Men var nu starka och låt inte modet falla, för ert arbete ska få sin lön.
2 Krönikeboken 15:7

Världen idag

Föräldrastöd ska minska brottslighet

Stöd i föräldraskapet är en av de viktigaste insatserna samhället kan göra för att ge barn en bra uppväxt, säger nu socialminister Lena Hallengren. Uttalandet kommer i samband med att Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd har fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan för brottsförebyggande föräldraskapsstöd.

Nyheter · Publicerad 12:43, 14 jan 2021

Nu vill regeringen förebygga brottslighet bland barn och unga genom föräldrastöd. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) har fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan för brottsförebyggande föräldraskapsstöd i utsatta områden.

– Stöd i föräldraskapet är en av de viktigaste insatserna samhället kan göra för att ge barn en bra uppväxt och motverka riskbeteenden som kan medföra att de dras in i kriminalitet. Det är särskilt viktigt i områden med socioekonomiska utmaningar, där barn och unga ofta har sämre uppväxtvillkor än i andra områden, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

Sedan augusti 2018 finns en nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd, som sträcker sig fram till slutet av 2021. Strategins tyngdpunkt ligger på stöd till alla föräldrar under barnets hela uppväxt, skriver regeringen.

Handlingsplanen som MFoF ska ta fram utgör nästa steg i strategins riktning, men den ska huvudsakligen inriktas på att identifiera och utveckla arbetssätt och metoder för brottsförebyggande föräldraskapsstöd.

Senast den 31 januari 2022 ska myndigheten lämna förslag på förebyggande och uppföljbara utvecklingsarbeten i kommuner med områden som Polismyndigheten definierat som utsatta.

– I grund och botten är det de vuxna runt om, och speciellt föräldrar, som ytterst är ansvariga för barnets uppväxt, säger Tony Broman, utredare på MFoF, till nyhetsportalen Altinget.

– Alla vuxna som är viktiga för barnet måste inkluderas, där måste man utgå ifrån lokala förutsättningar för att hitta de vuxna som spelar en viktig roll, fortsätter han.

Men Ola Karlsson Rühmkorff på Statens institutionsstyrelse (SiS) anser att det är skolan som är den viktigaste förebyggande faktorn. Om familjesituationen är alltför dysfunktionell hjälper inte satsningar på föräldrastöd, säger han till Altinget.

I grund och botten är det de vuxna runt om, och speciellt föräldrar, som ytterst är ansvariga för barnets uppväxt.

Låt inte USA-politik söndra Andens enhet

Ledare Den senaste tidens händelser i USA har skapat nya konfliktlinjer inom kristenheten. Även här i... torsdag 21/1 00:00

Låt inget eller ingen hämma eller tysta ditt rop till Jesus.

Inför söndag Matt 8:5–13 Denna söndag har en stark rubrik: ”Jesus skapar tro.” Här inbjuds vi att ta del av ett... torsdag 21/1 00:10