Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Föreningen Genesis:

Nyheter · Publicerad 10:57, 29 sep 2008
Föreningen Genesis hade årsmöte i Vallentuna pingstkyrka i helgen. Enligt föreningens talesman är dagens intensiva debatt om evolutionsläran kontra skapelsetro tecken på ett paradigmskifte.
- För ungefär 15 år sedan ignorerades vi, säger Anders Gärdeborn.

Anders Gärdeborn, talesman för föreningen Genesis, ser dagens debatt som tecken på paradigmskifte inom vetenskapen. Inte minst offensiven från föreningarna Humanisterna och Vetenskap och Folkbildning spelar in.
– Det är ett gott tecken och jag ser det som ett steg framåt. För ungefär 15 år sedan ignorerades vi. I dag bekämpas vi och ibland med ganska så fula metoder, menar han.
– Många tror att Genesis kritiserar evolutionsläran bara utifrån Bibeln men den lämpar sig bra att kritiseras på sina egna "meriter".
I helgen hade föreningen Genesis årskonferens. Förutom att summera upp det gångna året och blicka framåt, gavs föreläsningar som berörde debatten mellan skapelsetroende och evolutionsteoretiker. En av rubrikerna var Intelligent skapelsetro, som Gärdeborn föreläste om.

För Världen idag förklarar han att skapelsefrågan är av vikt när det gäller skolundervisningen.
– Vi tutar in vetenskapliga hypoteser i våra elever som om de vore sanning och jag vågar påstå att man presenterar evolutionsläran som bevisad sanning. Det är oärligt, säger Anders Gärdeborn.
Han oroas av signalerna från utbildningsminister Jan Björklund om att förbjuda undervisning om alternativ till evolutionsläran i skolan.
– Björklunds motiv är att skydda eleverna från fundamentalism. Men det är ett underligt motiv. Vad är fundamentalism om inte att monopolisera en syn och tabubelägga alla andra syner? frågar sig Gärdeborn och fortsätter.

Krister Renard, gymnasielärare i fysik och matematik är snabb att tala om en häxjakt på skapelsetroende. Enligt honom har denna jakt antagit en religiös prägel.
– Ett exempel är brittiska Royal Society, som är ett av de mest anrika vetenskapliga sällskapen. Där råkade en kyrklig potentat med en framträdande roll säga att han tror på en skapare. Det blev ett väldigt liv och han fick sluta. Ett annat är när författaren till Skapelsekonspirationen, Per Kornhall, menar att Intelligent design är en komplott för att förslava hela världen.
– Om någon skola uttrycker tvivel på evolutionsteorin finns risken att den stängs ner. Trots goda studieresultat eller att det inte förekommer någon mobbing kan inget uppväga detta, menar Krister Renard.

Jacob Rudolfsson
jacob.rudolfsson@varldenidag.se

Storgåva från megakyrka ska rädda ofödda

Abort. En amerikansk megakyrka vars pastor kunde ha aborterats av sin mor, har donerat 50 000 dollar – drygt 460 000 kronor, till ett rådgivningscentrum för...

Paulus brev hyllades av författare i Sveriges Radio

Media. Vi behöver Paulus mer än någonsin. Det skriver författaren Mattias Hagberg i en essä som publicerats av Sveriges Radio. I texten finns både bibelord...