Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

Socialstyrelsen har stoppat inhämtningen av all abortstatistik, i väntan på en juridisk översyn. Följden kan bli ett ännu knapphändigare underlag än hittills – trots att myndigheten tidigare efterlyst fylligare uppgifter. Foto: Lars Pehrson / SvD / Scanpix

Forskare: ”Ojämlikt och helt oacceptabelt”

Att Socialstyrelsen inte får samla in personuppgifter om de kvinnor som gör abort i Sverige leder till sämre vård och är i grunden ett jämlikhetsproblem. Det anser en av landets främsta forskare i reproduktiv hälsa, professor Kristina Gemzell Danielsson.

Nyheter · Publicerad 05:00, 7 jun 2013

– Sverige är världsledande på register. Men då det gäller abortbehandling vet vi till exempel ingenting om infektioner, komplikationer eller preventivmedelsanvändning efter abort, vilka behandlingsregimer som används eller hur många ingrepp som görs efter en abort, skriver Kristina Gemzell Danielsson, professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska institutet, till Världen idag.
– En förskräcklig situation som aldrig skulle accepteras om det gällde annan medicinsk behandling. Detta är ojämlikt – drabbar endast kvinnor – och helt oacceptabelt, menar hon.

Socialstyrelsen har sedan 2001 direktiv från regeringen att endast ta in mycket knapphändiga uppgifter om aborter, och definitivt inga personnummer. Sådana uppgifter anses alltför känsliga, även om de i likhet med andra vårddata endast skulle vara tillgängliga för statistik och forskning.
Trots detta har myndigheten samlat in något fler uppgifter än vad förordningen tillåter, varför man nu genomför en juridisk översyn och tills vidare stoppat all insamling och rapportering av abortstatistik.
– Vi har tankar om att inte ta in födelseår och månad, utan i stället göra en gruppindelning av åldrar, till exempel alla kvinnor under 20 år och kvinnor 20–29 år, sa i förra veckan Petra Otterblad Olausson, chef för Socialstyrelsens avdelning för statistik och utvärdering.

Beslutet från 2001 fattades efter en debatt anförd av S-kvinnorna, och där man likställde förslag om ett utökat abortregister med ett angrepp på aborträtten.
En organisation som inte längre anser att det argumentet håller är Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU.
”Dagens särbehandling av hur aborter registreras har sina historiska orsaker och var ett nödvändigt skydd för kvinnor då abort var starkt stigmatiserat. Är det inte är dags att på allvar sluta stigmatisera kvinnor som gör abort?” kommenterade RFSU förra veckan beskedet om att abortstatistiken tillfälligt stoppas.

Och Kristina Gemzell Danielsson påpekar att det utan data inte heller går att bemöta uppgifter om att aborter skulle leda till psykisk ohälsa, bröstcancer eller infertilitet.
Margareta Larsson, docent vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet, instämmer i kritiken mot den begränsade statistiken.
– Jag ser bristen på ett abortregister som en jämställdhetsfråga som just nu är till nackdel för abortsökande kvinnor, eftersom det försvårar uppföljning, kvalitetsförbättring samt forskning, skriver hon till Världen idag.
– I samtliga tre doktorsavhandlingar relaterade till abort som jag medverkat i, har avsaknad av ett abortregister lyfts fram som en viktig fråga ur olika perspektiv, inte minst ett folkhälsoperspektiv.

Regeringen ser dock ingen anledning att ändra på förordningen som särställer abortstatistiken.
– Skäl för detta är bland annat att den säkerställer kvinnors anonymitet vid abort, att Socialstyrelsen kan sammanställa erforderlig statistik om aborter i Sverige samt att en förändring inte har varit efterfrågad inom professionen, säger Charlie Weimers, politisk sakkunnig åt socialminister Göran Hägglund (KD).

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se 

>>Läs mer:

Ny missionsorganisation viktigt och uppfriskande initiativ

Ledare I en tid då fysiska gudstjänster förbjudits, då många församlingar och samfund långsiktigt krymper... tisdag 13/4 00:10

Arvet som Ebba inte bryr sig om

Ledare När Kristdemokraterna i förra veckan presenterade sitt jämställdhetspolitiska program väcktes... tisdag 13/4 00:00

Sverigedemokrater kritiserar SR-podd på arabiska

Public Service. I helgen lanserades Ekot Radio Swedens nya fördjupande veckopodd på arabiska. Podden ska... tisdag 13/4 08:00

Ett osannolikt men avslöjande samtal med en jordansk chaufför

Israelkommentar Att verkligheten och rapporterna från Israel sällan stämmer är vi här i Israel vana vid, men ibland...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier