Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Världen idag har i flera artiklar berättat om tunga motioner till höstens kyrkomöte som förespråkar utfasning av väjningsrätten. Foto: Istock

Förslag om ”vigselplikt” oroar kyrkliga grupper

Röster höjs inom Svenska kyrkan för att fasa ut väjningsrätten för präster som vill avstå från att viga samkönade par. Grupper med en mer konservativ teologi inom kyrkan beklagar utvecklingen, men är inte förvånade.

Nyheter · Publicerad 11:49, 3 aug 2015

Världen idag har i flera artiklar berättat om tunga motioner till höstens kyrkomöte som förespråkar utfasning av väjningsrätten eller en översyn som på sikt kan leda till att samvetsklausulen tas bort.

När beslutet om att öppna för samkönade vigslar i Svenska kyrkan fattades 2009 intygades det från kyrkoledningen att det inte skulle bli aktuellt att tvinga någon att viga ett par mot sin övertygelse.

Samma sak underströks i en remiss från Sveriges kristna råd, där Svenska kyrkan är tongivande, när förslaget om en ändrad äktenskapslagstiftning var ute på remiss 2008.

EFS (Evangeliska fosterlandsstiftelsen) är en missionsrörelse inom Svenska kyrkan som uttryckt kritik mot beslutet om ändrad äktenskapssyn. Stefan Holmström är missionsföreståndare, han har inte tagit del av motionerna men säger att en borttagen väjningsrätt skulle få konsekvenser för deras del.

– Det är inte något oväntat eller överraskade att det kommer sådana förslag. Vi vet inte vad som händer, men om det skulle förändras så är det klart att det kommer påverka oss. Och i ett sådant läge tvingas vi fundera på vad som händer för oss och analysera vår relation till kyrkan. Vi följer det här, det är det jag kan säga just nu.

Hans Weichbrodt, präst och inspiratör i Oasrörelsen, säger att en slopad väjningsrätt skulle påverka alla i Svenska kyrkan som vill hålla fast vid klassisk kristen tro.

– Kyrkostyrelsen uttalade sig tydligt om att det ska finnas väjningsrätt när beslutet om samkönade äktenskap fattades, ett beslut vi beklagat i sig. Det dröjer sex år, och sedan börjar man på allvar försöka ta initiativ åt ett annat håll. Det är tragiskt, säger han.

– Det här är tendenser som funnits från början. Vi har sett lokalt att man på vissa platser kort efter beslutet börjat ställa frågor om synen på samkönade äktenskap trots att man inte skulle göra det. Det är djupt beklagligt.

Erik J Andersson är missionsledare för Evangelisk luthersk mission – Bibeltrogna vänner (ELM-BV). Han ser allt större skillnader i deras och Svenska kyrkans synsätt.

– Svenska kyrkans syn och vår skiljer sig åt på många punkter. Synen på Bibeln, på Jesus och mission till exempel. Svenska kyrkan tycks också ha lämnat uppfattningen att platsen för sexuellt samliv är i äktenskapet mellan man och kvinna, det står vi fortfarande för.

En slopad väjningsrätt skulle sannolikt inte påverka gruppen eftersom de predikanter som verkar i sammanhanget får vigselbehörighet genom ELM-BV, som i sin tur ansöker hos Kammarkollegiet.

– Men för den som vill verka som präst eller i en annan funktion i Svenska kyrkan blir det allt svårare att stå för klassisk, kristen tro, menar Erik J Andersson.

Samuel Teglund
samuel.teglund@varldenidag.se

Stefan Holmström, EFS. Foto: Arkiv

Kärnan i en andlig reformation

Ledare I Gamla testamentet finns ett intressant dubbelverk från tiden efter Israels babyloniska fångenskap. Det är böckerna Esra och Nehemja, som skildrar...