Var ständigt vakna och be om kraft att undfly allt som ska ske och kunna bestå inför Människosonen.
Lukasevangeliet 21:36

Världen idag

Försvaret kostar 40 miljarder per år

Nyheter · Publicerad 09:05, 3 nov 2010
Förra veckan skrev Världen idag Arbetsliv att det svenska samhällets kostnader för alkohol är omkring 150 miljarder kronor.
Som jämförelse kostar det svenska försvaret endast 40 miljarder per år, vilket innebär att försvarsutgifternas andel av Sveriges BNP minskat från tre till närmare en procent av BNP på tre decennier.


För att Försvarsmakten ska kunna lösa sina uppgifter tilldelas myndigheten varje år cirka 40 miljarder kronor.
Av dessa pengar går ungefär hälften till förbandsverksamhet och hälften till forskning, utveckling och materielsystem, enligt försvarsmyndighetens hemsida.
I början av 1980-talet använde Sverige omkring tre procent av BNP för att upprätthålla vårt lands militära försvar.
Militärutgifternas andel av BNP har sedan dess sjunkit till endast 1,23 procent för år 2008, och prognosen för år 2009 ligger enligt Försvarsmakten på samma nivå.
Sverige har därmed den minsta försvarsmakten i Norden. Som ett led i besparingarna avskaffades i somras den obligatoriska värnplikten som Sverige införde år 1901.

Trots dessa nedskärningar
föreslog den rödgröna oppositionen i sin skuggbudget tidigare i år att försvaret skulle spara ytterligare två miljarder kronor.
Till detta kommer att Försvaret de senaste åren fått utökade ansvarsområden, där internationella uppdrag hamnat i fokus.
Förra året närvarade exempelvis inte statsminister Fredrik Reinfeldt i den årliga Rikskonferensen Folk och försvar i Sälen, utan sände ett tal via tv-kabel från Afghanistan.
För drygt en vecka sedan, från 31 oktober, avskedades 418 anställda inom försvaret som vägrade att skriva på det kontrakt som tvingar alla anställda att tacka ja till utlandstjänst. Ruben Agnarsson
ruben.agnarsson@varldenidag.se

Motsägelsefull bibeltolkning i försök att minska invandring

Debatt Flyktingar som befinner sig i utvecklingsländer har det ofta mycket värre till och med än svenska fattigpensionärer, skriver Micael Grenholm i ett...

Grönsiskan bubblare i årets fågelräkning

Vardag Djur. Talgoxen är åter igen i topp när svenskarna för 15:e året i rad räknar vinterfåglar vid landets fågelmatningar. Årets överraskningar är grönsiskan...

Ansvaret för häxjakt på våra universitet

Ledare En episod på psykologprogrammet vid Lunds universitet har fått ringar på vattnet i den akademiska debatten. Några elever har reagerat mot påstådd...

Korset är stötestenen än i dag

Serie För apostlarna var skapelseordningen, Skrifterna, Jesus och hans undervisning den samlade kunskapen om Gud som skulle bevaras och överföras till Jesu...

”Han är ju min pappa, även om han har gjort något dumt”

Närbild Fängelse. I Norge beräknas att omkring 9 000 barn och unga har en förälder i fängelse. Erfarenheten av chatt-tjänsten ifengsel.no visar att många unga bär på...

Att vara nöjd med sin situation och tillvaro har nästan blivit något fult.

Ungkrönika ”Nöj dig inte med mindre, nöj dig med mer”. Citatet är en reklamslogan från ett telefoniföretag för några år sedan, och jag tycker att det är rätt...

Med nya lärjungar i Sahel-regionen

Missionsglimten Det har varit ett innehållsrikt dygn i västafrikanska Sahel. Sent på kvällen besökte jag ett par olika församlingsplanteringar. I båda fallen var det...

Sorg i Salem efter 20-åriga Hannas bortgång

Nyheter Hawaiiolycka. Den senaste veckan har många människor mötts för att sörja tillsammans i Salemkyrkan i Vänersborg. Detta efter att en av församlingens ungdomar omkom...

Korset är stötestenen än i dag

Serie För apostlarna var skapelseordningen, Skrifterna, Jesus och hans undervisning den samlade kunskapen om Gud som skulle bevaras och överföras till Jesu...

Att vara nöjd med sin situation och tillvaro har nästan blivit något fult.

Ungkrönika ”Nöj dig inte med mindre, nöj dig med mer”. Citatet är en reklamslogan från ett telefoniföretag för några år sedan, och jag tycker att det är rätt...