Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Förmånliga pensioner på Livets ord väcker reaktioner

Uppgiften om frikostiga pensionsavtal för Livets ord-grundarna har väckt många reaktioner. Församlingen meddelar nu att Ulf och Birgitta Ekman sedan tidigare har valt att avstå från sina extra ersättningar.

Nyheter · Publicerad 19:16, 28 nov 2014

I veckan uppmärksammades de generösa pensionsavtal som Livets ords ursprungliga styrelsemedlemmar har. Uppgifterna om avtalet kom först fram på ett församlingsmöte förra veckan, där församlingens medlemmar informerades i denna och andra ekonomiska frågor.

Kortfattat går pensionsavtalet ut på att de fem personerna i fråga får full lön efter sin pension fram till 75 års ålder då pensionen gradvis trappas ned till 75 procent av slutlönen. Denna nivå gäller sedan livet ut.

Flera medier har skrivit om avtalet och många församlingsmedlemmar har särskilt upprörts över att makarna Ekman ska få full ersättning efter att de inte bara gått i pension utan också lämnat församlingen till förmån för Katolska kyrkan.

Nu går Livets ord ut och berättar att Ekmans valt att avstå den extra pensionen. Enligt ett pressmeddelande som gick ut på fredagseftermiddagen meddelar man att Ulf och Birgitta Ekman bestämde sig att avstå från mellanskillnaden mellan pension och ordinarie lön i och med deras konvertering till Katolska kyrkan.
"De kommer inte heller i framtiden att göra några ekonomiska anspråk utifrån pensionsavtalet", meddelar församlingen.

Skälet till varför man inte från början berättade om Ekmans beslut uppges vara att man inte har som "policy att offentliggöra vilka personer som på olika sätt stöder arbetet ekonomiskt". "Då nu felaktigheter och missuppfattningar spridits ser vi det däremot som viktigt att dessa [uppgifter] korrigeras", skriver man i pressmeddelandet.

Enligt Jonathan Ekman, styrelseordförande på Livets ord, fattades beslutet om de förmånliga pensionsavtalen 1998. Det var den dåvarande styrelsen, som på förslag från församlingens ekonomi- och personalavdelning, tog beslutet. Avtalet omfattade endast de ursprungliga styrelsemedlemmarna, tre personer utöver Ulf och Birgitta Ekman. Alla ursprungliga styrelsemedlemmar har nu gått i pension, men enligt Livets ord arbetar en av ledamöterna kvar i församlingen på heltid utan att uppbära någon lön, förutom pensionen.

Församlingens framtida kostnad för avtalen har varit en av frågorna som dryftats i media och bland församlingsmedlemmar. I ett mejl till församlingens medlemmar väljer nu Livets ord att berätta detta. "Den pension Livets Ord idag betalar ut utifrån den ursprungliga styrelsens pensionsavtal, utöver tidigare avsatta medel, är totalt c:a 36000 kr/månad."

Avtalet motiverades på församlingsmötet i förra veckan med att det var ett sätt att visa uppskattning för församlingens pionjärer och en sorts ersättning för den förföljelse de fick utstå i församlingens tidiga skede. Samtidigt har inte församlingen börjat betala in tjänstepensioner till andra anställda förrän 2007, då man dock kompenserade retroaktivt för alla år utöver tio tjänsteår. I mejlet som gått ut till församlingens medlemmar förtydligar man vad som kommer att gälla i framtiden:
"Även om det är befogat att uppskatta arbetets pionjärer är det också oerhört viktigt för oss att markera att Livets Ords arbete byggts av mångas överlåtelse, offer och insats. Vi arbetar idag hårt och målmedvetet för att förbättra villkoren för alla som arbetar på Livets Ord, och som lägger ner ett helt fantastiskt jobb på att bygga vidare och utveckla vårt gemensamma arbete. Samtliga anställda, oavsett position, kommer från och med första januari att omfattas av ett och samma pensionsavtal, motsvarande ITP1."

Jonathan Ekman säger till Världen idag att han inte vill kommentera ytterligare detaljer kring avtalen än det som skrivits i pressmeddelandet.
– Enda orsaken till varför vi går ut med att Ulf och Birgitta avstått förmånen är att det uppkommit spekulationer kring detta, säger han.

Varför har pensionsavtalen blivit kända först nu?
– Det är för att någon har frågat om det och vi har svarat.

Livets ord jobbar på ökad transparens gentemot församlingsmedlemmarna, bland annat när det gäller församlingens ekonomi. Har det varit en bristvara fram till nu?
– Nej, vi har alltid haft den inställningen att vi har svarat på alla frågor som kommit. Vi fortsätter nu och jobbar på att göra det enklare och att öka transparensen.

Livets ord har genom åren fått kritik för att församlingen drivs som en stiftelse där kraven på insyn inte finns på samma sätt som i andra organisationsformer. Blir stiftelsemodellen ett hinder för ambitionen om öppenhet?
– Nej, det tror jag inte att det behöver vara. Det väljer vi själva och vi strävar efter en ökad transparens och att finnas tillgängliga. Nu när vi har stiftelseform så måste vi jobba hårdare på detta.

I mejlet till församlingens medlemmar berättar man att det pågår ett arbete för att göra arbetet mer transparent: "Vi slutligen understryka att vår tydliga ambition är öppenhet, kommunikation och transparens i Livets Ords arbete. Vi genomför nu löpande en rad åtgärder för att ytterligare stärka detta. Bland annat kommer det att tillsättas en extern nämnd som ger råd och rekommendationer angående löner och förmåner till styrelsemedlemmar, pastorer och personer i chefsposition på Livets Ord."

Reaktionerna efter församlingsmötet och veckans medieuppmärksamhet har varit blandade från församlingens medlemmar, konstaterar Jonathan Ekman.
– En del är positiva och tackar för redovisningen, andra har missförstått informationen och då har vi försökt klarlägga. Andra har varit upprörda.

Kan du förstå de som blir upprörda?
– Ja, självklart. Jag har full förståelse att man blir det, särskilt om man inte riktigt har förståelse för hur avtalet ser ut och vad det innebär, säger Jonathan Ekman.

Samuel Björk
samuel.bjork@varldenidag.se 

Ebba Busch Thor ska gå i Prideparaden

Politik. KD-ledaren Ebba Busch Thor ska gå i årets Prideparad i Stockholm, trots att hon själv tidigare riktat kritik mot evenemanget. Det beskedet ger hon i...

Kristnas kallelse är inte att vara bekväma

Ledare Abortfrågan. Frågan om abort vill inte försvinna. Högljudda diskussioner är ett återkommande fenomen, men sällan med ökad klarhet som följd. Tvärtom är...