Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Vid det första mötet med Claphaminstitutets forskningsråd deltog, från vänster, Johan Sundeen, docent i idéhistoria, Per Ewert, doktorerar på svensk sekularisering, Per Eriksson, professor i signalbehandling, Thomas Marmefelt, docent i nationalekonomi och Sebastian Ibstedt, doktor i mikrobiologi. Foto: Claphaminstitutet

Forskningsråd på biblisk grund startas av Clapham

Claphaminstitutets nya forskningsråd har haft sitt första möte. Syftet med rådet är att bygga ett nätverk av kristna forskare och ge möjlighet till god vetenskaplig forskning på biblisk grund. – Vi ser med förväntan fram emot att nu kunna stärka den delen av vårt arbete, säger Per Ewert, direktor för Clapham-institutet.

Nyheter · Publicerad 15:51, 4 mar 2019

I höstas inrättade Clap­ham­insti­tutets styrelse ett forskningsråd för att stärka institutets profil som tanke­smedja och forskningsinstitut. I förra veckan höll rådet sitt första möte på Lunds universitet. Sammankallande är Claphams ordförande Per Eriksson, professor och tidigare rektor för universitet.

Under de tio år som Clap­ham­institutet funnits, har man bedrivit ett framgångsrikt arbete som tankesmedja, men inte ägnat sig så mycket åt forskning, förklarar Per Ewert. Med inrättandet av ett forskningsråd vill man vara en trovärdig kristen röst, även i den akademiska världen.

Syftet är att samla kristna forskare för att dels kunna genomföra egen akademisk forskning med kristna förtecken, dels koordinera projekt som faller under institutets vision.

– Det är svårt att få anslag till projekt som utgår från en annan grundsyn än den sekulär-individualistiska i dag. Mycket forskning bedrivs i vetenskapens namn, med en helt annan filosofi och världsbild än den bibliska.

Forskningsrådet förbereder just nu en antologi, där kristna forskare får berätta hur deras forskning och tro bär varandra.

– Det sprids ofta en nidbild av att forskare bör lämna sin religion och tro utanför laboratoriet. Vår uppfattning är att öppen forskning stärker den bibliska världsbilden, säger Per Ewert.

Han menar att det bibliska perspektivet är värdefullt inom alla forskningsområden. På det humanistiska området finns exempelvis grenar som filosofi, historia, idéhistoria, sociologi och psykologi, där den bibliska världsbilden kan stärka forskningen.

– Både humaniora och naturvetenskap kan med fördel analyseras ur ett bibliskt förvaltarskapsperspektiv, och inom naturvetenskapen kan man studera i vilken mån man kan se skaparens finger, exempelvis i hur de fysiska lagarna är perfekt inställda för att liv ska kunna finnas.

Forskningsrådet består av väl meriterade forskare inom olika akademiska discipliner. De kommer att ta ställning till projektansökningar, starta, samordna och leda projekt som kan leda till publicering i vetenskapliga tidskrifter.

Ett av rådets första egna projekt kan bli en undersökning av processen bakom att delar av kristenheten fick en Israelkritisk inställning.

– Det har bara under den senaste veckan uttryckts intresse från flera håll, till och med från Israels ambassad, att vi borde studera detta. Så kanske kommer det en studie om detta framöver.

Hon läste Staksets bok – kom till tro på Gud

Vittnesbörd. En av dem som kommit till tro genom Sebastian Staksets bok är Linda Eriksson. Hon hade alltid lidit av ångest och tyckte att livet var meningslöst,...

Valdeltagandet avgör inriktning

Israelkommentar Det är uppenbart att valdeltagandet avgör valen i demokratiska nationer, men i Israel är procentandelen som röstar särskilt avgörande. Detta beror på...

Väktare sätts in efter prideuppståndelse

Sölvesborg. Väktare sätts in i Sölvesborgs kommunhus efter uppståndelsen kring kommunens stopp för användning av prideflaggan. Kommunchefen Lars Ericsson anser...