Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Inom Equmeniakyrkan rullar försoningsdebatten vidare. Bilden är från ett påskspel i Panama. Foto: Arnulfo Franco / AP / TT

Fortsatt debatt om försoningen

Debatten om försoningslära inom Equmenia­kyrkan samlades upp i en samtalsdag nyligen. Världen idag har talat med Thomas Forslin, som var en av dem som initierade debatten, och kyrkoledare Lasse Svensson, om hur man nu ska gå vidare med frågan.

Nyheter · Publicerad 09:11, 23 dec 2013

De som startade debatten var nätverket klassisk baptism. I en insändare i tidningen Dagen kritiserade de den biträdande kyrkoledaren Sofia Camnerins teologiska reflektioner i boken Försoning behövs. Bland annat hävdade skribenterna att Sofia Camnerin förnekade Guds allmakt och Jesu försoningsgärning på korset, själv menade hon i en bloggtext att hon inte kände igen sig i debattörernas beskrivning.

Den biträdande kyrkoledaren var sedan en av talarna under samtalsdagen om försoning som arrangerades för att följa upp debatten och som Världen idag rapporterat om. Thomas Forslin var själv med och lyssnade och är glad att samtalsdagen anordnades. Att dra några slutsatser utifrån vad som sades är dock vanskligt, menar han.

– Det är svårt att utifrån det bedöma helheten i vart vi är på väg i Equmeniakyrkan. I mina kretsar pågår samtal om att det kan behövas en rörelse inom kyrkan som bevakar troheten mot bibelordet och kärnan i evangelisk kristendom.

Nätverket som Thomas Forslin ingår i har en hållning att mångfald är bra, men att i centrala trosfrågor, som till exempel denna om försoning och Jesu död, så krävs det en enhetlig linje i kyrkan, en linje som ledningen kan vara tydlig med.

– I vissa frågor kan man inte ha mångfald, antingen dog Jesus på korset för våra synder eller inte, det finns en kärna i kristendomen som vi inte kan förhandla om. Det finns tydliga skiljelinjer men jag tycker att det är problematiskt med ett förhållningssätt där man ska ha mångfald i alla frågor.

– Om Equmeniakyrkan vill ha bredd även i kärnfrågor då får de ha det. Men då är det inte säkert att alla ska vara med i det sammanhanget, kanske behövs då ett sammanhang där man är trogen mot bibelordet.

Debatten har ruskat om, konstaterar Thomas Forslin, som dock är tveksam till om man kommer att polemisera offentligt mot samfundsledningen fortsättningsvis.

– Men det var värt att göra det, vi som skrev har ingen titel eller position, ändå har det skakat om, det visar att det berör något i leden och träffade något som fler har tänkt på.

Lasse Svensson är kyrkoledare i Equmeniakyrkan och han är positiv till den debatt som uppstått och möjligheten som den innebär att lära sig samtala om teologi, även om han menar att tonläget ibland varit att beklaga.

– Det är glädjande att så många kom till samtalsdagen i Betlehemskyrkan, det är viktigt att tala om den här typen av frågor där det inte handlar om att komma fram till en viss linje eller att slå varandra i huvudet tills vi är eniga. Det kändes gott att få mötas och samtala.

Lasse Svensson menar att objektiv, subjektiv och klassisk syn på försoningen alla ryms utifrån den teologiska grund Equmeniakyrkan antagit.

– I den här frågan är det svårt att säga: "Så här tycker vi". Det finns få kyrkor om ens någon som säger att just den här försoningsläran står vi för. Svenska kyrkan har någon slags objektiv försoningslära i grunden, men det finns präster som tänker mer utifrån subjektiv försoningslära. Vi har antagit en teologisk grund i Equmeniakyrkan där vi säger att Bibeln är Guds ord och att Bibeln ska tolkas och utläggas utifrån sitt centrum som är Jesus Kristus och hans frälsningsverk.

Han framhåller att man tillsammans som kyrka hela tiden ska söka efter att leva och verka i trohet till bibelordet. Och man bör vara medveten om att alla tolkar texten, säger han.

– Vi behöver tillsammans försöka förstå hur vi är trogna bibelordet, hur det praktiseras och levs ut i dag. Jag välkomnar alla olika ansträngningar för det, men att tänka att en särskild inomkyrklig rörelse skulle vara mer duktig på att leva nära eller tolka bibelordet är för mig en väldigt märklig tanke.

Finns det några planer på hur ni nu ska gå vidare med just frågan om försoningslära?
– Jag tror att det handlar om att ge varandra verktyg att själva leva med de här frågeställningarna och i det här samtalet. Vi tänker till exempel att vi kanske skulle kunna göra en liten text till hjälp för församlingarna att tala om detta där vi lyfter fram de olika linjer som finns. Det handlar också om att rida på det intresse som nu finns för försoningsteologi som ju är en väldigt central fråga, säger Lasse Svensson.

Samuel Teglund
samuel.teglund@varldenidag.se


Fakta. Olika syn på försoningen

Objektiv
Gud är rättfärdig och helig, den synd människan begått måste få ett straff. Men den treenige Guden blir människa i Jesus och tar själv på korset på sig straffet för mänsklighetens synd.

Subjektiv
Gud blir inte människa för att ta på sig ett straff, utan för att bevisa sin kärlek till människorna, bli en av dem och låta sig bli straffad.

Klassisk
Människan har levt under förtryck från djävulen, död och synd, men Jesus vinner seger på korset. Spekulerar inte kring exakt hur försoningen går till men betonar Jesu död som ett soningsoffer.


Läs mer:
Högt i tak i samtal om försoningen

Israeliska araber kan överge sin allians med vänsterkanten

Sedan staten Israels tillblivelse har de israeliska araberna identifierat sig med den politiska vänstern, för det mesta i egna arabiska partier, men...

Ännu ett förlorat tillfälle

I dag hålls en konferens i Bahrain, där de ekonomiska aspekterna av president Trumps fredsplan för Mellanöstern ska diskuteras. Trumps svärson, Jared...