Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

För tio år sedan sänkte Social­styrel­sen, efter en rapport om överlevnaden för extremt tidigt födda barn, abortgränsen till vecka 22. Gränsen är regelbundet uppe för diskussion och Socialstyrelsens rättsliga råd tror att den på sikt kan sänkas. Foto: Lars Pehrson / SVD / TT

”För tidigt sänka abortgränsen”

Det är för tidigt att sänka abortgränsen utifrån kunskapen om när för tidigt födda barn är livsdugliga. Men en sänkning kommer på sikt, tror läkare i Socialstyrelsens rättsliga råd.

Nyheter · Publicerad 00:00, 16 jun 2014

För tio år sedan lät Social­styrel­sen i en rapport specialstudera vården och överlevnaden för extremt tidigt födda barn. I samband med att rapporten släpptes, fanns antydningar om att gränsen för laglig abort eventuellt skulle behöva sänkas från dagens 22 veckor, för att få en säkerhetsmarginal till den tidpunkt där tidigt födda kan räddas till livet.

I dag, tio år senare, ligger gränsen kvar, även om den av folkbokföringsmässiga skäl justerats ned med en dag, till 21 veckor och sex dagar.
– Vi följer upp frågan noggrannt, med regelbundna konferenser med de bästa barnläkarna i landet. Och vi är så klart beredda att sänka gränsen den dag det finns övertygande bevis för en högre överlevnad, säger gynekologen och överläkaren Lotti Helström, medlem i Socialstyrelsens rättsliga råd, till Världen idag.
– Senast i januari hade vi en konferens med barnläkare och epidemiologer som redovisade hur barnläkekonsten utvecklats.

Generellt anses barn som föds i vecka 24 ha goda chanser att klara sig i dag, även om de kräver mycket vård och löper förhöjda risker för att få olika funktionshinder. En del barn som föds redan i vecka 23 kan också räddas, liksom i enstaka fall barn som föds strax efter 22:a veckans utgång.
– Kunskapsutvecklingen går framåt och överlevnaden fortsätter att öka, säger Mikael Norman, överläkare på neonatalkliniken på Astrids Lindgrens barnsjukhus.
Hans föredragning för Socialstyrelsens rättsliga råd i januari byggde på den så kallade Expresstudien, som omfattar alla barn som födda före den 27:e veckan i Sverige mellan 2004 och 2007. Totalt rör det sig om 638 barn, varav knappt hälften klarat sig utan svåra skador och sjukdomar.
– Man kan nog komma längre och få ner dödstalen ännu mer för dem som föds i veckorna 24-27, säger Mikael Norman, samtidigt som han betonar de stora hälsoriskerna.
– Visionen för oss är inte enbart överlevnad, utan hälsa för barnen. Det ställer hårdare krav på oss i vården och också på hur man generellt ska se på frågan om för tidigt födda. Som jag ser det är det inget självändamål med en hög överlevnad om den sker till priset av svåra skador och funktionshinder.

Abortlagen säger dock inget om att barnen som inte får aborteras ska ha möjlighet till hälsa, utan där anges endast "livsduglighet" som kriterium. Och det främsta hindret för detta är att ett extremt för tidigt fött barn inte har fullt utvecklade lungor, samtidigt som det inte alltid går att koppla in en respirator.

En annan läkare i Rättsliga rådet, Lars Marsk, påminner om att gränsen för sen abort tidigare gick vid 24 veckor.
– Sedan flyttades den ner, och det kommer den sannolikt att göra igen. Men när och hur mycket vågar jag inte gissa.
Professor emeritus Marc Bygdeman var den medlem av det rättsliga rådet som tog initiativ till konferensen i januari.
– Jag tyckte att vi skulle diskutera 22-veckorsgränsen, och då bjöd jag in Mikael Norman från Astrid Lindgrens barnsjukhus. Enligt hans uppgifter har inget barn överlevt före vecka 22, och då bestämde vi att tills vidare behålla den här gränsen, säger han.

Marc Bygdeman berättar att han hjälpte RFSU och Socialdepartementet att ta fram data till Sveriges svar på en anmälan till Europarådets sociala kommitté från bland annat stiftelsen Provita och Förbundet för katolska familjeföreningar, FAFCE. I den anmälan anklagas Sverige bland annat för att låta sent aborterade foster ligga och självdö istället för att man försöker rädda livet på dem.
– I Europa finns en stark rörelse mot vår abortlag, och i det läget kände jag att det är viktigt att inte bara gynekologerna sitter inne med kunskapen om hur det förhåller sig på den här punkten, utan att det även kommer ut till de jurister, politiker och samhällsvetare som sitter med i det rättsliga rådet, säger Marc Bygdeman.
– Min inriktning är att man aldrig ska abortera livsdugliga foster, och det som upprörde mig mest i den här anmälan är att man tar fram exempel på fall där detta ska ha skett. Men då har man inte förstått underlaget.

Marc Bygdeman är dock säker på att den övre gränsen för sena aborter kommer att sänkas på sikt.
– Blir våra barnläkare ännu skickligare än de är i dag så får man justera ner gränsen. Men jag tror att det dröjer rätt så många år.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

 

Fakta. Sena aborter och prema-­tura barn

Vid 22 veckor går gränsen för när en kvinna kan få Socialstyrelsens tillstånd för en sen abort, av medicinska eller sociala skäl. Efter vecka 22 tillåts abort endast om det ofödda barnet är så allvarligt skadat att det inte skulle överleva.

De flesta prematura barn är födda efter 32:a graviditetsveckan. Gruppen mycket för tidigt födda barn, födda mellan graviditetsveckorna 29 och 32, utgör 0,8 procent. Endast 0,3 procent av de levande födda barnen – cirka 300 barn per år – är extremt tidigt födda, det vill säga i graviditetsvecka 23 till 28.

Heligt Dackeuppror mot stängda kyrkor kan vara på väg

Ledare ”Jag tror att jag ska anmäla den där församlingen.” De orden fälldes helt nyligen av en ung kristen... torsdag 15/4 00:10

Israelisk student hjälpte Nasa – fann två asteroider

Astronomi. En arabisk-israelisk student har fått två asteroider uppkallade efter sitt namns initialer plus... fredag 16/4 14:50

När allt blir mörkt finns det ändå någon där som leder framåt.

Inför söndag Ps 23 Psalmen om den gode herden är en av världens mest kända bibeltexter, och förmodligen har du... torsdag 15/4 00:00

KD: Vi prioriterar inte bort barnomsorgspeng

Politik. Kristdemokraternas barnomsorgspeng som ska göra det möjligt för föräldrar att, med ekonomisk... fredag 16/4 09:00

Senaste nytt

    Israelernas styrka: argumentation

    Israelkrönika Interna israeliska debatter, där de politiska ståndpunkterna ofta går i diametralt motsatta...
    Podcasts
    Följ Världen idag i sociala medier