Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Det finns många frågetecken hos biståndsorganisationerna efter mötet med Skatteverket i veckan. Bland annat frågar man sig hur myndigheterna ser på biståndsarbete. Innebär ekonomisk hjälp enbart pengar och inte insatser, utbildning eller andra aktiviteter? Kvinnan på bilden bor i ett av de många tältlägren i Acehprovinsen i Indonesien som drabbades hårt av tsunamin 2004. Foto: Donya/AP Photo/Scanpix

För krångliga regler för avdragsgilla gåvor

I tisdags hölls ett möte där Skatteverket skulle informera organisationer om hur den nya lagen om skattereduktion på gåvor, som börjar gälla 1 januari 2012, ska fungera i praktiken. Men mötet präglades, enligt flera närvarande, av förvirring och besvikelse.– Jag känner ett mått av besvikelse, säger Bengt Swerlander, generalsekreterare för Erikshjälpen, efter mötet.

Nyheter · Publicerad 00:00, 9 dec 2011

I våras kom beskedet som det ideella Sverige väntat på, en lag om skattereduktion på gåvor från privatpersoner till hjälpverksamhet och forskning. Men när Skatteverket vid ett möte med ett antal organisationer tidigare i veckan skulle informera om tillämpningen av lagen grumlades mångas förhoppningar. "Chockartat" och "oroväckande" var några av omdömena efter sammankomsten.
– Det var förvirrande och jag känner ett mått av besvikelse, säger Bengt Swerlander, generalsekreterare för Erikshjälpen efter mötet. Jag är inte så säker på att det här blir vad de politiker som arbetat för att få till stånd lagen, hade tänkt sig. Vi får gå hem och studera lagtexten i detalj för att se vilka delar av Erikshjälpen som kan bli godkända för att ta emot de här gåvorna.

Kritiken gäller flera punkter både i hur lagtexten är utformad och hur den ska tillämpas. I lagen avgränsas möjligheten att få avdrag till gåvor som går till forskning och ekonomiskt behövande. Det innebär att ett antal organisationer som arbetar med bistånd i form av till exempel vård av människor kan diskvalificeras då man kan tvingas bevisa att de som behandlas med hjälp av gåvan är ekonomiskt behövande.
– Ändamålet i lagen är väldigt snävt formulerat, och vissa organisationer som skulle vara självklara för givarna att vända sig till med avdragsgilla gåvor kanske inte blir godkända av Skatteverket, säger Caroline Källner, insamlings- och kommunikationsansvarig på Diakonia.

Hur "ekonomiskt behövande" ska tolkas är det alltså Skatteverket som avgör. De avgör också vilka som godkänns som mottagare av skattereducerade gåvor. Från januari kan man ansöka hos Skatteverket till en kostnad av 10 000 kronor. Blir man godkänd får man tillbaka de pengarna, men nekas man får man inget åter, vilket kan innebära en ekonomisk risk för exempelvis mindre organisationer och församlingar. Varje år ska dessutom en avgift på 7 000 kronor betalas in.

Det finns enligt bi­stånds­organisa­tioner­na fler frågetecken. Bland annat kring i vilken omfattning gåvorna godkänns om de vidarebefordras till en lokal partner i en annan del av världen, och hur mycket de administrativa kostnaderna drabbar  organisationerna när man nu måste särredovisa dessa gåvor. Men den största oron verkar handla om hur man från myndighetens sida ser på biståndsarbete. Innebär ekonomisk hjälp att enbart pengar, och inte insatser, utbildning eller andra aktiviteter, kan ses som acceptabelt för gåvor med skatteavdrag?
– Det var kraftiga reaktioner under mötet när det talades om hjälpverksamhet. Det ordet används knappt av biståndsorganisationer i dag. Vi arbetar sällan med att ge pengar till enskilda personer, den formen av bistånd är gammal. Det känns som att man klättrar tillbaka i tiden om man ska tillämpa lagen så, säger Ulrika Kallin på Hoppets stjärna, som menar att man nu som organisation får "ge sig ut i dimman och slå sig fram".
– Det är mycket som är öppet för tolkning, det fick vi höra gång på gång under mötet. Skatteverket ska tolka biståndsarbete och bevisbördan ligger på oss. Vem ska våga börja arbeta med det här? Om praxis blir en annan än den man tror så ligger man risigt till.

Samuel Teglund
samuel.teglund@varldenidag.se


En skammens vecka i FN

Israelkommentar Vad förenar skurkstater såsom Kuba, Iran, Nordkorea och Venezuela? De senaste åren har representanter för bland annat dessa regeringar samlats i...

Rapport: Rättsosäker prövning av konvertiter

Kyrkornas konvertitutredning Asylprövningen för afghaner som konverterat till kristendom är rättsosäker och godtycklig, enligt en kartläggning som omfattar 619 afghanska...