, men totalt sett ökar antalet aborter, visar Socialstyrelsens statistik för 2010. Sett över tio år är ökningen över 20 procent.

Nyheter · Publicerad 06:00, 8 jun 2011

Tonårsaborterna fortsätter nedåt, var Socialstyrelsens rubrik när förra årets abortstatistik presenterades på tisdagen. Bland flickor och unga kvinnor under 20 år gjordes förra året 6 390 aborter. Minskningen är 7,1 procent jämfört med 2009 och det är andra året i rad som tonårsaborterna sjunker.
– Det är ännu för tidigt att säga om det vi ser är början på en ny trend eller om kurvan kommer att vända uppåt igen, säger Karin Gottvall, utredare på Socialstyrelsen, i en kommentar.

Nära åtta av tio tonårsgraviditeter slutar med abort och sett över en längre tidsperiod har ökningen varit hög..1983, det tidigaste året i Socialstyrelsens redovisning, fullföljdes fyra av tio tonårsgraviditeter.
I en jämförelse med de övriga nordiska länderna konstaterar Social­styrelsen att Sverige har det högsta aborttalet och att det till stor del beror på att svenska tonåringar i högre grad väljer att göra abort. Jämfört med Norge, Island och Finland görs nära dubbelt så många aborter per 1 000 tonårsflickor i Sverige.

Totalt utfördes 37 693 aborter 2010, att jämföra med 37 524 året innan. Undantaget den något högre noteringen 2008 är det den högsta abortsiffran i absoluta tal sedan 1989, visar statistiken. Från 1989 till 1999 sjönk antalet aborter stadigt, från 37 920 till 30 980, för att sedan stiga kraftigt igen.

Någon förklaring till ned- och uppgångarna de senaste 20 åren har inte Social­styrelsen.
Eftersom statistiken samlas in utan personuppgifter kan vi inte länka data till andra register. Därför vet vi inte mer än det som presenteras, några orsaker har vi inte, säger Karin Gottvall till Världen idag.
Inte heller den stora skillnaden mot grannländerna har Socialstyrelsen någon förklaring, men skillnaderna i abortlagstiftningen kan vara en faktor, tror Karin Gottvall.
I Sverige kan kvinnor göra abort på egen begäran till och med 18:e graviditetsveckan. I Norge och Danmark går den gränsen vid vecka 12. I Finland och Island måste kvinnan söka läkartillstånd för abort.

Omräknat i antal aborter per 100 kända graviditeter har det skett en svag nedgång under 2010 till 24,5 aborter. Nästan exakt var fjärde graviditet avbryts alltså genom abort.
I statistiken räknas också antal aborter per tusen kvinnor i åldern 15-44 år. För förra året är den siffran 20,9, en svag uppgång från året innan men något lägre än de närmast föregående åren.
De sena aborterna, som genomförs med särskilt tillstånd efter 18:e graviditetsveckan, ökade något till den högsta siffran någonsin. 410 sena aborter beviljades under 2010.

David Högfeldt
david.hogfedlt@varldenidag.se

Nåd tema när soulartist och tv-pastor gör show

Föreställning. Till helgen kommer föreställningen Avslöjad att spelas på Nyhemsveckan och sedan på Torpkonferensen. Det är Samuel Ljungblahd och Egil Svartdahl som...

Lars Adaktusson lämnar KD:s partiledning

Politik. Lars Adaktusson lämnar Kristdemokraternas partistyrelse och rollen som andre vice partiledare, säger han till Expressen. – Jag hade förväntat mig att...

Vad är Palestina och vilka är palestinierna?

Israelkommentar Ofta talas det om ”palestinierna” som om de vore ursprungsbefolkningen i det som är dagens Israel. Men detta, som så mycket annat när det gäller...

Palestinskt bistånd kan öka med 500 miljoner

Politik. Trots att flera andra länder fryst eller minskat biståndet till palestinska myndigheten på grund av misstankar om korruption och att medel används...

90-plussare tränar för livet

I takt med en åldrande befolkning ökar intresset för motion allt högre upp i åldrarna. På Body Joy i Värmdö träffas varje vecka ett gäng...