Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Förändringar på Livets ord efter pensionsavtal

På fredagen meddelade styrelsen för församlingen Livets ord, i ett brev till medlemmarna, om några beslut de fattat med anledning av de pensionsavtal som tecknats och som Världen idag tidigare har rapporterat om.

Nyheter · Publicerad 07:00, 22 dec 2014

I brevet framkommer att ytterligare två styrelsemedlemmar från ursprungsstyrelsen – Svante Rumar och Maj-Kristin Svedlund – har valt att frånsäga sig den extra ersättning som skulle kompensera skillnaden mellan pension och lön. De kvarstår som styrelsemedlemmar.
Robert Ekh behåller sin ersättning, men frånträder styrelsen från och med årsskiftet.

Styrelsen meddelar även att man inrättat en ekonomisk rådgivningsgrupp, som ska ge råd i frågor som rör lön och förmåner till styrelse, pastorer och chefer.
Från och med nu kommer styrelsen inte omfattas av särskilda förmåner och pensionsavtalen kommer att vara samma för dem som för övriga anställda.
Församlingens styrelseordförande och vd – Jonathan Ekman – är sjukskriven och har tagit time-out från alla sina ledningsuppdrag på Livets ord under 2015. Tillförordnad ordförande i styrelsen är i stället pastor Jan Blom och vice ordförande är skolchefen Magnus Westergård.

"Full enighet har rått i arbetet och samtliga beslut har fattats enhälligt och utan några reservationer.", meddelar styrelsen.
Hela brevet, tillsammans med ett brev från den ursprungliga styrelsen, har lagts ut på Livets ords hemsida.

Världen idag

Vad är Palestina och vilka är palestinierna?

Israelkommentar Ofta talas det om ”palestinierna” som om de vore ursprungsbefolkningen i det som är dagens Israel. Men detta, som så mycket annat när det gäller...

Ger miljoner för ökad judisk säkerhet i Malmö

Samhälle. Judiska församlingen i Malmö får 40 miljoner kronor av företagsledarna Lennart Blecher och Dan Olofsson för att kunna öka säkerheten, rapporterar...