Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

"Föräldrar är mycket mer restriktiva"

En studie som presenterades på Stockholms universitet under tisdagen visar att svenskarnas alkoholkonsumtion minskar, och det är fortsatt bland unga trenden är tydligast. En anledning tros vara föräldrainflytande.- Det här speglar kanske att föräldrar är mer aktiva och intresserar sig mer för sina barns vanor, säger alkoholforskaren Mats Ramstedt.

Nyheter · Publicerad 00:00, 28 maj 2013

Skillnaderna i landet är stora och växer när det gäller alkoholkonsumtionen. I Stockholm dricker man mest alkohol, följt av Halland och Skåne. I Stockholm dricker man mer än dubbelt så mycket som i Norrbotten. Nykteristerna är flest i just Norrbotten, Västerbotten och Jönköping där drygt var fjärde man och mer än var tredje kvinna inte druckit någon alkohol alls under den senaste månaden, visar rapporten. Tillgängligheten är en avgörande faktor när det gäller hur stor alkoholkonsumtionen är. Det mönstret kan skönjas både i ett regionalt perspektiv, men också i ett individuellt.

En av de främsta anledningarna till att ungdomar dricker mindre är nämligen enligt Mats Ramstedt alkoholforskare vid Karolinska institutet, att föräldrar mer aktivt motverkar att unga intar alkohol.

– Man har sett att föräldrar är mycket mer restriktiva, till exempel när det gäller att bjuda sina barn på alkohol. Det har skett stora förändringar över tid, säger han till Sveriges radio Ekot.

Flera rapporter visar att det är relativt lätt för ungdomar att få tag på alkohol, trots det minskar alltså konsumtionen. Sedan 2004 dricker killar mellan 16 och 19 år mer än två liter ren sprit mindre om året. Och bland tjejer i samma åldrar har drickandet minskat med ungefär en halvliter under samma tidsspann.
Mats Ramstedt tror dessutom att andra intressen hos unga spelar in i utvecklingen.

– Datorspelandet för vissa ungdomar utesluter alkoholkonsumtion, att det inte är förenligt med att vara ute och dricka, säger han till Ekot.

Kärnan i en andlig reformation

Ledare I Gamla testamentet finns ett intressant dubbelverk från tiden efter Israels babyloniska fångenskap. Det är böckerna Esra och Nehemja, som skildrar...