Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Skolplikt från tre års ålder är ingen bra idé och skulle inte lösa skolans problem. Det menar företrädare både för familjeorganisationen Haro och tankesmedjan Timbro. Foto: Erik G Svensson/TT

Förslag om skolplikt från tre års ålder får hård kritik

Skolplikt från tre års ålder ska råda bot på problemen i skolan. Det var förslaget från en forskare nyligen, men reaktionerna har varit långt ifrån enbart positiva. Mer tid i barnomsorg har inte lyft skolresultaten de senaste åren, tvärtom, menar organisationen Haro.

Nyheter · Publicerad 00:00, 17 dec 2015

Mats Myrberg, professor emeritus i specialpedagogik med lång forskarerfarenhet av skolreformer, föreslår i en debattartikel i Svenska Dagbladet skolplikt från tre års ålder som en lösning på de senaste årens fallande skolresultat i Sverige.

"Från 3,5 års ålder och framåt har bokstavskunskap förmåga att predicera läsutveckling vid sju års ålder. Många föräldrar och många förskollärare är medvetna om dessa förhållanden. Andra är mindre medvetna", skriver han.

Myrberg menar att obligatorisk skola från tre års ålder, där fokus ligger på barns språkliga utveckling, skulle bidra till att jämna ut skillnader och förbättra utgångsläget vid skolstart för barn som kommer från sämre socioekonomiska förhållanden.

"Skolobligatorium från tre års ålder med uppdrag att utveckla såväl barnens språkliga potential som föräldrarnas medvetenhet skulle medverka till att minska skillnaderna i förutsättningar vid skolstart", skriver han.

Men att den lilla grupp tre–sex-åringar som i dag inte går på förskola skulle vara orsaken till att Sveriges skolresultat faller, är ett orimligt påstående, menar Johan Ingerö, ansvarig för välfärdsfrågor på Timbro, i ett debattsvar i tidningen.

Ingerö konstaterar att barnen i förskola har ökat kraftigt och i dag ligger på rekordhöga nivåer. 95 procent av alla tre–femåringar, och nära 85 procent av alla ett-femåringar, går på förskola i Sverige. Och mer förskola är inte någon mirakelmedicin, menar han.

"Det samhälle vi byggt kräver att de vuxna som kan arbeta också gör det. Därför går de flesta barn redan på förskola. De familjer som ändå väljer att under några år dra ned på arbetet till förmån för de egna barnen har allt som oftast goda skäl för detta, och betalar ett avsevärt ekonomiskt pris", skriver han.
Att försöka stoppa dessa är fyrkantigt och auktoritärt, menar Ingerö.

Även den före detta partiledaren för Folkpartiet (nuvarande Liberalerna) Bengt Westerberg har den senaste tiden kommit med förslag om obligatorisk, alltså tvingande, förskola från tre års ålder. "Obligatorisk förskola från tre år som lägger särskild vikt vid barns språkliga utveckling framstår som en ytterst angelägen social reform om vi vill utjämna klasskillnaderna", skriver Westerberg i en debattartikel på Altinget.se.

Men inom organisationen Haro, som arbetar för föräldrars rätt att vara hemma med sina barn, är man mycket kritisk till Myrbergs och Westerbergs idé.

– Vi har ökat närvaron och tiden för alla barn i förskolan de senaste 20 åren. Samtidigt har skolresultaten gått ner. Då ser inte jag att mer förskola skulle lösa problemen med dåliga kunskaper och beteenden, säger Karin Bengtsson, vice ordförande i Haro.

Hon menar att problemet snarare är det motsatta. Många barns grundläggande behov av anknytning och tid med föräldrar möts inte och då kan det få negativa konsekvenser också på skolgången.

– Barn behöver få knyta an till föräldrar för att få känslomässig vila och klara av den ofta stressiga förskolemiljön. Föräldrarna borde själva få avgöra när barnet klarar av det. Vi kan inte tvinga en lösning på alla, då får vi bara större problem, säger Karin Bengtsson.

Samuel Teglund
samuel.teglund@varldenidag.se
 

Kärnan i en andlig reformation

Ledare I Gamla testamentet finns ett intressant dubbelverk från tiden efter Israels babyloniska fångenskap. Det är böckerna Esra och Nehemja, som skildrar...