Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Förföljda kristna i fokus på seminarium

Han är först i världen med att ha en professur på området religionsfrihet och förföljelse. På tisdagen talade professor Christof Sauer från Tyskland vid ett seminarium i Stockholm.

Nyheter · Publicerad 16:30, 1 sep 2017

Utan överdrifter och åthävor levererade han fakta om hur situationen ser ut för förföljda minoriteter runt om i världen. Och bilden är allvarlig. Rätten att utöva och byta religion är starkt hotad för många av världens invånare, inte minst de kristna. Det bekräftade Christofer Sauer som i sitt föredrag underströk att islam inte är den enda utmaningen.

– Åsikts- och trosfriheten är satt under press även på andra arenor, framhöll professorn och listade några av de aktuella utmaningarna i världen just nu.

Dit räknar han olika lagar mot religionsbyte och mot det som brukar betecknas som hädelse, hatiska uttalanden och kränkningar. Ibland kommer förföljelserna från stater, ibland från terrorist- och extremiströrelser.

– Att lagar och rättigheter som internationella organ som FN satt upp inte respekteras i många länder, beror på att egna religiösa, politiska och filosofiska uppfattningar väger tyngre, menar Christofer Sauer. Det vi uppfattar som staters skyldighet att respektera och försvara varje individs mänskliga värdighet hamnar då i bakgrunden.

– I länder med stark politisk och social kontroll blir de individer som vill byta åskådning eller konvertera, utlämnade och försvarslösa och utsatta för övergrepp och våld. Det kan räcka med att någon anklagas för hädelse och kränkning för att den personen ska fråntas alla rättigheter. Många gånger pressas människor så hårt att de tvingas överge sin tro.

Professor Sauer framhöll också att det finns både missuppfattningar och felaktiga definitioner av vad förföljelse är.

– Ur rättslig synpunkt är det så att det är den drabbades egen uppfattning av situationen som ska vara avgörande, men detta negligeras alltför ofta och kan leda till att den drabbade berövas sitt människovärde och stöts ut ur sin sociala gemenskap.

En viktig del av förföljelsen mot kristna i dag kommer från muslimskt håll. Här manade professor Sauer sina kristna åhörare vid seminariet i Stockholm att vara motiverade av kärlek i relation till muslimer, och att inte drivas av fruktan.

– Även fast vi inte accepterar själva läran, så måste vi fördöma förtryck även när muslimer drabbas.

Sauer påpekade att många av de muslimer som kommer som flyktingar till våra länder själva har mött förföljelse och våld från andra muslimer. De upplever sig svikna av islam och många av dem vill veta mer om den kristna tron.

Seminariet i Stockholm arrangerades av Dagen i samarbete med Ljus i öster.

Ett urval från Christof Sauer’s CV

Född 1963. Ursprungligen tysk, teologie doktor, luthersk präst, forskare och författare.

Innehar världens första professur inom området religionsfrihet och förföljelse.

Delar sin professorstjänst mellan International Institute for Religious Freedom, Kapstaden (Sydafrika och The Evangelical Theological Faculty (ETF) Leuven (Belgien).

2005 var han en av grundarna av International Institute of Religious Freedom (IRF).

Har som främsta uppgift att verka för att främja människors rätt att fritt få utöva sin tro och konvertera från en tro till en annan, eller avsäga sig sin tro.

Föreläser på universitetet i Pretoria och handleder doktorander.

Rådgivare, expert och lobbyist, gör resor till många länder i världen.

Trump väntas prioritera religionsfrihet framför klimatmöte

FN. Om klimatmålen i Parisavtalet ska nås måste mer göras – och fortare. Nu samlar FN:s generalsekreterare till ett peppande toppmöte där nio så kallade...

Likt Daniel bör vi vägra kompromissa

Ledare En högintressant och högaktuell bok i Bibeln är Daniel. Profeten Daniel var verksam under perioden 605–539 f Kr. Han är ett stort föredöme för oss...