Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Förändringar inom Ja till livet

Prolife-organisationen Ja till livet genomför flera förändringar. Just nu pågår flytten av huvudkontoret från Uppsala till Alingsås där ordföranden Gunilla Gomér bor. Dessutom slutar generalsekreteraren Johan Lundell efter 14 år.

Nyheter · Publicerad 00:00, 18 apr 2013

Gunilla Gomér hoppas att omstruktureringen ska innebära att man får en nystart i verksamheten.

- Vi har behövt omorganisera rörelsen, bland annat därför att Johan Lundell slutar. Vi kommer att ta nya tag på västkusten. Det har funnits en stark koppling till Uppsala, vi tror att vi kan få en nytändning i och med att vi arbetar från en annan del av landet.

Gunilla Gomér säger att det inte är något märkvärdigt som ligger bakom att Johan Lundell slutar utan att det är ett naturligt steg efter 14 år inom Ja till livet. Han kommer att avsluta sin tjänst i början av juni.

- Efter 14 fantastiska år lämnar jag med tillförsikt över stafettpinnen. Jag är säker på att arbetet för att stärka människans okränkbara värde kommer att fortsätta och bli ännu starkare, säger Johan Lundell till Världen idag.

Tills vidare är det Gomér som kommer att driva arbete, men hon säger att man framöver ska knyta till sig flera starka krafter i västra Sverige.

- Arbetsfördelningen ändras eftersom Johan Lundell varit drivande och sett till att resurser kommit in och att medlemmarna fått information, det blir ett tomrum efter honom ett tag, säger Gunilla Gomér som dock inte tror att medlemmarna kommer att märka någon påtaglig skillnad i arbetet.
- Vi ska fortsätta vara den opinionsbildande pro life-rösten i Sverige. Vi arbetar vidare men i annan form och på annat sätt.

Ja till Livet är en ideell förening som enligt hemsidan har drygt 18 000 stödmedlemmar. Det uttalade målet är att "stärka människovärdet i frågor som abort, fosterdiagnostik och vård i livets slutskede."

Kristnas kallelse är inte att vara bekväma

Ledare Abortfrågan. Frågan om abort vill inte försvinna. Högljudda diskussioner är ett återkommande fenomen, men sällan med ökad klarhet som följd. Tvärtom är...