Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Den interna diskussionen inom KD om hur man ska förhålla sig till hbt-frågorna, Alltså homosexuella, bisexuella och transpersoner, går vidare. Foto: Scanpix

Fortsatt debatt i partiet om KD på Pride

Kristdemokraternas två Stockholmsdistrikt medverkade i somras vid Pridefestivalen. Det har mötts av skarp kritik från dem inom partiet som menar att man arbetar med en sexualliberal agenda. Men KD-ledningen tar Stockholmsdistrikten i försvar.

Nyheter · Publicerad 00:00, 31 aug 2011

Hbt-frågorna är fortsatt en källa till osämja inom Kristdemokraterna.
– Anledningen till att vi inte kan lägga detta bakom oss är att tre kristdemokrater fick RFSL:s
Regnbågspris, de har arbetat för RFSL:s agenda som inte överensstämmer med Kristdemokraternas. Det kan inte gå obemärkt förbi.
Det säger riksdagsledamoten Tuve Skånberg, som skrivit flera kritiska debattinlägg om KD:s Pridemedverkan.
I den senaste debattrepliken, publicerad i tidningen Kristdemokraten och undertecknad av en rad KD-representanter och sympatisörer, riktades ny kritik mot Caroline Szyber, Erik Slottner och Magnus Kolsjö. Dessa deltog under Pride och också fick motta regnbågspriset av Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, RFSL. Motiveringen löd, bland annat:
" ...för att de inom sitt parti, trots internt motstånd starkt drivit frågor som avskaffande av tvångssterilisering vid könsbyte och rätten till adoption för samkönade par."

Tuve Skånberg hävdar att Stockholmsdistrikten spridit åsikter som inte överensstämmer med partiets linje. Han menar att debatten egentligen är onödig eftersom partiets linje är tydlig; man är motståndare till moderskapspresumtion och fortsatt för sterilisering vid könsbyte. Något Caroline Szyber, riksdagsledamot och distriktsordför-
ande för KD i Stockholms stad, inte alls håller med om.
– Vi har i faktabladen som vi tog fram till Pride utgått ifrån faktiska beslut som partiet tagit på riksting, partifullmäktige eller av partistyrelsen, säger hon.
– När det gäller moderskapspresumtion har vi som parti varit skeptiska, men det har aldrig fattats formellt beslut. Och när det gäller tvångssterilisering var det partistyrelsens yrkande som vann bifall med ett besvarande om att alla utredningar samt remissvar ska vägas in. Partiet har därmed inte satt ned foten än.

Hon anser att den pågående diskussionen allt för mycket utgår från kritik mot enskilda personer.
– Det är märkligt att människor som varit med så länge inom politiken tror att man vinner något på att mästra. Vi har som distrikt gjort en bedömning och den står vi för. Och om vi vill klara fyraprocentsspärren är det nog dags att visa att vi kan ha högt i tak.
Och Caroline Szyber får uppbackning från partisekreterare Acko Ankarberg Johansson som jämför Pridemedverkan med att finnas på den kristna ungdomsfestivalen Frizon.
– Det är lika naturligt att vara på Pride som på Frizon. Två distrikt valde att finnas på Pride, det är självklart att möta väljare där de finns och föra samtal.

Hon vill inte tala om en splittring inom partiet, utan menar att det är naturligt att det finns frågor där man har olika åsikter. Att ett distrikt betonar andra saker än vad riksorganisationen gör är naturligt, menar hon.
– Självklart ska man följa partiets linje. Men man kan jämföra med när KD i Uppsala drev kravet på barnomsorgspeng, något partiet inte gjort. Det är helt i sin ordning och jag har inga synpunkter på det initiativet. Man måste förstå att distrikten behöver sticka ut, säger hon.

Fotnot: Moderskapspres-umtion innebär att en kvinna, gift med en kvinna som föder barn, från första början blir juridisk förälder till barnet i fråga.

USA slutar att kalla Golan för ”ockuperat”

Mellanöstern. I sin årliga rapport om mänskliga rättigheter använder USA:s utrikesdepartement nu för första gången inte ordet ockuperat om Gaza, Västbanken och...

En skammens vecka i FN

Israelkommentar Vad förenar skurkstater såsom Kuba, Iran, Nordkorea och Venezuela? De senaste åren har representanter för bland annat dessa regeringar samlats i...