Stor frid har de som älskar din undervisning, inget kan få dem på fall.
Psaltaren 119:165

Världen idag

Försvaret kostar 40 miljarder per år

Nyheter · Publicerad 09:05, 3 nov 2010
Förra veckan skrev Världen idag Arbetsliv att det svenska samhällets kostnader för alkohol är omkring 150 miljarder kronor.
Som jämförelse kostar det svenska försvaret endast 40 miljarder per år, vilket innebär att försvarsutgifternas andel av Sveriges BNP minskat från tre till närmare en procent av BNP på tre decennier.


För att Försvarsmakten ska kunna lösa sina uppgifter tilldelas myndigheten varje år cirka 40 miljarder kronor.
Av dessa pengar går ungefär hälften till förbandsverksamhet och hälften till forskning, utveckling och materielsystem, enligt försvarsmyndighetens hemsida.
I början av 1980-talet använde Sverige omkring tre procent av BNP för att upprätthålla vårt lands militära försvar.
Militärutgifternas andel av BNP har sedan dess sjunkit till endast 1,23 procent för år 2008, och prognosen för år 2009 ligger enligt Försvarsmakten på samma nivå.
Sverige har därmed den minsta försvarsmakten i Norden. Som ett led i besparingarna avskaffades i somras den obligatoriska värnplikten som Sverige införde år 1901.

Trots dessa nedskärningar
föreslog den rödgröna oppositionen i sin skuggbudget tidigare i år att försvaret skulle spara ytterligare två miljarder kronor.
Till detta kommer att Försvaret de senaste åren fått utökade ansvarsområden, där internationella uppdrag hamnat i fokus.
Förra året närvarade exempelvis inte statsminister Fredrik Reinfeldt i den årliga Rikskonferensen Folk och försvar i Sälen, utan sände ett tal via tv-kabel från Afghanistan.
För drygt en vecka sedan, från 31 oktober, avskedades 418 anställda inom försvaret som vägrade att skriva på det kontrakt som tvingar alla anställda att tacka ja till utlandstjänst. Ruben Agnarsson
ruben.agnarsson@varldenidag.se

Vikten av ordningar kring det profetiska

Ledare Med anledning av SVT:s Uppdrag gransknings serie om Knutby har en intensiv debatt förts om vilka... torsdag 6/8 00:00

Vilka fallna mantlar ligger i dag på vår egen kontinent?

Ledarkrönika En berättelse från det Gamla testamentet har levt länge i mitt hjärta. En historia om två män – en... torsdag 6/8 00:00

Sol-Britt och Bengt Sundberg

Diamantbröllop. Den 6 augusti 1960 lovade Sol-Britt och Bengt Sundberg att älska varandra i nöd och lust. 60 år...