Var ständigt vakna och be om kraft att undfly allt som ska ske och kunna bestå inför Människosonen.
Lukasevangeliet 21:36

Världen idag

Föräldrakritik mot yoga på skolor och förskolor

Skolinspektionen har gett yoga grönt ljus. Samtidigt är många föräldrar kritiska till att nyandliga aktiviteter och religiös påverkan får pågå i utbildningen utan att någon tar ansvar. – De har fått dåliga rådgivare och har inte egen kompetens, säger experten Torbjörn Freij om skolmyndighetens hållning.

Nyheter · Publicerad 06:55, 20 apr 2016

Utvecklingen har gått snabbt. De senaste åren har yoga gått från att vara något starkt ifrågasatt i skolmiljö, till att bli något som återfinns på var och varannan förskola och skola.

Det blev stor uppmärksamhet när det 2012 rapporterades i flera olika medier om det kontroversiella i att en skola i Stockholm lät barnen göra yoga. Men i dag förekommer det regelbundet i klassrum och gymnastiksalar i hela Sverige. Samtidigt finns föräldrar som menar att skolan med detta helt släppt kravet på religiös neutralitet i klassrummen.

”Det har varit jättesvårt att hitta en förskola/dagmamma till vår tvååring där inga hinduistiska/buddhistiska aktiviteter finns på schemat. Vissa förskolor är stolta över sin cirkusyoga eller djungelyoga”.

Det skriver en av flera föräldrar som hört av sig till Världen idag efter våra artiklar om yoga och som är kritiska till utvecklingen, där yoga alltmer blir ett självklart inslag i förskolan, ofta utan att föräldrarna ens informeras om att det pågår.

Det har de senaste åren funnits en medveten strategi från flera håll att se till att yoga och liknande aktiviteter tar plats i barnomsorg och utbildning. En av de centrala aktörerna i detta är Skolyoga som har ett antal konsulter och flera ideella som arbetar med att utbilda barnyogalärare och pedagoger.

På deras hemsida säger en av konsulterna: ”Jag brinner för att få in yoga i alla sammanhang där det blir lättillgängligt och en naturlig del av vardagen. Genom Skolyoga vill jag bidra till att sprida yoga till det ställe där framtidens ledare skapas”.

På sajten kan man också läsa att barn i dag ”tappar bort sig själva och får allt sämre självkänsla. Det i sin tur leder till alltifrån sämre betyg till depression och självmord”. Man hävdar att yoga kan råda bot på stress och skapa en bättre lärandemiljö.

Men många föräldrar menar alltså att detta innebär religiös påverkan på deras barn. En annan förälder skriver till Världen idag:

”Jag fick i efterhand veta av min dotter att de börjat med yoga på hennes fritids, när det kom fram hade det pågått ett tag. Eftersom jag är hemma och pluggar så går hon ofta hem till mig i stället. De gånger hon måste vara där så sitter hon kvar i rummet men sitter inte i någon ställning och gör inga andra positioner heller.”

”Jag är fruktansvärt arg på skolan att de inte informerat om att det förekom på fritidsgården eller att de inte har ett alternativ till detta. Är djupt besviken över att de är så oinsatta, känns som att de leker med mina barn”.

Torbjörn Freij är kristen beteendevetare och har stor kunskap om nyandlighet. Han menar att själva knäckfrågan är att ansvarig skolmyndighet inte inser att man inte kan rycka bort religion ur en företeelse som yoga.

– De sakkunniga kan inte det här när de påstår att yoga är neutralt, när Skolinspektionens expert hävdar detta är det svårt att ens diskutera.

– Eftersom alla är överens om att religiös neutralitet är det som gäller i skolan, blir det märkligt när en kännare säger att yoga är religiöst neutralt, det är inte lätt för myndigheten. De har fått dåliga rådgivare och har inte egen kompetens.

Torbjörn Freij jämför det med att inrätta ”humanistisk förbön”, alltså bön som skulle vara frikopplad från kristen tro.

– Det är samma logik, men ingen, varken kristen eller humanist, skulle föreslå det.

– Påståendet att yoga är neutralt är en väldigt svensk, sekulariserad hållning. Man tror att man kan bortse från religion men det kan man inte när det gäller de här frågorna, säger han.

Ondskan i Sverige har sitt ursprung i synden

Ledare Vi förfasas över den senaste veckans rapportering om ”förnedringsrån”. Ondskan har nått nivåer vi tidigare knappast skådat i vårt moderna Sverige....

Hur ska man se på månggifte?

Mot väggen Månggifte. Många personer i Gamla testamentet hade flera fruar, hur ska man se på det? Var det vanligt även på Nya testamentets tid? Och vad händer när en...

”Gud leder våra steg när vi söker honom”

Missionsglimten Jag har nu kommit tillbaka till huvudstaden efter att ha varit i en annan del av landet. Det var en fantastisk resa där Gud beskyddade oss och ledde...

Att föra dialog med israeler är en livsfara för palestinier

Israelkommentar När USA:s president Donald Trump presenterade sin fredsplan för en lösning på konflikten mellan Israel och palestinierna den 28 januari, dröjde det...

Hur ska man se på månggifte?

Mot väggen Månggifte. Många personer i Gamla testamentet hade flera fruar, hur ska man se på det? Var det vanligt även på Nya testamentets tid? Och vad händer när en...

”Gud leder våra steg när vi söker honom”

Missionsglimten Jag har nu kommit tillbaka till huvudstaden efter att ha varit i en annan del av landet. Det var en fantastisk resa där Gud beskyddade oss och ledde...

Korset är stötestenen än i dag

Serie För apostlarna var skapelseordningen, Skrifterna, Jesus och hans undervisning den samlade kunskapen om Gud som skulle bevaras och överföras till Jesu...